joi, 21 februarie 2013

LISTĂ SUMARĂ DE COMUNIȘTI EVREI - VINOVAȚI DE HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA     Această listă include NUMAI O MICĂ PARTE cu evreii care au preluat guvernarea României în primii ani ai regimului communist adus de tancurile sovietice. Aceşti evrei au realizat un Holocaust (Genocid) împotriva românilor care este parte a Holocaustului Roşu. De asemenea, lista îi cuprinde şi pe evreii care au venit la putere după 1989 şi care sunt produsul sistemului comunist.
Abraham Ecaterina
Apostol Gheorghe, alias Gerschwin, preşedinte al Sindicatului Muncitoresc
Aritonovici Sami
Badan Alexandru, alias Alexander Braunstein, şef al Comisiei de Control al Străinilor.
Bakal Israil
Baranga Aurel alias Ariel Leibovich, inspector general al artelor.
Bădău Alexandru, alias Braunstein şeful sectiei de evidenţă a străinilor
Beiner Sigi (Sigfried? Siegmund? Bainer, Bayner)
Bercovici Levin alias Lewin Bercovich, tiran al Universităţii din Bucureşti, care controla corpul profesoral, venit din Rusia.
Bogopolski Haim
Breslaşu Marcel, alias Mark Breslau, director general al Departamentului Artelor.
Brucan Silviu (Samuil Brukner, Samuel Bruckner), redactor şef al Scânteii
Bruhiş Mihail (Ştrul Pinhusovici Kofman, Kaufmann)
Bughici Simion
Bunaciu Avram alias Abraham Gutman, Secretar General al Adunării Naţionale, realul conducător al Adunării.
Cassian Nina (Renée Annie Cassian), poetă
Călugăru Ion, scriitor
Chişinevschi Iosif alias Iakob Broitman, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi membru al Comitetului Central.
Chişinevschi Liuba alias Liuba Broitman, preşedintă a Femeilor Române Antifasciste. UFDR [sotia evreului: Iosif Chişinevschi].
Cristescu Pavel alias Kleinmann
Crohmălniceanu Ovid (Moise Kahn), critic literar
Crăciun Constanţa
Costea (Zeider), Mirel, în 1944 era Seful Serviciului de Informatii din Formatiunile de Lupta Patriotice, sef Sectia Cadre a CC al PCR.
Cotovschi Grigore
Czeller (Zeller), şeful securitatii în nord-vestul Ardealului.
Constantinescu Miron alias Mehr Kohn, Ministru al Minelor şi membru al Comitetului Central.
Dobrogeanu-Gherea Constantin, alias Solomon Katz –social democrat.
Dulgheru Mihai(Dulbergher Mihai - State security colonel, inspector of all prisons)
Ebner Silvia
Einhorn Wilhelm
Faierstein (Feierstein, Feuerstein) Raia (Raisa?)
Fainaru Harry, alias Hersch Feiner, şef de legaţie în Ambasada din Statele Unite.
Flexer Michael (Flechser, Flachser)
Florescu Mihail alias Iacobi
Frenkel Isak
George Silviu, alias Gersch Gollinger, secretar general în Ministerul de Interne.
Georgescu Teohari, alias Burah Tescovich, Ministru de Interne.
Goldberger Fanny
Goldberger Nicolae (Goldberger Miklós)
Goldstein Max
Goldstein Seiman
Graur Alexandru alias Alter Brauer, director general al Societăţii Radiofonice Române.
Gurevici Herş Leib
Gutmann Heinz, şef al Serviciului Secret Civil.
Haupt Moise, general, comandant militar al Capitalei.
Holban alias Moscovich (Moscovitz), şef al Securităţii pe Bucureşti.
Hollingher Isidor (Hollinger)
Ion Iliescu
Iliescu Ion, Preşedinte al României
Iosifescu Silviu (Silvian!) alias Samson Iosifovich, cel care i-a cenzurat pe Eminescu, Alecsandri, Vlahuţă, de conţinutul care nu se armoniza cu comunismul.
Jehan Mihai, alias Jakob Michael, şef al industriei cinematografice române.
Kleiman (Kleinmann), Moisei Solomonovici
Kofman (Kaufmann?) Iakov
Kohn Hillel
Koller Ştefan, (colonel of State Securitaty, comander of Aiud Prison)
Lăzărescu N. alias Burach Lazarovich, însărcinat de afaceri a României la Paris.
Leibovici, Ştrul Abramovici
Lemkovici Feiga
Levin Misha secretari generali ai Ligii Generale a Muncii
Luca Elisabeta
Lupu Petre (Pressman, Pressmann)
Lutenko Moisei
Levin, fost ofiţer în Armata Roşie, şef al Cenzurei pentru presă.
Liman Horea, alias Lehman, redactor secund al Scânteii.
Marin "Gaston" Gheorghe (Gh. Grossmann)
Mezincescu Eduard (Mezingher, Mesinger)
Moghioroş Alexander, Ministru al Naţionalităţilor, evreu din Ungaria.
Morghenstern (Morgenstern), Izrail (Israel) Markovici
Naş Leon (Littman, Littmann)
Nicolschi Alexandru (Boris Grünberg), colonel of State Securitaty
Manole Ofelia
Oieru Simon, alias Schaeffer, subsecretar de stat.
Bogdan Olteanu
Olteanu Bogdan, preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României
Ana Pauker (Hannah Rabinsohn)
Pauker Ana alias Hannah Rabinsohn , Ministru de Externe şi agenta nr.1 a Moscovei la Bucureşti.
Pauker Marcel
Pintilie Gheorghe (Pantelei "Pantiuşa" Bodnarenko; numele idiş necunoscut; Grünberg?), general de Securitate; soţia, Ana Toma
Porumbacu Veronica (Scherfelberg), poetă
Rădăceanu Lotar alias Lothar Wuertzel, ministrul muncii.
Răutu Leonte, alias Lev Oigenstein
Roller Mihail, Preşedinte al Academiei Române, autorul istoriei falsificate a Românilor.
Petre Roman
Roman Petre, prim ministru al României
Roman Valter, alias Ernő Neuländer, maior KGB, tatăl lui Petre Roman, şef al Serviciului de Educaţie, Cultură şi Propagandă al Armatei.
Samoilă alis Samuel Rubinstein/Rubenstein, director guvernator al Scânteii.
Sielberman (Silbermann) Iosif
Saevici Faibisch
Sam Asriel, alias Şerban, secretari generali ai Ligii Generale a Muncii
Schnapp, director guvernator al ziarului România Liberă.
Sencovich Alexander, secretari generali ai Ligii Generale a Muncii
Sepeanu Tudor
Stoica Gheorghe (Moscu Cohn)
Stupineanu, alias Stappnau, şef al Spionajului Economic.
Stöffel Emeric, evreu din Ungaria, ambasador al României în Elveţia.
Suder William, alias Wilman Suder , şef al Contra Spionajului.
Szillagy Ida, prietenă a Anei Pauker, reala conducătoare a Ambasadei din Londra.
Ştrul Mauriciu, comander of State Security in Galaţi
Teigher Simion (Teiger)
Tertulian, N. (Nathan Veinstein/Weinstein), literary critic
Tismăneanu Leon (Lev Moiseevici Tismeneţki)
Toma Sorin (Moscovici), pressman of "Scânteia"
Ungureanu Mihai Răzvan, membru supleant în Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist
Vass Ghizela, a condus secţia externe, evreică maghiară, bunica lui Bogdan Olteanu
Vihrev, Abram Naumovici
Vinter Joan alias Jakob Winter, al doilea critic literar marxist al României.
Voicu Ştefan (Aurel Rottenberg)
Voiculescu Ervin alias Erwin Weinberg, şef al Departamentului pentru paşapoarte în Ministerul de Externe.
Zaharescu Barbu (Zuckerman, Zuckermann)
Zamfir Laurian, alias Laurian Rechler, general, şef al Securităţii.
Zeider, jurisconsult al Ministerului de Externe.
Zeiger Lev, director general în Ministerul Economiei.
Zighelbaum (Ziegelbaum), Strul
Wassermann Ilka, reala directoare a Ministerului de Externe.
Weigel, tiranul Universităţii din Bucureşti. Conducea operaţia de epurare a studenţilor anti comunişti.
Weiss Ludovic
Pentru cei interesați de faptele mizerabile ale evreilor comuniști există lucrări foarte documentate, lucrări care cuprind o listă mult mai largă de mizerabili evrei comuniști, precum și biografia lor.
Prezenta listă este preluată de pe internet și nu are un caracter documentat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu