vineri, 31 decembrie 2010

TRUPE DE ELITA - INFANTERIA MARINA SUA

Infanteria marină este o ramură distinctă a forţelor armate ale unor state ce-şi au istoria, interesele şi expansiunea legate de apele mărilor limitrofe sau planetare, state care au dezvoltat în istoria lor puternice forţe navale.
            Incă din antichitatea îndepărtată, statele navale s-au folosit de transportul trupelor de uscat în acţiunile lor militare, sau de extindere. In astfel de acţiuni marinarii ce serveau şi puneau în mişcare navele nu erau de ajuns pentru atingerea scopurilor. Transportul pe apele marine al trupelor de uscat s-a dovedit totdeauna o necesitate, dar până la greci şi romani acele trupe nu au făcut obiectul unei organizări şi unui antrenament aparte.
Grecii şi romanii au recurs la organizarea unor trupe speciale de uscat care să însoţească acţiunile lor militare, constituind o infanterie marină, apropiată de accepţiunea de astăzi a termenului.
Comandantul militar grec, Themistocles, a emis un decret pentru înrolarea a câte douăzeci de ostaşi pentru fiecare navă de război, în vederea contracarării unei apropiate invazii persane. Roma a folosit infanterie pe propriile nave de război chiar pentru bătăliile navale cu Cartagina (264-241 e.A). infanteriştii romani erau superior pregătiţi şi mai eficienţi decât cei cartaginezi. In schimb, experienţa de navigatori a cartaginezilor era greu de egalat, susţinută fiind şi de nave mult mai rapide şi mai manevrabile, nave cu care evitau uşor abordarea şi lupta directă pe punte. Pentru a-şi pune în valoare calităţile infanteriei sale Roma a fost nevoită să găsească soluţia abordării navelor cartagineze. S-au conceput nişte punţi de abordare novatoare, care au primit numele de „corbi”. Acelea erau nişte podeţe cu ciocuri la capete, care se aruncau pe bordul navelor cartagineze din apropiere, Peste acele podeţe ostaşii romani au putut să treacă pe punţile vaselor cartagineze şi să anihileze pe adversari în lupta directă.
Cu timpul, după ce a devenit principala forţă navală din Marea Mediterană, Roma şi-a pregătit legiuni speciale de „Milites Classiarri”, sau „soldaţi ai flotei”. Acei infanterişti marini ai Romei au servit pe tot timpul existenţei imperiului nu numai pe mare, pentru debarcări, ci şi pe uscat.
In evul mediu, primii care s-au remarcat prin tactica debarcărilor amfibii au fost vikingii, al căror exemplu l-au urmat mai târziu marile puteri europene şi coloniale. Acelea au creat trupe de infanterie marină în diverse faze ale expansiunii lor.
Spre exemplu, în Spania, „Infanteria de Marina” a fost un corp de infanterie ce forma o parte din „Armada”, adică din forţa navală a regatului. Ea a fost creată sub regele Carol I-ul, la 27 februarie 1527. Făcând abstracţie de lumea antică, „Infanteria de Marina” este cea mai veche infanterie marină al lumii actuale. Ea îşi avea rădăcinile în trupele numite „Tercios Viejos”, unităţi vechi de infanterie destinate a fi îmbarcate pe nave pentru a realiza abordajele pe timpul bătăliilor navale. Sub regele Filip al II-lea s-a atribuit pentru prima dată acestui tip de trupe termenul actual de forţă de debarcare.
In Franţa, Richelieu a creat, în 1627, un Regiment al Marinei destinat a dota navele cu trupe capabile să lupte atât pe mare cât şi pe uscat. Ostaşii acestor trupe au primit cu timpul numele de”puşcaşi marini”.
In Anglia, primul regiment de infanterie marină s-a constituit la 28 octombrie 1664, sub regele Carol al II-lea şi ca necesitate în cel de al doilea război cu Olanda. Foarte curând Anglia a devenit cea mai războinică putere navală mondială, dotată cu cea mai reprezentativă şi eficace infanterie marină.
Cu toate că a luat naştere pe timpul confruntării cu englezii, pe timpul Războiului de Independenţă, infanteria marină nord-americană a evoluat după modelul celei britanice înnobilată de tradiţie. De altfel, toată marina de război americană a evoluat, s-a organizat, a preluat elementele de tactică şi de comportament de la Marina Regală britanică. După o scurtă perioadă de contrapunere cele două infanterii marine s-au alăturat. Cu toate că în prezent infanteria marină britanică dispune de efective mult mai mici decât cea americană, de 7.000 de combatanţi, faţă de 175.000 la americani, între cele două forţe s-a statornicit o alianţă morală strânsă, ele rezistând umăr la umăr în toate conflictele moderne din lume, unde guvernele lor au găsit motivaţii comune.
Pe timpul războiului din anii 1812-1814, în care cele două corpuri de infanterie marină s-au confruntat pentru prima dată în mod organizat, britanicii au incendiat aproape toate edificiile publice din Washington, inclusiv Casa Albă. In schimb, cazarma infanteriei marine americane a fost scutită de incendiere, ca dovadă de respect şi solidaritate ostăşească.
United States Marine Corps, adică Corpul de Marină al Statelor Unite, abreviat US Marine Corps, sau prin siglă, USMC, este astăzi una dintre cele cinci ramuri ale forţelor armate ale Statelor Unite ale Americii. Astăzi acest corp de armată special este compus în principal din infanteria marină propriu-zisă, alături de care dispune de propria forţă aeriană, de regimente de blindate şi de logistică. Formează o mare trupă de elită cu componenţă şi dotare complexă, care se bazează uneori pe colaborarea cu US Army, pe navele de debarcare ale Gator Navy, forţa amfibie americană.
Corpul infanteriei marine este singura ramură a forţelor armate ale SUA care este protejată prin lege. După multe discuţii şi tentative ale Armatei (US Army) de a integra în rândurile sale acest corp militar, între sfârşitul celui de al doilea război mondial şi războiul din Coreea, dimensiunea şi componenţa sa au fost stabilite  prin decizia 416 dintr-o lege-program a celui de al 82-lea Congres, în anul 1952. Această lege prevede că nici un preşedinte al Statelor Unite, sau Secretar al apărării nu are dreptul să dizolve US Marine Corps, sau să-l reducă la o forţă simbolică. USMC trebuie să aibă în componenţă un efectiv de minim trei divizii şi trei escadre aeriene.
Rolul acestor trupe speciale în dispozitivul militar american este acela de a acţiona rapid, ca forţă expediţionară autonomă, independent de mijloacele grele ale US Army.
Infanteria marină dispune de propriile uniforme de luptă şi de ceremonie, foarte diferite de ale altor trupe americane. Uniformele le conferă infanteriştilor marini un loc aparte în sânul altor forţe armate ale statului.
Infanteria marină formează garda de onoare a preşedintelui Statelor Unite şi asigură paza ambasadelor. Cazarma din Washington (Marine Barracks), cea mai veche în activitate, adăposteşte trupele de securitate şi de ceremonie, precum şi orchestra de onoare a Corpului Infanteriei Marine şi a preşedintelui. Tot această unitate asigură, prin Marine Helicopter Squadron One, toate deplasările în elicopter ale preşedintelui (Marine One), ale vice-preşedintelui şi ale membrilor cabinetului prezidenţial.
US Marine Corps (USMC) este o forţă militară bazată pe voluntariat, gata totdeauna de a se lupta, oriunde şi oricând. Infanterist Marin este învăluit de o aureolă aparte, ceea ce înseamnă ceva diferit de un simplu soldat, o treaptă militară superioară şi aşteptări în plus privind calităţile combatante şi de pregătire. Demnitate şi mândria îi caracterizează pe infanteriştii marini, alături de o foarte puternică fraternitate. Mândria rezidă din opţiunea voluntară de a servi ca războinic, în grelele încercări ale unei pregătiri militare superioare, în disciplina impecabilă, dar şi în a servi în cel mai respectat Corp al armatei, Corp care cere şi oferă un nivel excelent în toate domeniile. La toate se mai adaugă şi atracţiile salariale de excepţie pentru un combatant şi posibilităţile de educaţie oferite pentru viitor. Infanteria marină se bucură de reputaţia vitejiei în luptă în orice climat şi în orice loc din lume pentru cauza ţării. Pătrunderea în US Marine Corps este un privilegiu acordat lor mai rezistenţi, mai abili şi mai duri pretendenţi. Selecţia este foarte grea şi pretenţioasă, iar probele de antrenament ulterioare sunt deosebit de grele. Nu se caută la înrolare numai tineri cu calităţi extraordinare, ci tineri chemaţi demni, puternici, disciplinaţi şi gata de a îşi proba calităţile în luptă.
Infanteriştii marini sunt simbolurile cele mai reprezentative ale puterii militare a Statelor Unite. Deviza lor este Semper Fidelis (Totdeauna fidel), nume atribuit şi marşului lor oficial, adesea abreviat ca ”Semper Fi”. Mascota lor este un buldog numit Chesty, adopţie care provine din primul război mondial când, la Bois-Belleau, germanii i-au botezat pe infanteriştii marini teufel hunds (câini ai diavolului). Un alt simbol este cascheta instructorilor din Corp (drill instructor), caschetă numită Smokey bear, nume ce provine de la un personaj din desenele animate, ursul Smokey.
Strigătul lor de război este Gund Ho (în chineză a acţiona împreună, „working together”), strigăt împrumutat de la chinezi pe timpul celui de al doilea război mondial.
De la crearea Corpului lor, infanteriştii marini au fost angajaţi pe mai mult de trei sute de teatre de operaţiuni.   
Cu toate că depinde pe plan administrativ de Departamentul  de Marină, US Marine Corps nu aparţine forţelor navale, adică US Navy.
Această trupă de elită şi de mândrie a forţelor armate americane îşi are începuturile la 10 noiembrie 1775, sub numele de Continental Marines (Marina Continentală). Erau zilele de început ale Războiului de Independenţă american faţă de Imperiul britanic (1775-1783).
După o serie de tentative ale coloniilor americane de a pune în operă o anumită reconciliere între coroana britanică şi supuşii ei americani, Congresul Colonial a decis să adopte o atitudine mai tranşantă şi mai severă. Un comitet al Congresului a redactat o rezoluţie pentru crearea unei noi unităţi militare, numită Marina Continentală. Acea rezoluţie a fost redactată într-un han popular din Philadelphia, han numit Tun Tavern. Rezoluţia a fost aprobată ulterior de corpul legislativ în unanimitate. Prin ea s-a înscris data de naştere a US Marine Corps.
Proprietarul tavernei, Robert Mullan, a fost numit căpitan de navă, iar proprietarul altui cabaret, Samuel Nicolas, a fost desemnat al Marinei Continental nou create.
Servind pe uscat şi pe mare, acei marinari s-au distins, la început, într-un număr de acţiuni armate importante, printre care şi acţiunea amfibie din insulele Bahamas, insule aflate sub posesiune britanică şi folosite ca bază de operaţiuni anti-americane. Debarcarea a avut loc în martie 1776, la scurt timp după înfiinţarea acelei trupe, sub comanda lui Samuel Nicolas, care a primit mai târziu grad de căpitan. Nicolas, primul ofiţer din Marina Continental, a rămas conducătorul ei pe tot parcursul Războiului revoluţionar de independenţă american şi este considerat, pe drept, primul comandant al infanteriei marine americane.
Prin Tratatul de la Paris, din aprilie 1783, a luat sfârşit războiul revoluţionar şi s-au vândut toate navele marinei. Ca urmare şi-a sfârşit existenţa şi marina Continental. Corpul de infanterie marină a fost reînfiinţat la 11 iulie 1798, printr-un act al Congresului Statelor Unite, cu componenţa a două batalioane. El a intrat în acţiune foarte repede, în semi-războiul cu Franţa. A debarcat la  Saint-Dominique şi a participat apoi la numeroase acţiuni de represiune împotriva piraţilor musulmani din nordul Africii, în lungul coastelor Tripolitaniei. In continuare a participat la numeroase operaţiuni navale pe timpul războiului din anii 1812-1814 cu regatul britanic. In acel război s-a implicat în apărarea capitalei Washington, la Bladensburg, în Maryland şi s-a alăturat lui Andrew Jackson pentru înfrângerea englezilor la New Orleans.
In deceniile ce au urmat războiului cu englezii Corpul acelei infanterii marine de început a protejat interesele americane peste tot în lume, în Caraibe, în insulele Falkland, la Sumatra şi în largul coastelor Africii apusene, dar şi acasă în operaţiunile contra indienilor semiloni, în Florida.
Pe timpul războiului cu Mexicul (1846-1848), ostaşii Corpului marin au blocat porturile inamice, atât de pe coasta Pacificului, cât şi de pe cea a Golfului Mexic. Un batalion al acestui Corp s-a unit cu armata generalului Scott, la Pueblo, şi a luptat pe tot traseul spre „Halls of Montezuma”, oraşul Mexico.
Corpul marin a luptat atât pe mare cât şi pe uscat în războiul civil (Războiul de secesiune) dintre anii 1861-1865. Cu toate că cea mai mare parte a serviciilor s-au desfăşurat pe mare, un batalion a luptat la Bull Run, iar alte unităţi au acţionat cu trupele de blocadă nordiste la Cap Hatteras, la New Orleans, Charleston şi F ort Ficher.
In ultima treime a sec.al 19-lea, infanteriştii marini au fost văzuţi debarcând prin toate colţurile lumii, mai ales în Orientul Indepărtat şi regiunea Caraibelor. In urma războiului hispano-american, din 1898, soldaţii Corpului s-au comportat cu vitejie în Cuba, în Puerto Rico, Guam şi Filipine. După această etapă Corpul infanteriei marine a intrat într-o perioadă de expansiune şi dezvoltare profesională. A fost implicat activ în insurecţia din Filipine (1899-1902), împotriva revoltei Boxerilor din China (1900) şi în multe alte ţări, printre care Nicaragua, Panama, Cuba, Mexic şi Haiti.
In primul război mondial, Corpul infanteriei marine s-a distins pe câmpurile de luptă din Franţa, unde brigada a 4-a din componenţa sa a fost numită Câinii diavolului, de către adversarii germani, adică „Devil Dogs”. Pe frontul francez, s-a distins în luptele eroice, din 1918, la Bois Belleau, Soissons, Saint Michel, Mont Blanc şi pe râul Meuse, în ofensiva finală de la Argonne.
Aviaţia maritimă, care s-a născut în 1912, a jucat şi ea un rol în efortul de război, piloţii ei efectuând misiuni de bombardament pe timp de zi în teritoriile franceze şi belgiene ocupate de germani.
In Franţa au servit mai mult de 30.000 de infanterişti marini, din care mai mult de o treime au fost ucişi sau răniţi, în cele şase luni de lupte intense la care au participat.
Pe timpul celor două decenii care au precedat cel de al doilea război mondial, Corpul infanteriei marine şi-a stabilit şi întărit serios doctrina, echipamentul şi organizarea pentru războiul amfibiu. Succesul acelui efort s-a afirmat, pentru început, la Guadalcanal, apoi la Bougainville, Tarawa, Noua Bretanie, Kwajalein, Eniwetok, Saipan, Guam, Tinian, Peleliu, Iwo Jima şi Okinava.
La sfârşitul războiului, în 1945, efectivele Corpulului de infanterie marină crescuseră la nivelul a şase divizii, cinci escadre aeriene şi trupe de susţinere. Forţa sa în cel de al doilea război mondial a culminat la 485.113 combatanţi. Costurile războiului s-au ridicat la 87.000 de morţi şi răniţi, iar 82 dintre militari au câştigat „Medalia de Onoare”.
Pe timp ce unităţile infanteriei marine au luat parte la ocupaţia de după război, în Japonia şi în nordul Chinei, la Quantico, în Virginia, s-a studiat riguros realizarea unei ”acoperiri pe verticală” prin folosirea elicopterelor.
La debarcarea de la Inchon, din Coreea, în septembrie 1950, infanteria marină a dovedit că doctrina de asalt amfibiu era în continuare viabilă şi necesară. După recucerirea oraşului Seul şi când era pe punctul de a prelua Chosiu, infanteria marină s-a aflat, cu surprindere, în faţa trupelor comuniste chineze intrate în război.
După ani de ofensive, contraofensive, de război, în aparenţă fără de sfârşit, în tranşee, de ocupaţii teritoriale, trupele de uscat ale infanteriei marine au fost retrase de pe front, în martie 1955, In războiul din Coreea, au fost ucişi sau răniţi mai mult de 25.000 de infanterişti marini.
In iulie 1958, o forţă de talia unei brigăzi a debarcat în Liban pentru restabilirea ordinii. Pe timpul crizei din Cuba, din octombrie 1962, o mare forţă amfibie a fost expediată, dar nu debarcată. In aprilie 1965, o brigadă de infanterişti marini a debarcat în Republica Dominicană pentru a proteja pe cetăţenii americani şi pentru a evacua persoanele doritoare să părăsească acea ţară.
Debarcarea brigăzii a 9-a expediţionare a infanteriei marine la Da Nang, în 1965, a marcat începutul marii participări în războiul din Vietnam, până în 1971. Războiul din Vietnam, cel mai lung din istoria Infanteriei marine, a adus pierderi de 13.000 de oameni ucişi şi mai mult de 88.000 de răniţi. In 1975, infanteria marină a evacuat personalul ambasadelor, a cetăţenilor americani şi a refugiaţilor, spre ţări apropiate din zonă. Puţin mai târziu, tot în 1975, infanteria marină a jucat un rol esenţial în salvarea echipajului de pa nava Mayaguez SS, capturată în largul coastei Cambogiei.
La mijlocul anilor 1970, Corpului de Infanterie marină i s-a atribuit un rol, din ce în ce mai important, în apărarea flancului de nord al NATO, prin unităţile amfibii ale diviziei a 2-a. A participat la exerciţiile din nordul Europei şi a jucat un rol cheie în dezvoltarea Forţei de intervenţie rapidă, un organism complex care trebuia să aibă o organizare suplă pentru intervenţii militare de reacţie rapidă în orice punct al lumii.
Anii 1980, au adus un număr crescut de atacuri teroriste împotriva ambasadelor SUA din lume. Infanteria marină a acţionat distins cu trupe de securitate, sub comanda Departamentului de stat. In 1982, unităţi ale infanteriei marine au debarcat la Beirut, în Liban, în cadrul unei forţe multinaţionale de menţinerea păcii. Pentru următoarele 19 luni acele unităţi s-au achitat de misiuni cu curaj şi profesionalism.
In octombrie 1983, infanteria marină a luat parte la intervenţia extrem de reuşită din insula Granada, ameninţată de forţele clandestine comuniste. Către sfârşitul deceniului 1980, infanteriştii marini au fost convocaţi să răspundă la instabilitatea din America Centrală. Operaţiunea „Cauza justă” din Panama a fost lansată în decembrie 1989, pentru a proteja interesele americane şi pentru a restabili procesul democratic din această ţară.
Numai după un an, în august 1990, invazia irakiană în Kuweit a generat un război în Orientul Mijlociu, război care a necesitat cea mai mare mobilizare a forţelor Corpului infanteriei marine de după cel de al doilea război mondial. Intre august 1990 şi ianuarie 1991, circa 24 de batalioane de infanterie  marina, 40 de escadroane ariene, în total mai mult de 92.000 de oameni ai Corpului s-au desfăşurat în golful Persic în cadrul operaţiunii ”Scutul deşertului”. Operaţiunea „Furtună în deşert” a început la 16 ianuarie 1991 şi a reprezentat începutul unei campanii aeriene. Atacul principal american a pornit pe teren, la 24 februarie 1991, când diviziile 1 şi 2 ale infanteriei marine au străpuns liniile de apărare irakiene şi au deschis calea spre Kuweitul ocupat. In dimineaţa zilei de 28 februarie 1991, la 100 de ore după începerea războiului terestru, aproape toată armata irakiană din teatrul de război din Kuweit a fost încercuită, cu 4.000 de blindate distruse şi cu 42 de divizii distruse, sau reduse la ineficacitate.
Războiul din golful Persic a eclipsat un alt număr de acţiuni rapide ale infanteriştilor marini şi ale Corpului de reacţie rapidă. S-au succedat operaţiuni de evacuare în Liberia şi Somalia, dar şi operaţiuni umanitare de salvare în Bangladesh, în Filipine şi în nordul Irakului. In decembrie 1992, infanteria marină a debarcat în Somalia, marcând începutul unei operaţii de salvare umanitară în acea ţară devastată de doi ani de războaie civili şi de înfometare.
In altă parte a lumii, aviaţia Corpului de infanterie marină a participat la operaţiunea „Deny Flight”, în zona de excludere aeriană deasupra Bosniei-Herzegovina. In aprilie 1994 infanteriştii marini au demonstrat iarăşi capacitatea lor de a proteja pe cetăţenii americani din zonele înapoiate ale lumii, atunci când o unitate i-a evacuat din Rwanda şi răspuns agitaţiei sălbatice din acea ţară. Infanteria marină a debarcat, în Haiti, în septembrie 1994, în cadrul forţei SUA de restabilire a democraţiei în acea ţară. Pe parcursul acestei ultime perioade, infanteria marină a fost angajată şi în lupta antidrog, în lupta cu incendiile devastatoare de pe coasta de vest, sau în operaţiunile de salvare de pe urma marilor uragane.
La sfârşitul anilor 1990, unităţi ale infanteriei marine s-au desfăşurat în diverse tări africane, precum Liberia, Republica Centrafricană, Zair şi Eritreea, în vederea asigurării securităţii şi evacuarea cetăţenilor americani, pe perioadele unor instabilităţi politice. In cazul unor catastrofe umanitare din străinătate, au intervenit constant infanteriştii marini, precum în 1998, în Kenya şi ţări ale Americii centrale, Honduras, Nicaragua, El Salvador şi Guatemala.
In 1999, unităţi aleinfanteriei marine s-au desfăşurat în Kosovo, drept ajutor în operaţiunea „Alllied Forces”. Puţin după aceea, în septembrie 2001, ca urmare a atacurilor teroriste din New York şi Washington DC, unităţile infanteriei marine au fost desfăşurate în marea Oman, iar în noiembrie au stabilit o bază în sudul Afganistanului, în cadrul operaţiunii de reacţie „Enduring Freedom”.
US Marine Corps este condus de un general de „patru stele”, care, conform tradiţiei din 1806, are reşedinţa în Marine Barraks din Washington. Corpul Infanteriei marine este repartizat între forţele Oceanului Pacific (Marine Forces pacific), cu cartierul general la Pearl Harbor, în insulele Hawaii, şi forţele Oceanului Atlantic (Marine Forces Atlantic) cu cartierul general la Norfolk, în Virginia. El se compune din trei forţe expediţionare (Marine Forces Expedionary) cu un efectiv teoretic de 46.000 de oameni. Efectivul este cuprins în trei divizii - 35.000 de oameni - (una de rezervă), trei brigăzi (Marine Expedionary Brigade), trei escadre aeriene (Marine Aircraft Wing) (uan de rezervă), trei grupuri de susţinere logistică (Force Service Support Group) (una de rezervă) şi şapte unităţi expediţionare de marină (Marine Expeditionary Unit). O brigadă expediţionară (Marine Expeditionary Brigade) cuprinde între 7.000 şi 15.000 de oameni, cu 110 de avioane şi 120 de elicoptere. O unitate Marine Expeditionary Unit (Regiment de întărire) cuprinde 2200 de oameni. Efectivele de personal activ ale Infanteriei marine au evoluat crescător după începutul războiului din Coreea, în 1950 şi după ce atinseseră maximum în 1945.
-         1945 : 485.000, 6 divizii
-         1950 :   75.000, 2 divizii
-         1951 : 192.620, 3 divizii
-         2002 : 173.733, 3 divizii
-         2011 : 202.000, 3 divizii (previziuni 2007)
Se adaugă un număr de 104.000 de rezervişti.
- 20% din efective pot fi transportate pe patruzeci de nave amfibii ale US Navy, dintre care 12, cu deplasament de 40.000 de tone, poartă elicoptere de asalt.
- 6% din efectivele infanteriei marine sunt femei, ele reprezentând 4,3 % din corpul de ofiţeri, cu 768 de persoane în 2004. Integrarea femeilor în armată a început în 1918, dar până în prezent Infanteria marină a rămas cea mai puţin feminizată.
- In anul 2005, 6.440 de infanterişti marini, adică 3,8 % din efective, nu erau cetăţeni ai Statelor Unite. Aceştia obţin dreptul de cetăţenie pe timpul serviciului, sau după aceea.
Infanteria marină urmăreşte, conform tradiţiei, o reînnoire permanentă pe toate planurile, reînnoire care să o ajute să facă faţă pericolelor noului secol. In laboratoarele sale se evaluează impactul noilor tehnologii asupra conducerii războiului şi modalităţile de accelerare a introducerii noilor capacităţi în uzanţă. Astăzi, infanteria marină este gata să-şi continue tradiţiile de vitejie de pe marile câmpuri de luptă şi de loaialitate în serviciul faţă de ţară. Este pregătită să facă faţă sfidărilor din viitor.
Cu toate acestea, infanteria americană, pe ansamblul ei nu s-a dovedit niciodată o forţă sigură de ocupaţie şi de purtarea unui război lung pe uscat. In nenumăratele ei victorii s-a bazat pe forţa reacţiei rapide şi pe superioritatea tuturor categoriilor de armament, în special pe cele aeriene.