marți, 9 aprilie 2013

ROMA - BIBLIOTECILE PALATELOR IMPERIALE XXXX


               
Se știe că două palate imperiale au fost îmbogățite cu biblioteci. Este vorba de palatul împăratul lui Tiberius (Domus Tiberiana), situat în partea de apus a colinei Palatin și cu deschidere largă spre Circus Maximus
Domus Tiberiana
            Palatul s-a bucuat de o extindere impresionantă de către urmașul său Caligula. Un al doilea palat imperial renumit și care a dispus de o bibliotecă pe măsură a fost palatul lui Nero, Domus Aurea. Cu toate că bibliotecile s-au aflat în inima domeniilor rezervate de împărați, ele au fost deschise generos și cu mândrie publicului larg.


Imagini pentru Domus Tiberiana
Domus Tiberiana - vedere dinspre Circus Maximus

Imagini pentru Domus Tiberiana

 Domus Tiberiana

                                                                  Domus Tiberiana


ROMA - BIBLIOTECA TEMPLULUI LUI AUGUSTUS DIN NORDUL PALATINULUI. XXXX


                     După moartea lui Augustus, Senatul a votat ridicarea unui templu în onoarea sa, pe locul casei natale, în nordul Palatinului. Livia, soția împăratului, și Tiberius, s-au însărcinat cu construcția templului, care nu s-a terminat decât târziu, în anul 38 e.N, sub domnia lui Caligula. Tiberius a decis să alăture templului o bibliotecă (Bibliotheca Templi Augusti sau Bibliotheca Novi Augusti), pe care a decorat-o cu o statuie colosală din bronz adusă din Sicilia. 
Templul lui Augustus și biblioteca erau situate în cartierul Velabrum, în spatele templului lui Castor și Polux și a basilicii Julia, la baza Palatinului. Acolo, cele două edificii au făcut parte dintr-un ansamblu al unor altor construcții al epocii Flaviilor, unit printr-o rampă cu platforma colinei Palatin.
Ansamblul format din templu și bibliotecă au ars într-un incendiu din timpul lui Vespasianus  și a fost reconstruit de Domitianus. Conform unei inscripții cărțile nu au repopulat în noul edificiu, decât în anul 101 e.N, când biblioteca a prins din nou viață.
Este posibil ca această bibliotecă să fi fost cea numită în sec.al 2-lea e.N, biblioteca palatului lui Tiberius (bibliotheca domus Tiberianae).

ROMA - BIBLIOTECA PORTICULUI OCTAVIEI XXXX


                 
La biblioteca amenajată pe Palatin, Augustus a adăugat rapid pe cea din Câmpul lui Marte, numită Biblioteca porticului Octaviei sau Biblioteca lui Marcellus. Folosind prada acumulată pe timpul războiului contra dalmaților, în anul 33 e.A. 
Augustus a construit un ansamblu de edificii organizate în jurul unui portic pe care l-a dedicat memoriei lui Marcellus, fiul surorii sale Octavia. Acest ansamblu, decorat cu opere din bronz și din marmură ale unor sculptori cu reputație, cuprindea o bibliotecă, divizată în două secțiuni, greacă și latină. Biblioteca a înființat-o Octavia Thurina Minor, sora lui Augustus, în anul 23 e.A. Stabilimentul a fosr îmbunătățit, la scurt timp după aceea, de către Caius Melissus cu ajutorul financiar al lui Caius Cilnius Maecenas, la sfârșitul primului secol din era antică.

Edificiul și lucrările din bibliotecă au suferit în incendiul din anul 80 e.N, sub domnia lui Titus. 
Deși  construită de familia imperială, această bibliotecă, îngrijită de niște sclavi publici (serui publici), a avut probabil un statut municipal, fiind administrată de oraș. Cărțile salvate au revenit în edificiul reconstruit sub Domitianus, apoi, după un nou incendiu, din anul 203 e.N, a fost reconstruită din nou sub Septimius Severus și sub Caracalla.

ROMA - BIBLIOTECA PĂCII XXXX             Biblioteca Păcii (Biblioteca Pacis), sau Biblioteca din Forul Păcii, a fost situată în Templul Păcii, din Forul Păcii, sau Forul lui Vespasianus, strâns atașată de edificiul de cult.

Ea a fost edificată în același timp cu Forul Păcii, între anii 71-75 e.N și inaugurată în acelaș an. In bibliotecă se găseau diverse comori” literare aduse de Vespasianus de la Ierusalim, dar și lucrări celebre ale unor artiști greci. Edificiul mai conținea și arhivele prefecturii urbane, planurile cadastrale și o serie de documente privind lucrările edilitare realizate, mai ales, sub domniile lui Vespasianus și Septimius Severus.

Forumul Păcii, a fost cel de al treilea forum imperial construit în ordine cronologică și era închinat Păcii impuse de împăratul Romei, adică o Pax Romana impusă numai cu armele. Templul mai avea și menirea de a comemora victoia împăratului asupra evreilor. 

ROMA - BIBLIOTECA CAPITOLINA XXXX


                 
  Biblioteca Capitoliului (Bibliotheca Capitolna) a existat pe Capitoliu, dar despre ea nu se știe nimic mai mult decât că a dispărut prtntr-un incendiu sub domnia împăratului Commodus (180-192 e.N) și că nu a mai fost reconstruită.
Această bibliotecă a fost, probabil, fondată de împăratul Traian, sau cu siguranță pe timpul dinastiei Antoninilor. Edificiul a fost împărțit în două secțiuni, asemănător altor biblioteci ale Romei. O secțiune era destinată literaturii latine, iar cealălaltă cărților grecești.
Biblioteca Capitolină a făcut, probabil, parte din Atheneum-ul ridicat de împăratul Hadrianus (117-138 e.N), stabiliment care a devenit o universitate cu scurgerea timpului.

După optsrezece secole Biblioteca Capitolia a renăscut în anul 1872, având alături, în strânsă colaborare, Comisia Arheologică Comunală și publicația “Comisiei Arheologice Comunale ”. Biblioteca are acum sediul pe Capitoiliu, în Palatul Conservatorilor, alături de Direcția Muzeelor Capitoline, cu un patrimoniu de 16.000 de volume și 300 de periodice, din care 110 active.