vineri, 3 ianuarie 2014

ROMA - BISERICA SANTA MARIA "SCALA COELI" XXXXBiserica Santa Maria "Scala coeli" este una dintre cele trei biserici de pe domeniul “Abației celor trei Fântâni”, biserica care a dat la iveală cele mai vechi materiale și cele mai adânci legende creștine. 
Conform unei tradiții din secolul al 5-lea, la Aquae Salviae (pe Via Laurentina de astăzi),  a fost decapitat Apostolul Pavel. Conform legendei, capul Sfântului Pavel ar fi sărit de trei ori pe teren, și din fiecare loc pe care l-a atins a țâșnit miraculos câte un izvor; fapt ce a dat locului numele de "Trei Fântâni". Au fost găsite urme ale unei clădiri sacre ce par a fi datat din sec.al 5-lea, construită, după cum se bănuiește, în memoria Sfântului Pavel.
A fost construită o biserică, în care se  pot vedea amenajate cele trei izvoare. Intr-o capelă laterală, o pictura murală modernă mare, amintește de acea minune. In cripta bisericii se presupune că a fost întemnițat Pavel. Această biserică nu este parte a mănăstirii cisterciene din aceeași incintă.
Legenda spune că în același loc, mulțime soldați trecuți la creștinism din marele anturaj al tribunului creștinat, Zenon, au suferit martirajul în timpul persecuției împăratului Diocletianus, în jurul anului 298. Zenon a devenit un sfânt al creștinilor, în amintirea căruia s-au ridicat multe locașuri de cult.
Masacrul Sfântului Zenon și al tovarășilor lui convertiți a fost comandat, de Diocletianus și Maximianus, la 9 iulie 298. Acel masacru petrecut la Trei Fântâni”, s-a adăugat martiriului Sfântului Apostol Pavel, petrecut cu două secole mai înainte. Cei doi împărați, care au domnit concomitent asupra Imperiului Roman, au dorit să extermine creștinismul din armatele lor. Au triat din toate legiunile soldații acuzați de a fi creștini, sau care refuzau să renege pe Iisus Hristos. S-au găsit 10.203 de militari de acest fel, în frunte cu tribunul  lor Zenon. Ei au fost condamnați la muncă silnică pentru a construi băile grandioase concepute de Diocletianus, la Roma. Când au fost finalizate acele lucrări gigantice, din care s-au  păstrat vestigii monumentale în Roma, împăratul i-a dus în lanțuri, pe acei trădători ai spiritului Romei și posibili conspiratori împotriva ordinii publice, în valea de la Aquae Salviae. Acolo a dispus masacrarea tuturor. Acea sacrificare oribilă a stimulat în plus evlavia credincioșilor creștini din Roma. Rămășițele prețioase au fost adunate mai târziu în preajma uneia dintre fântâni. Acea fântână a fost numită, ca și în prezent, Picătura care curge continuu. Pe acel loc s-a construit o biserică, dedicată Fecioarei Maria (Santa Maria Scala Coeli). Căzut în ruină, cu timpul, locașul a fost restaurat în sec. al 16-lea.
Biserica Santa Maria "Scala coeli"
Partea superioară a bisericii este octogonală și terminată cu o cupolă. Arhitectul Vignola a făcut desenele noului lăcaș, în 1583, din ordinul cardinalul Alexandru Farnese, pe atunci abate comanditar la vechea parohie. In absida capelei dedicată Sfântului Bernard, se află un mozaic realizat de florentinul Francisc Zucca, care este considerat ca fiind primul stil modern. Biserica a luat numele de  Scara Cerului  (Santa Maria Scala Coeli), ca urmare a unei viziuni a Sfântului Bernard. Intr-o zi în care a celebrat Liturghia pentru morți în Biserica veche construită în acest loc, a căzut în extaz și a văzut o scară în creștere de la pământ la cer, scară pe care îngerii conduceau sufletele eliberate din purgatoriu după sacrificiul sfânt. Pictura din altar reprezintă viziunea sfântului. Un alt tablou al acestei biserici este Misterul Bunei Vestiri. Biserica are trei altare, primul dedicat Mariei, sub titlul Bunei Vestiri, în fața ușii, al doilea dedicat sfinților martiri, Zenon și însoțitorii săi, iar la dreapta, la intrarea al treia, capela dedicată Sfântului Bernard, decorată cu mozaicuri.
Sfântul Bernard a făcut celebră această biserică prin viziunea sa, dar biserica este una dintre cele mai vechi din lume, dedicată Mariei (Mama lui Iisus ), fiind ridicată în ultimii ani ai sec.al 3-lea . A comemorat masacrul Legiunii Sfântului Zenon și a tovarășilor săi.

In apropiere de un altar dedicat acum Sfântului Bernard, se găsesc cele douăsprezece trepte pe care se coboară în catacombele Sfântului Zenon și ale soldaților lui martiri. Un alt  altar dedicat Sfântului Zenon și Sfântului Pavel se află tot aici. Conform unei vechi tradiții, un tunel subteran făcea legătura din acest loc și conducea până la Bazilica Sfântul Paul (Pavel) din afara zidurilor . In ziua sărbătorii Sfântului Anastase, călugării de la Sfântul Paul, mergeau în procesiune la biserica sfântului titular. La rândul lor, călugării de la Saint Vincent și Saint Anastase mergeau pe aceeași cale la Saint Paul cu ocazia celei de pe a patra miercuri din Postul Mare, care era celebrată în bazilică. Astăzi, comunicarea subterană este distrusă și unii cercetători se îndoiesc că a existat vreodată . Dar ceea ce a rămas este temnița în care Apostolul Paul și-a petrecut ultimele clipe ale vieții sale înainte de executarea lui .
O inscriptie gravată pe perete amintește numele de Zenon și numărul de tovarășilor săi . Se poate citi pe ușa criptei: "aici requjescunt corpora s martyris  zenonis tribuni et sociorum militum decem milium ducentorum trium, adică  „Aici se află corpul tribunului martir Sfântul Zenon și zece mii doua sute trei dintre colegii lui soldați."
Această biserică nu face parte din abația cisterciană de astăzi. Biserica actuală, restaurată în 1825, a fost construită în 1583 de către Giacomo Della Porta pe un plan octogonal și cu o cupolă joasă. Locul este acoperit de trei lăcașuri distincte și de alte oratorii, dar mai acoperit este de legende.