duminică, 24 aprilie 2011

ROMA V - FORUMUL LUI CAESAR

Caesar a căutat pentru forumul său un amplasament central, la baza Capitoliului și în imediata apropiere a Forumului Romanum. Pentru aceasta a trebuit să deplaseze Curia Hostilia și Comitium, ambele edificii făcând parte din Forum Romanum. In acelaș timp a trebuit să cumpere și  demoleze locuințele bogate care ocupau terenul, achiziție care l-a costat suma exorbitantă de 60 de milioane de sesterți, după cele relatate de prietenul său Cicero. După informațiile lui Suetonius, biograful a doisprezece caesari, suma avansată ar fi fost de 100 de milioane. Tranzacțiile au început în anul 54 e.A, atunci când Caesar se îmbogățise prin prada din războiul galic (58 -51 e.A). Lucrările au putut începe în anul 51 e.A.
Imagini pentru Forul lui Caesar
Forumul lui Caesar era o vastă piață rectangulară ale cărei laturi lungi se întindeau aproape paralel cu strada Clivus Argentarius. La est se întindea până la Curie. Iar la vest până la actuala Via di San Pietro in Caecere.
Domitianus a întreprins o restaurare. Forumul suferise după incendiul care a distrus o parte din Capitoliu, în anul 80 e.N, pe când trăia încă Titus. Trainanus a terminat lucrările atunci când și-a construit propriul forum grandios în apropiere.
Pe suprafața eorumului se observă de la început trei coloane bogat sculptate. Ele au aparținut templului zeiței Venus Genitrix și datează din epocile lui Domitianus, sau traianus. Cesar estima că familia sa, Julia, descindea din Venus prin intermediul lui Eneas, fiul zeiței, și al lui Iulius fiul lui Eneas. El a decis că să-i dedice zeiței un templu după victoria sa de la Pharsales, din anul 48 e.A, împotriva lui Pompeius Mgnus, victorie după care Pompeius a fost ucis de Ptolemeu al XIV-lea, fratele Cleopatrei.
Templul era situat în partea de nord a forumului și a devenit u veritabil muzeu. Pe lângă statuia lui Venus, plasată în cella, se mai putea admira o statuie din aur a Cleopatrei și picturi grecești. In fața templului se ridica statuia ecvestră a lui Caesar. Calul lui era un animal extraordinar pentru că era reprezentat cu saboți, curios concepuți, astfel încât să semene cu picioare umane. Această curiozitate marca o intervenție divină, prin care se prevedea, conform prezicătorilor, conducerea lumii pentru Caesar.
Imagini pentru Forul lui Caesar
Imprejurul forumului se deschideau magazine, încă vizibile astăzi sub vechea stradă Clivus Argentarius. In lungul laturilor care urmăreau Clivus Argentarius, a fost adăugat pe timpul lui Traian, în sec.al 2-lea e.N, un portic din care au rămas două rânduri de coloane de granit. Porticul a fost identificat drept basilica Argentaria, unde ăși aveau afacerile cei ce ocupau schimburile de bani și cu alte schimburi financiare.
Resturile Forumului lui Caesar pot fi studiate astăzi din străzile încojurătoare apropioate, din Via dei Fori Imperiali și din Via di San Pietro in Carcere, care urcă spre Capitoliu.