luni, 25 aprilie 2011

ROMA V - FORUMUL LUI AUGUSTUS

Tânărul Octavianus, nepotul și fiul adoptiv al lui Caesar, a promis să ridice un templu pentru zeul Marte Invingătorul (Mars Ultor) pe timpul bătăliei de la Philippi, în anul 42 e.A, bătălie în care, împreună cu Maecus Antonius, a învins și a trimis la moarte pe asasinii lui Caesar, pe Brutus și Cassius.
Templul a fost inaugurat patru decenii mai târziu, în anul 2 e.A, cuprins pe a doua esplanadă a Forumului ridicat de el. Forumul lui Augustus s-a alăturat, în ordine cronologică altor două existente, Forum Romanum ȘI Forumul lui Caesar. Acesta era destinat în special exercitării justiției și a fost finanțat din prada strânsă pe timpul ultimului război civil.
In anul 31 e. A, au început lucrările pe un teren cuprins între vechiul forum republican și cartierul Suburus situat la nord între Viminal și Esquilin. Deschiderea lucrărilor a  necesitat importante demolări. Pentru a izola noua piață de maghernițele din Suburus și de incendiile care se produceau fregvent, Octavianus a dispus ridicarea unui mare zid, a cărui formă neregulată demonstrează dificultățile întâmpinate de constuctori. Zidul acela constituia partea de fund a forumului. Laturile de sud-est și de nord-vest erau prevăzute cu câte un hemiciclu a căror formă se poate distinge. Aici se desfășurau acținile din justiție cele mai importante.
Forumul era împodobit cu o adevărastă tapițerie de statui diverse, în total 108 statui. Nișele prevăzute în pereți adăposteau statui din bronz, sau de marmură, ale romanilor celor mai iluștri, care, după spusele lui Suetonius făcuseră din Roma din așa de mică, atât de mare. Figurau: Eneas, Ankhises, Ascanius, regii din Alba, strămoși familiei Julia, Romulus, Marius, Sylla și alți generali renumiți ai Republicii. Prin importanța acordată strămoșilor săi, Augustus a dorit să-și întărească puterea și autoritatea ca deschizător de dinastie. In forum erau glorificate și victoriile romane prin cariatide care reprezentau popoarele învinse. Printre alte bogății se găsea și statuia de fildeș a zeiței Atena Alea, sculptată de Endoeus, statuie pe care Augustus a adus-o din templul ei de la Tegeea.
Pe axa și în fața templului, se găsea o statuie ecvestră a lui Augustus.
In centrul și în spatele incintei era plasat templul lui Mars Ultor (Invingătorul), la care se ajungea urcând o scară majestoasă. Unele coloane ale fațadei și din partea dreaptă a edificiului au fost reașezate la verticală. Templul acesta a jucat un rol foarte important în viața publică. Aici se păstra, ca relicvă, sabia lui Caesar. Tot aici primeau toga virilă membrii familiei imperiale, ceremonie ce marca trecerea de la copilărie la bărbăție (către 17 ani). Magistrații trimiși în provincii erau investiți aici cu comandamentul (imperium) și tot aici raportau despre trofeele victoriilor la reîntoarcere. Armele și alte bunuri jefuite de la inamici erau stocate pentru un timp în forum.
Senatorii se reuneau aici pentru a decide pentru război sau pace.
Existau două porticuri, cu rol de basilici, de o parte și de alta a templului, înaintea hemiciclurilor. Intre coloane erau plasate statui. In spatele porticului din stânga exista o sală, în fața căreia au fost redresate două coloane. Ea adăpostea o statuie colosală a zeului Marte, sau a lui Augustus.
Intre templu și basilici, două scări făceau legătura între forum și cartierul Suburus. Intre basilica din dreapta și templu, alături de trei coloane redresate, se găsea intrarea încadrată de un arc frumos, numit arcul lui Pantani. Cea mai bună perspectivă se obține de pe Via Tor de Conti.
Succesorii lui Augustus au continuat să înfrumusețeze ansamblul. Tiberius (14-37 e.N) a ridicat, de o parte și de alta a templului, două arcuri de triumf în onoarea lui Drusus și Germanicus, pacificatorii Germaniei și Paannoniei (fiu și nepot al împăratului). Impăratul Claudius (41-54 e.N) a continuat de a prezida aici acțiuni în justiție.
Ultima mărturie despre Forumul lui Augustus provine din anul 395 e.N. Datele arheologice vorbesc de dezmembrarea forumului în prima jumătate a sec.al 6-lea e.N ca urmare a unei grave distrugeri suferite într-un cutremur, sau pe timpul jafurilor barbare. A fost unul dintre primele mari edificii publice care a dispărut la Roma. In sec.al 9-lea pe podiumul templului în ruină s-a așezat o mică mănăstire.