vineri, 12 octombrie 2012

ORDINE, DECORATII ȘI MEDALII ROMÂNE INAINTE ȘI IN RĂZBOIUL DE REÎNTREGIRE

Decoraţiile şi medaliile existente deja la izbucnirea şi intrarea României în Primul Război Mondial (numit Războiul de Reîntregirea Neamului), au lăsat loc pentru creaţii specifice războiului.
Ordine, decoraţii şi medalii existente înainte de Primul Război Mondial
- Ordinele Stelei şi Coroanei României
Este vorba de două Ordine create în ultima treime a sec. Al 19-lea (cel al Stelei în 1877 şi în 1881 cel al Coroanei). Ambele erau concepute cu cinci clase şi erau subîmpărţite pe domeniul civil şi militar. Cele militare se caracterizau prin adăugarea de spade. Pentru Ordinul Stelei, în locul spadelor se aplica o decoraţie, care varia în funcţie de atribuţiile în timp de pace, sau în timp de război. Printr-un decret din decembrie 1916 s-a prevăzut că ele puteau fi atribuite “pentru bravură în luptă”. In acest caz se adăugau spade pentru “merit în timp de război” Aceste prevederi specifice s-au adăugat Ordinului Stelei începând cu anul 1885. In aceste situaţii, panglica obişnuită a Ordinului era înlocuită prin panglica “medaliei Bravurii / Virtuţii militare”.Ornamentele acestor Ordine au fost ulterior modificate, în 1932.
Ca urmare, în cazul atribuirii pentru ‘’Bravură în luptă” pe timpul Primului Război Mondial, s-au emis pentru ambele Ordine ornamente de tip 1877 – 1932, cu spade, pentru ”merit în timp de război” şi panglică a “Bravurii Militare”.
- Ordin de Merit Sanitar

A fost creat în noiembrie 1913, pentru a fi decernat tuturor persoanelor care s-au remarcat în munca pentru sănătatea națiunii române A fost decernat pentru prima dată cu ocazia epidemiei de holeră ce s-a produs în rândurile armatei pe timpul celui de al doilea război balcanic.
Pe timpul primului război mondial, Ordinul a fost decernat personalului medical. In iulie 1917 s-a creat o agrafă specială (o coroană de frunze de stejar, sau de laur) pentru panglică, în cazul atribuirii pentru servicii în timpul războiului.
Aceastădecorație a fost dotată cu trei clase :
- Clasa I-a : Crucea de aur (bronz aurit)
- Clasa a II-a : Crucea de argint (bronz argintat)
- Clasa a III-a : Crucea de bronz

 

  Crucea de  aur -avers                                                                                 Crucea de aur - reversCrucea de bronz cu agrafă                                                           Cutie din  perioada Ferdinand I
 specială de război-1917


-  Medalia Virtuții Militare

Medalia inițială, numită a Virtuții Militare a fost creată temporar în 1864, apoi cu titlu
definitiv,în 1972. La început ea trebuia să recompenseze 12 ani de bune servicii ale sub
ofițerilor, dar reglementarea din mai 1872, care a departajat-o în două variante (aur și argint), a
modificat și condițiile de atribuire. In continuare ea a recompensat toate actele de devotament,
fără condiție de durata serviciului.
In noiembrie 1880, Prințul Carol a creat o variantă militară a acestei medaslii, pentru a recompensa actele de curaj și de devotament pe câmpul de luptă. Medalia inițială (tip A, pentru timp de pace) a rămas o medalie de bun serviciu, în timp ce tipul B (al cărei aspect a fost modificat), pentru timp de război, a devenit o medalie veritabilă a Bravurii militare. In septembrie 1916 aceasta a dedvenit cea de a doua în grad pentru actele de bravură fără a condiționa obținerea Ordinului Mihai Viteazul, nou creat.
Medalia Virtuții Militare tip B decernată pe timpul Primului Război Mondial
      - Medalia de aur (vermeil sau bronz aurit), pentru ofiţeri
      - Medalia de argint ( argint sau bronz argintat) pentru sub-ofiţeri şi soldaţi
P   Panglica medaliei de Bravură Militară era de culoare roşie cu marginea bleu.
 


Medealia de aur Virtutea Militară Tip B - avers și revers

Medalia de argint Virtutea Militară - avers și revers-    Medalia Bărbăție și Credință

A fost creată în 1903 de către regele Carol I-ul (a cărui efigie figurează pe avers) pentru a recompensa serviciile aduse statului de către ofițeri în cadrul menținerii și restabilirii ordinii publice. Ea avea trei clase : aur,argint și bronz.

In 1913, pe timpul celui de al II-lea război balcanic, ea a fost folosită în mod excepțional pentru a onora militarii care s-au distins pe timpul conflictului. Dacă medalia a rămas identică, în schimb panglica a purtat agrafa 1913.

Primul Război Mondial
In 1916, această medalie a fost atribuită cu distincție de război. Spadele încruicișate au fost adăugate între două frunze de laur și medaliza ovală. Ea era menită să recompenseze acțiunile strălucite ale sub-ofițerilor și soldaților. Există variante de fabricație : forma medaliei, inscripțiile de pe revers, metalul utilizat (clasa a 2-a putând fi din argint sau metal argintat).


Medalia Clasa I-a  avers
și revers

                Medalia Clasa a 3-a avers                 

Medalia Clasa a 2-a  revers