luni, 21 februarie 2011

ROMA - TEMPLUL LUI PORTUNUS - sau FORTUNA VIRILIS

Templul lui Portunus (numit şi Portunes), zeul apărător al porturilor şi al cheilor, apărătorul antrepozitelor de grâu de pe malurile Tibrului, se află în Forum Boiarium şi este un templu de talie mică în cu capitele în stil ionic. Astăzi este integrat în tabloul grădinii publice în care se găseşte şi templul circular Hercules Victor, fals denumit templu al Vestei, dastorită planului său circular.
Templul lui Portunus este un edificiu rectangular, construit între anii 100-80 e.A. Este un pseudoperipter greco-italic, înzestrat cu un portic adânc, fără coloane interioare, cu o scară de acces largă și înaltă, prinsă între antele podiului. Cele patru coloane ionice ale porticului (faţadă tetrastil), de la intrarea în templu, sunt independente, iar cele şapte de pe fiecare latură lungă şi cele de pe latura din spate sunt solidare cu pereţii (semi-coloane adosate). Ele înconjoară naosul. Arhitectural este un templu foarte asemănător cu cel de la Nimes, din Franţa. Coloanele ionice au cele două fețe diferite, cu excepția celor de colț ale căror volute sunt întoarse la 45 de grade.
Edificiul este construit din tuf şi travertin, cu o suprafaţă acoperită cu stuc. Este realizat din travertin pentru ornamentul podiumului, pentru crepis, stilobat şi pentru părţile care susţin greutăţile cele mai mari (coloanele de unghi de la cella şi coloanele porticului de la faţadă). Tuful s-a folosit pentru structurile mai puţin solicitate, mai puţin portante : ziduri, interiorul podiumului. Canelurile coloanelor şi decorurile arhitectonice sunt executate din stuc. Restaurările din sec.al 20-lea au folosit beton, fără grijă  de a-l ascunde, cărămidă (scara de la faţadă) şi stuc pentru restaurarea canelurilor coloanelor. Se aseamănă mult cu templul roman din Nimes, Franța, numit acum Maison Carre și care este cu ceva mai mare.
După degradarea din sec.al 6-lea, templul lui Portunus a reapărut sub forma unei biserici dedicate Fecioarei, în anul 842 e.N, dar a trebuit să mai aştepte trei secole şi jumătate pentru a primi menţiunea clară de biserica Santa Maria in Gradelis. Conform ipotezelor, acest nume provine de la scările templului, sau de la cele care coborau spre Tibru. In sec.al 14-lea, biserica şi-a schimbat numele, devenind Santa Maria Egiziaca (adică Egipteanca), cu referire, de această dată, la picturile ce datau de pe timpul primei menţiuni a ei.
Pe timpul epocii contemporane, templul a fost investigat arheologic cu multă atenţie. Primele săpături au avut loc în anul 1921. Ele au consistat, în principal, din degajarea şi restaurarea edificiului.. Arheologii au distrus edificiile alăturate, au degajat porticul, distrugând intercolonamentele laterale neoriginale şi au restaurat într-o manieră generală zidurile de la cella. Pe timpul acelor săpături s-a adus la lumină un podium mai vechi (din tuf de la Grotta Oscura), precum şi urme ale unor magazine boltite, pe latura de vest a templului, situate sub templul actual şi datând ambele din epoca medio-republicană.
A doua etapă a săpăturilor a avut loc în anul 1948. Atunci s-au operat o serie de sondaje pe tot conturul edificiului, permiţând scoaterea în evidenţă a unor magazine pe latura de est, contemporane cu actualul templu. S-au mai găsit şi structuri periferice, precum ziduri de peribol (incintă sacră din jurul vechilor temple), sau calea de acces. In prezent templul este supus unei renovări a picturii interioare de natură medievală.
In trecut templul a fost atribuit de autori ca dedicat unor două divinităţi. In timpul Renaşterii a fost numit templul Fortuna Virilis. Mai târziu, în sec.al 19-lea, a fost atribuit şi divinităţii Mater Matuta. Ambele atribuiri s-au dovedit false, prin descoperirea unui templu dublu la nord-est de templul Portunus. Acel templu avea două cella, una dedicată zeiţei Fortuna (adjectivul virilis nu a apărut în nici o sursă şi ca atare poate fi abandonată) şi alta divinităţii Mater Matuta. In plus, atribuirea templului ionic lui Portunus nu are nimic surprinzător, el fiind zeul râului şi al portului. Forumul Boarium era portul fluvial al Romei, prin care se lega oraşul cu Ostia. Prin apropiere de templu trecea zidul servian (atribuit regelui etrusc Servius Tullius), străpuns în acel loc de o poartă.    ROMA - TEMPLUL LUI HERCULES VICTOR

Templul lui Hercules Victor, numit şi Olivarius, se află în Forum Boiarum. Este uneori numit şi templul zeiţei Vesta, din cauza planului circular, plan care aminteşte de templul Vesta din Forum Romanum. Este unul din monumentele Romei antice care a avut soarta de a străbate mileniile în stare bună.
Construit la sfârşitul sec.al 2-lea e.A, la sud de templul Portunus, el constituie astăzi o minunată mărturie, bine păstrată, a antichităţii romane.
La Roma, cultul lui Hercules coboară adânc în timp. Vergilius, în Eneida, povesteşte cum eroul l-a ucis pe banditul Cacus pa Aventin, una din cele şapte coline ale Romei, în apropiere de locul care s-a numit Forum Boarium. Hercules, cu ajutorul lui Evandrus, a ridicat un altar unde a sacrificat un taur pentru Jupiter. In acel timp Roma nu fusese fondată.
Templul lui Hercules Victor a fost dedicat eroului Hercules, proptectorul corporaţiei olearii, adică negustorilor de ulei de măsline. A fost reconstruit  de către împăratul Tiberius în anul 15 e.N, în marmură de Pentelic și de Luni. Are două tipuri de coloane,unele realizate din marmură de Pentelic, iar celelalde din marmură italiană de Luni. Primele se disting prin frunzele lor de cant suple și curbate lejer. Cele din marmură de Luni au foile de acant mai încovoiate și mai închise.
Templul lui Hercules Victor, sau Hercules Olivarius este un templu peripter circular de tradiții elenistice, construit în sec.al 2-lea e.A. Este compus dintr un şirag de coloane corintice, care formează un cerc în jurul unui naos cilindric. Are 20 de coloane împrejur, una fiind dispărută. Ridicat inițial pe un podium, templul a căpătat ulterior, după modelele greceșrti, șapte gradene perimetrale. Coloanele sale corintice sunt foarte svelte, având o înălțime egală cu zece  diametre. In partea superioară era ornat cu o arhitravă şi un acoperiş, ambele dispărute. Acoperişul a fost înlocuit cu unul simplu cu olane şi straşină mică. Templul lui Hercules Victor este cel mai vechi edificiu de marmură din Roma, a cărei structură a ajuns până astăzi. Are un diametru de 16,5 metri și intrarea pe la est. A fost construit de Hermodoros din Salamina, un grec foarte activ la Roma în a doua jumătate a sec. al 2-lea e. A. Cel ce a comandat lucrarea a fost un negustor roman îmbogățit din comerțul cu ulei de măsline, numit Marcus Octavius Herrenus. Numele lui s-a regăsit în Agora din insula Delos, ceea ce dovedește legăturile lui cu Grecia. Hercules era, printre altele și patronul negustorilor de ulei, olearii. O inscripție menționează numele unui sculptor grec, care a executat, probabil, o statuie de cult, Scopas cel Tânăr.

Templul a fost construit în două faze, fapt dovedit și de cele două calități de marmură folosite la executarea capitelurilor. Prima etapă a construcției s-a realizat în a doua jumătate a sec. al 2-lea e.A., iar a doua în al doilea sfert al sec.1 e.A. Secționarea lucrărilor s-a datorat unor grave distrugeri provocate de o inundație a Tibrului. Este menționată o reconstrucție de pe timpul lui Tiberius, prin anul 15 e.N.
 In evul mediu, în cella circulară a templului s-a amenajat, pentru început, biserica San Stefano delle Carrozze. In sec.al 19-lea lăcaşul a devenit biserica Santa Maria del Sole. Sub cel de al doilea nume a rezistat un număr de decenii, numai până în anul 1935. Alegerea creştinilor de a dedica templul credinţei lor, l-a salvat pe acesta de la distrugere.
Astăzi templul, readus la liniile sale originale, încântă pe cei ce-şi plimbă paşii prin prietenoasa piaţă Bocca della Verita, între pinii umbrelă şi leandrii albi sau roz ai unui părculeţ odihnitor.                              

ROMA - FORUM BOIARUM

Această parte de oraş era cuprinsă în cartierul Velabru (Velabrum) şi înconjurată de Capitoliu, la nord, Palatin , la sud-est şi de Aventin , la sud. La apus toată suprafaţa era mărginită de Tibru. Se poate afirma că aici a luat naştere primul forum roman, Forum Boarium.
Zona s-a aglomerat cu mai bine de 2500 de ani în urmă, în epoca regilor etrusci şi a Repulblicii tinere. Incă din sec.al 6-lea e.A, mulţimea se înghesuia spre piaţa de legume (forum Olitorium, sau Holitorium), la baza de apus a Capitoliului şi spre piaţa de animale (forum Boarium), mult mai întinsă, la poalele Palatinului. Zona a devenit foarte repede un centru religios al oraşului. S-au ridicat un număr de temple. Fundaţiile unora au fost atribuite perioadei de domnie a regelui Servius Tullius (578-534 e.A), printre care templul Fortuna Virilis şi templul Mater Matuta. In apropiere de forum Boarium s-au construit şi primele poduri peste Tibru, Pont Sublicius şi Pont Aemilius (numit azi Ponte Rotto).

L a sfârşitul epocii republicane, Caesar a început construirea, spre nord, a magnificului teatru al lui Marcellus. Alături de acel teatru se întindea Circus Flaminius, arenă vastă şi alungită, construită în anul 221 e.A, în care se derulau curse de care, spectacole de vânătoare, spectacole de circ şi  manifestaţii diverse.
Odată decăzută Roma, edificiile din spaţiul Boarium au căzut şi ele în ruină. Cu toate acestea, în evul mediu cartierul a rămas foarte populat, iar micul comerţ, mult diminuat faţă de perioada imperială, a fost preluat treptat de o comunitate foarte cosmopolită, formată în principal din greci. Evreii s-au adunat şi ei aici începând cu sec.al 13-lea. Ghetoul format a fost împrăştiat în anul 1888.

Degajarea monumentelor antice şi medievale dintre edificiile mizere a început pe timpul conducerii lui Benito Mussolini. In acel timp s-a deschis o cale largă de circulaţie şi au dispărut o mare parte din străduţele murdare şi mulţime de case vechi insalubre.
Se poate remarca faptul că din timpurile cele mai vechi ale Romei, Forum Olitorium şi Forum Boarium au luat naştere nu departe de forumul administrativ şi politic al oraşului, Forum Romanum.
Forum Olitorium, sau piaţa de legume, ocupa un spaţiu limitat de Porticul Octaviei, de Tibru şi de Vicus Jugarius. Forum Boarium sec întindea până la baza colinei Aventin, spre sud,. Arcul lui Janus (Arco di Giano) şi arcul celor care se ocupau de schimburi băneşti (Arco degli Argentari) îl limitau la răsărit.

Cele două piaţe erau plasate în imediata apropiere a portului de pe Tibru. Navele urcau pe râul pe atunci navigabil şi acostau pe malul stâng, în zona podului Aemilius (azi Ponte Rotto).
Printre divinităţile şi eroii veneraţi în cartier era şi Hercules, care, după legendă, trecuse prin Forum Boarium. Templul Hercules Victor se găsea pe locul unde s-a ridicat ulterior biserica Sfânta Maria in Cosmedin. Templul s-a ridicat drept recunoştinţă pentru victoria eroului asupra lui Cacus, hoţul de bovine. In paralel cu resturile templului lui Apollo, s-au găsit vestigii ale unui sanctuar dedicat zeiţei romane a războiului, Bellona. Un alt edificiu religios legat de activitatea comercială a fost Ara Maxima, iar în sec.al 2-lea e.a, s-a ridicat şi un templu dedicat zeiţei Vesta.
Trei temple dispuse alăturat ocupau amplasamentul bisericii San Nicola in Carcere. Nu departe de biserica Omobono, lângă Vicus Jugaris, au fost scoase la lumină un grup de locuri sacre antice.
Intr-o parte a forumului se afla templul Fortuna pe care, Servius Tullis, l-a dedicat divinităţii norocului şi bogăţiei, care i-a schimbat destinul, având în vedere că regele fusese sclav în tinereţe. Portunus, zeul protector al porturilor, avea şi el, în mod natural, un sanctuar în apropiere de port, uneori identificat nesigur cu micul templu numit astăzi Fortuma Virilis, sau Hercules Victor. 

In aval de Forum Boarium şi de port, se găsea un port militar  numit Navalia inferiora. Mai târziu s-a amenajat un alt port la marginea Câmpului lui Marte. Acela era numit Navalia superiora.
Pe timpul în care Roma s-a lansat în cucerirea mărilor, locuitorii veneau aici ca să admire navele capturate. Pintenii navelor erau expuşi pe tribuna cuvântărilor din Forumul Roman. In anul 58 e.A, la reîntoarcerea sa din expediţia în Cipru, Caton din Utica a abordat aici încărcat de bogăţiile Ptolemeu al XII-lea Auletes (Neos Dionysos), regele Egiptului (cântăreţ din flaut şi tatăl degradat al renumitei Cleopatra).
Forum Boiarum a fost distrus de un incendiu, în anul 213 e.A, dar reconstruit în anul următor.
La sfârşitul Imperiului Roman, forumul era asfixiat de mulţimea prăvăliilor şi a tarabelor, iar odată cu dezvoltarea creştinismului, cele două temple rămase în picioare, templul lui Hercules Victor şi templul lui Portunus, au fost transformate în biserici. Această adopţie a creştinilor le-a salvat de la distrugerea plină de ură a acelora.


Templul lui Hercules Victor, sau Hercules Olivarius (Hercules era socotit şi protectorul comerţului cu ulei de măsline) este un templu peristil circular construit în sec.al 2-lea e.A. Este compus dintr-o serie de coloane corintice, care formează un cerc în jurul unui naos cilindric. In partea superioară era ornat cu o arhitravă şi un acoperiş, ambele dispărute. Acoperişul a fost înlocuit cu unul simplu cu olane şi straşină mică. Templul lui Hercules Victor este cel mai vechi edificiu de marmură din Roma, a cărei structură a ajuns până astăzi.

Templul lui Portunus este un edificiu rectangular, construit între anii 100-80 e.A. Este compus dintr-un portic în stil clasic şi dintr-un naos ridicat pe o platformă. La acel nivel se ajunge pe o scară frontală înaltă. Cele patru coloane ionice ale porticului, de la intrarea în templu, sunt independente, iar cele şase de pe fiecare latură lungă şi cele de pe latura din spate sunt solidare cu pereţii (semi-coloane adosate). Ele înconjoară naosul. Edificiul este construit din tuf şi travertin, cu o suprafaţă acoperită cu stuc.
Cele două temple, unul dedicat zeiţei Fortuna şi celălalt lui Mater Matuta s-au disipat sub construcţiile noi ale secolelor medievale.

Astăzi Piazza della Verita ocupă, cu aproţimaţie, suprafaţa vechiului Forum Boarium. Cu pinii săi umbrelă, cu leandrii roz şi albi, servind drept cadru unui ansamblu de monumente antice, mrdievale, şi baroce, piaţa compune un tablou caracteristic al pisajului roman. In poziţie centrală şi în faţa bisericii Sfânta Maria in Cosmedin, o fântână arteziană. Creată în sec.al 18-lea, fântâna este compusă dintr-un vas larg de piareă, susţinut de doi tritoni.
In Forum Boiarum au avut loc primele lupte de gladiatori, în anul 264 e.A, la iniţiativa celor doi fii ai aristocratului Iunius Brutus Pera, Marcus şi Decius.