joi, 28 aprilie 2011

ROMA V - FORUMUL LUI NERVA


Domitianus (81-96 e.N) a decis să unifice structurile precedente datorate împăraților înaintași, pentru a corecta aspectul central al orașului. In zona neregulată rămasă liberă între templul Păcii și Forumurile lui Caesar și Augustus a dispus construirea unei noi esplanade care să le asigure comunicarea și unitatea urbanistică. Era poziționat între Forumul lui Augustus, la nord-vest și Forumul Păcii, la sud-est.
Spațiul restrâns, între una din exedrele forumului lui Augustus și srada Argiletum, l-a constrâns să reducă porticurile laterale la o simplă decorare a pereților perimetrali. Strada Argiletum unea Forum Romanum cu cartierul Suburus de la nord. Din cauza alăturării de această stradă forumul s-a mai numit și Forum Transitorium. Forumul lui Domitianus se prezenta ca un culoar lung și strâmt, traversat de Argiletum.
In forum s-a ridicat un templu al Minervei de la care au mai rezistat două vestigii atrăgătoare până în sec.al 17-lea, când papa Paul al V-lea a dispus să fie demolate (1606). Coloanale și cornișele recuperate au fost utilizate la construirea Fântânii Paulina (Aqua Paola) pe colina Janiculum (Gianicolo), pe țărmul drept al Tibrului. Unele elemente s-au folosit la Capela Borghese din basilica Santa Maria Maggiore.
Templul Minervei se sprijinea, la exterior, de exedra forumului lui Augustus, în timp ce spațiul rămas a fost utilizat pentru o intrare monumentală, Porticus Absidata, care urma a deveni intrarea tuturor complexelor monumentale imperiale.
Domitianus a murit când forumul său era aproape terminat, dar cinstea inaugurării a revenit succsorului său, Nerva. De aceea forul a primit numele lui Nerva și nu pe al prea puțin iubitului Domitianus.
In partea dreaptă a suprafeței ocupate de acest forum au mai rămas două frumoase coloane și fragmente din friza care ornamenta partea de sus a incintei.