marți, 18 ianuarie 2011

OBELISCUL EGIPTEAN DIN PLACE DE LA CONCORDE - PARIS

Obeliscul provenit din Egipt de la templul de la Luxor, este cel mai vechi tezaur antic al capitalei franceze. El a fost destinat Franţei în 1830, an în care Mehemed Ali, vice-regele Egiptului din partea Imperiului Otoman a oferit Franţei două obeliscuri măreţe de la Karnak. Propunerea şi dărnicia sa a fost stimulată de baronul Taylor şi de Jean-Françoix-Champollion, dar s-a sprijinit pe nepăsarea mahomedană faţă de vestigiile antice ce aparţinuseră altor civilizaţii. Dintre cele două monumente monolit numai cel din dreapta intrării în templu a avut soarta de a ajunge în Franţa.
Revoluţia din 1830, din Franţa, a amânat orice acţiune de mutarea colosului, deşi sarcina fusese atribuită unui inginer de marină. Cu toate acestea Mehemed Ali a reconfirmat dania în noiembrie 1830. In final, a fost însărcinat Chapollion să aleagă primul dintre cele două obeliscuri care să ajungă în Franţa. Champolllion a ales monolitul din dreapta, care era ceva mai mic avea mai puţine deteriorări.
O navă special destinată acestui transport unicat a plecat din Toulon în aprilie 1831 şi a urcat pe Nil în august. Nava a început lucrările de îmbarcare preţiosului monument în decembrie acelaşi an. A coborât pe Nil în august 1832. De la Toulon, unde a ajuns, în mai 1833, obeliscul a luat drumul Parisului, unde a ajuns mai târziu de un an, în august 1834, după ce a urcat Sena. Prnteu început a fost culcatt în poziţie orizontală pe cheiul Cours-la Reine.
Regele Ludovic-Philipe I-ul a decis ridicarea monumentului în Place de la Concorde. Alegerea unui monument total străin istoriei naţionale franceze erea destinat a împiedica sensibilităţile de memorie şi încercările de apropiere de acest loc al revoluţiei franceze de către oricare facţiune.
Realizat din granit roşu de Syena (Assuan), obeliscul avea 23 de metri înălţime şi circa 230 de tone,  A fost ridicat cu mare pompă şi curiozitate la 25 octombrie 1836, cu ajutorul unor maşini de ridicat gigantice. Ludovic-Philipe care se temea de un nou atentat, ca cel din 25 iunie 1836, nu a vrut să rişte să asiste la un eşec al operaţiunii. Ca atare, s-a instalat, împreună cu familia, în Palatul Marinei. In momentul în care obeliscul s-a aşezat pe postament, regele şi familia au apărut în balcon printr-o perfectă punere în scenă, şi au primit ovaţiile mulţimii.
Baza originală a obeliscului era înconjurată de 16 babuini sculptaţi în poziţie aşezată şi aflaţi în erecţie, fapt ce ar fi indecent şi şocant pentru societatea parisului, aşa că babuinii au fost expuşi ulterior în Muzeul Luvru.
Printre hieroglifele de pe laturile gigantului de granit nu lipsesc „cartuşele” ce conţin numele regelui Ramses al II-lea. Obeliscul se termină în vârf cu o mică piramidă (pyramidion) ascuţită şi scânteietoare din bronz aurit, adăugată în 1998. Vârful original a dispărut probabil  pe timpul invaziilor suferite de Egipt în sec-al VI-lea e.A.  
In schimbul Obeliscurilor, Franţa a oferit Egiptului un orologiu, aflat şi astăzi în Cairo, dar despre care anecdotica egipteană spune că nu a funcţionat niciodată.
Cel de al doilea obelisc, cel neridicat de Franţa, a fost retrocedat oficial Egiptului de către Preşedintele Franţei, François Mitterrand, pe timpul primului său mandat de şapte ani.