marți, 22 martie 2011

ROMA V - TEMPLUL LUI ROMULUS (FORUM ROMANUM)


Templul lui Romulus, sau Jupiter Stator se găsește în Forum Romanum pe latura de nord, alături de templul lui Antoninus și al Faustinei. In fața sa se prelinge spre apus Via Sacra, iar pe partea opusă a acesteia se găsesc vestigiile Casei vestalelor. El prelungește latura de nord a Forum-ului, la răsărit de Regia, edificiu considerat drept limita de răsărit a acestei piețe istorice. De altfel, în ultima parte a existenței sale Forum Romanum s-a extins, spre răsărit,  până pe aliniamentul arcului de trimf al lui Titus.
In primele timpuri ale Romei, locul a fost ocupat de un sanctuar sub cer deschis, dedicat lui Jupiter Stator, templu fondat, conform tradiției, de legendarul Romulus. In anul 294 e.A, consulul M. Attilius a construit un templu.
La moartea fiului său, încă copil, împăratul Maxentius (306-312 e.N) a decis să reconstruiască templul lui Jupiter Stator, în anul 307 e.N, dedicându-l fiului său Romulus. Templul a fost terminat după moartea lui, care a survenit în 312 e.N, de către Constantinus I-ul, dușmanul său în lupta pentru tronul Imperiului Roman.  O inscripție amintește că, la terminare, senatul a dedicat templul la lui Constantin, în calitate de învingător:
                 IMPERATORI CAESARI FLAVIO CONSTANTINO
                            MAXIMO TRIUMPHATORI AUGUSTO
                              SENATUS POPULUSQUE ROMANUS
In starea actuală, este apreciat drept un edificiu antic remarcabil de bine conservat, datorită transformării lui în atrium al bisericii dedicate Sfinților Cosmas și Damian, în sec.al VI-lea e.N. Biserica s-a amenajat într-o sală antică din spatele templului.
Se prezintă sub forma unui edificiu cu dimensiuni moderate, cu plan circular și executat din zidărie de cărămidă. Cilindrul central este acoperit de o cupolă cu un diametru în jur de 15 metri. Pe laturile lui au fost alăturate două săli prelungi, fiecare terminată cu câte o absidă. Dintre acestea numai cea din dreapta și-a păstrat conturul antic.
templul lui romulus forul roman
Fațada templului are forma unui arc de cerc orientat cu deschiderea spre Via Sacra. In centrul ei este încastrată poarta originară din bronz, străjuită pe lături de două coloane de porfir roșu și deasupra de o cornișă din marmură albă. In zidăria ei sunt practicate patru nișe pe două niveluri.
Cele două săli laterale erau și ele străjuite de câte două coloane, dar nu s-au menținut decât cele din dreapta, din care numai una integral. Coloanele erau monolit din marmură cipolin (marmură cu fond alb-verzui traversată de vinișoare ondulate verzi și cu inserții de mică).
La stânga templului lui Romulus s-au scos la suprafață zidurile roase a zece încăperi așezate de o parte și de alta a unui culoar. Vestigile au aparținut unei structuri neînsemnate din timpul republicii.
In lungul Viei Sacra, resturile unei construcții medievale cu arcuri, foarte înălțată, indică foarte bine nivelul solului din Forum pe timpul evului mediu.