luni, 25 martie 2013

ROMA - ARCURILE LUI CLAUDIUS XXXX


                  
Cele trei arcuri ale împăratului Claudius (Arcus Claudii) au fost construite pentru comemorarea victoriilor sale asupra barbarilor.
Unul dintre arcurile lui Claudius a fost la origine una din bolțile Apeductului Aqua Virgo, care a fost reconstruită monumental de Claudius, în anul 46 e.N. Arcul era situat la baza colinei Quirinal, aproape de Forum Suarium. Acest arc poate fi încă admirat astăzi la intrarea pe via Nazareno.Un alt arc a fost edificat de Claudius către anii 51 și 52 e.N, pentru a comemora victoriile sale din insula britanică. Și acesta făcea parte din Apeductul Virgo și încăleca Via Lata pe Câmpul lui Marte, chiar la nord de Septa Julia. El s-a prăbușit în jurul sec.al 8-lea e.N. Fragmente din arc s-au găsit în anii 1562, 1641 și 1869, printre care o parte din marea inscripție de pe atic.

TI CLAVDIO DRVSI F CAISARI
AVGVSTO GERMANICO
PONTIFICI MAXIM TRIB POTESTAT XI
COS V IMP XXII CENS PATRI PATRIAI
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS QVOD
REGES BRITANNORVM XI DEVICTOS SINE
VLLA IACTVRA IN DEDITIONEM ACCEPERIT
GENTESQVE ARBARAS TRANS OCEANVM
PRIMVS INDICIONEM POPVLI ROMANI REDEGERIT

In traducere: Senatul si poporul roman lui Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, fiul lui Drusus, Pontifex, deținător al puterii tribuniciare de unsprezece ori, de cinci ori consul, Imperator aclamat de douăzeci și două de ori, cenzor, tatăl al patriei, pentru că a primit predarea a unsprezece regi ai britanicii învinși fără pierderi, și pentru primii barbari aduți de dincolo de ocean sub dominația poporului roman.


Ultimul arc de triumf a fost construit în onoarea victoriilor lui Claudius contra germanilor, se pare că s-a aflat pe Câmpul lui Marte. Acestuia nu i se cunoaște amplasamentul din mărturiile scrise și nici din cele arheologice.


ROMA - ARCURILE DRUSUS XXXX


                Arcurile Drusus (Arcus Drusi) au fost ridicate, unul în anul 9 e.N și al doilea în anul 23 e.N. Primul a fost construit în onoarea lui Nero Claudius Drusus. Acesta era din marmură și ornat cu trofee. Era amplasat pe Via Appia, la joncțiunea sa cu Via Latina. Cel de al doilea a fost ridicat în onoarea lui Julius Caesar Drusus, fiul lui Nero Claudius Drusus, după moartea sa, în anul 23 e.N. El se afla probabil la extremitatea de nord a Rostrelor, în Forum Romanum. Nu s-au p[strat vestigii din acesta.
Arcul dedicat lui Nero Claudius Drusus

ROMA - FORUM SUARIUM XXXX


             
Prezența pieței de carne de porc în acel loc a fost transmisă de două inscripții datate în sec.al 2-lea e.N și de documente mai târzii. Administrația locului era încredințată unui prefect, sau unuia din ofițerii lui.
Incă de la sfârșitul Republicii și începutul perioadei imperiale Forum Romanum a devenit neîncăpător pentru toate activitățile comerciale, el devenind locul unor comerțuri mai elevate, cu produse mai fine, loc puclic aglomarat și loc pentru întâlniri politice. Ca urmare s-au dezvoltat o serie de Foruri Venalium (pl. Forums Venala), piețe alimentare specializate.  Printre aceste piețe specializate se pot enumera Forum Suarium, pentru carnea de porc Forum Boarium, pentru vite, Forum Cuppedinis, pentru preparate din carne - mezeluri. Forum Holitorium, pentru legume și fructe, Forum Piscarium, pentru pește, Forum Pistorium, pentru pâine și cereale
, Forum Vinarium, pentru vin, etc. Unele erau întinse pe malul Tibrului, în care aruncau dejecțiile de la sacrifică, sau alte gunoaie produse.
Forum Romanum și Forurile imperiale aveau destinația de Forum Civilia.

Forum Holitorium

Forum piscarium

Forum vinariumForum Vinarium

ROMA - AMFITEATRUL LUI STATILIUS TAURUS XXXX


               Amfiteatrul lui Statilius Taurus (Amphitheatrum Statilii Tauri) a fost primul amfiteatru permanent construit la Roma. El a fost edificat în anul 29 e.A în Câmpul lui Marte de către Titus Statilius Taurus din propria avere.
Statilius a deținut demnitatea de consul de două ori, cea de a doua oară împreună cu Augustus. Totodată s-a afirmat ca un mare general și ca politician de la începuturile perioadei imperiale, adunând o mare avere.
A inaugurat amfiteatrul cu o luptă de gladiatori. Drept mulțumire, romanii i-au recunoscut dreptul de a numi anual pe unul dintre pretori. Se presupune că Statilius a construit acest monument la cererea prietenului său Octavianus, viitorul Augustus. Acesta din urmă își încuraja prietenii bogați de a înfrumuseța orașul pe propria cheltuială.
Conform celor afirmate de Suetonius, împăratul Caligula (37-41 e.N) a organizat în arena amfiteatrului lupte de glaiatori, ceea ce a contrazis pe Dio Cassius, care considera că împăratul Caligula disprețuia acest amfiteatru.
Era un amfiteatru din piatră, dar cu o parte a sa executată din lemn, precum arena și gradenele superioare.
Amfiteatrul lui Statilius a fost total devastat pe timpul marelui incendiu din Roma, din anul 64 e.A, iar Nero a construit peste ruine un alt amfiteatru din lemn. Această informație a fost uneori respinsă, dar este cert că amfiteatrul lui Nero a existat în Câmpul lui Marte. In acela nu a permis ca nimeni să fie ucis, nici măcar criminalii. In schimb a organizat lupte ale unor sute de senatori și de cavaeri.
Localizarea precisă a amfiteatrului lui Statilius și apoi a lui Nero este incertă. A fost totuși localizat în partea de sud-vest a Câmpului lui Marte. Putea fi situat în fața insulei Tiberina, în apropiere de Circus Flaminius, sau putea fi mai la vest în apropiere de stadionul lui Domitianus. Conform părerii autorului modern Ernest Breton, resturile amfiteatrului au format mica ridicătură ocupată astăzi de piața Montecitorio, ceea ce ar însemna că el se afla la nord-est de Pantheonul lui Agrippa și de cele două amplasamente ale Obeliscului Montecitorio.
ROMA - AMFITEATRUL LUI NERO XXXX


                 Amfiteatrul lui Nero (Amphitheatrum Neronis) a fost construit de către împăratul Nero între anii 57-64 e.N. Amplasamentul său a avut legătură cu amfiteatrul neterminat al lui Caligula, situat tot în proximitatea edificiului Septa  de pe Câmpul lui Marte. A fost respinsă ipoteza ridicării sale în locul amfiteatrului lui Statilius Taurus, distrus de incendiul din anul 64 e.N, dar nu este imposibilă.
Nero a organizat aici lupte de gladiatori, dar nu a lăsat să fie ucis nimeni, nici criminalii. In schimb a organizat lupte între 400 de senatori și 600 de cavaleri (rang social). Amfiteatrul era construit în întregime din lemn și de aceea era foarte efemer. A fost distrus, cu siguranță de un incendiu, cel mai probabil de cel din anul 80 e.N, sub împăratul Titus.
Plinius cel Bătrân a citat de două ori acest amfiteatru în opera sa Istoria naturală. Unul din comrntarii se referea și la un arbore gigantic adus pe Câmpul lui Marte sub formă de bârnă, iar celălalt comentariu se referea la pânzele ce se croiseră pentru anfitearul lui Nero, pânze azurii, ornate cu stele, pânze care se întindeau cu cordaje.

Se crede că cel mai mare arbore care a existat vreodată este cel pe care l-a văzut Roma, și pe care împăratul Tiberius l-a expus ca obiect de curiozitate pe podul naumahiei, despre care s-a vorbit. Acest arbore a fost adus împreună cu alți arbori. El a  fost păstrat până la construcția amfiteatrului lui Nero. Erta o bârnă de o sută douăzeci de picioare cu grosimea uniformă de două picioare. Dacă se calculează cât a avut arborele până la vârf, se  ajunge la o evaluare de necrezut.” (Cartea XVI,76)

“Foarte recent pânze de culoarea cerului, ornate cu stele, au fost întinse cu ajutorul cordajelor în amfiteatrul împăratului Nero” (Cartea XIX,6)ROMA - AMFITEATRUL LUI CALIGULA XXXX                  Amfiteatrul lui Caligula (Amphitheatrum Caligulae) a fost început de către împăratul Caligula pe timpul domniei sale dintre anii 37-41 e.N. Urmașul său la domnie, Claudius a abandonat construcția  și l-a distrus în starea sa neterminată. A reparat apeductul Aqua Virgo pe care construcția amfiteatrului îl deteriorase. Acest amfitetru este luat în considerație numai din punct de vedere statistic pentru Roma.