joi, 31 martie 2011

TRONUL ROMEI - TRAIANUS (MARCUS ULPIUS NERVA TRAIANUS)

Ani de viață  53-117 d.Ch.
Ani de domnie 98-117 d.Ch.

Traianus - Glyptoteca din Munchen
 După asasinarea lui Domitianus, se împlinea dezideratul opoziţiei senatoriale de a alege prin recunoaştere generală (consensus) pe şeful statului. Acest deziderat, formulat cu glas tare în senat încă după moartea lui Augustus şi reluat, în 41 d.Ch, după asasinarea lui Caligula, se împlinea abia în 96 d.Ch., marcându-se ruptura cu principatul de tip absolutist şi teocratic, aşa cum îl concepuseră Nero şi Domitianus, cu principatul de tip ereditar, cum îl dorise Vespasianus.
            Incepând cu Traianus, s-a produs un nou precedent în ocuparea tronului. El era primul provincial care devenea împărat al Romei. Provenea din Spania, dar avea obârşie italică.
            Adoptarea lui Traianus, de către Nerva, s-a realizat solemn, în templul lui Jupiter Capitolinus, dar în absenţa lui.
            Alegerea suveranului succesor s-a făcut printr-un acord unanim între Senat şi Impărat. Nerva s-a prevalat de dreptul său de princeps atunci când a desemnat pe moştenitorul tronului. Adoptarea şi desemnarea, lui Traianus, drept succesor a îndeplinit dezideratul de consens al senatului. După adopţiune, Traianus a preferat să-şi păstreze numele tatălui, Ulpius, fără a intra în familia Cocceia. Prin această preferinţă a fost subliniată desprinderea oficială de regula succesiunii prin ereditate, la care Vespasianus ţinea atât de mult.
Traianus - Muzeul Prado - Madrid
In momentul adoptării şi consacrării sale ca viitor împărat Traianus avea 44 de ani, iar în urma lui se ridica o carieră strălucită. In Siria a servit sub ordinele propriului său tată. Pe timpul lui Domitianus a urcat treptele obişnuite ale carierei senatoriale, questura, tribunatul plebei, pretura. In anul 88 d.Ch, a fost numit legat al legiunii a VII-a Gemina, în Spania. Cu prilejul răscoalei lui Antonius Saturninus, în Germania, Traianus a pornit în fruntea legiunii sale spre Rhin. In anul 91 d.Ch, a obţinut demnitatea de consul, iar în 97 d.Ch, a devenit, prin desemnarea de către Nerva, guvernator al Germaniei Superior.
            S-a născut în colonia Italica, din Spania, în anul 53 d.Ch, şi a condus Imperiul Roman între anii 98 - 117 d.Ch, când s-a stins într-o mare companie militară din Orient.
            Data morţii lui Nerva, 27 ianuarie 98 d.Ch, ar fi trebuit să fie data succesiunii, dar Traianus a preferat să considere drept dies imperii ziua adopţiunii sale, adică 27 octombrie 97 d.Ch.
            La ocuparea tronului, Traianus a comunicat în scris senatului, printre alte măsuri, angajamentul să nu ucidă nici să noteze ca infam vreun om de bine. Mai târyiu a întărit făgăduiala prin jurământ. Intocmai ca şi Nerva, Traianus s-a angajat de a nu condamna la moarte pe membrii senatului şi că nu va ţine seama de mărturiile sclavilor împotriva stăpânilor. Cu toate acestea  lex majestatis nu a fost suprimată.
            A jurat că nu-şi va mânji mâinile cu sânge şi a rămas credincios acestui legământ în tot ce a înfăptuit, deşi au existat conjuraţii împotriva sa şi ar fi avut ocazia să aplice pedepse cu moartea.
            Avea o fire fără urmă de perfidie, sau înclinaţii spre violenţă. Pe deasupra arăta apreciere oamenilor de treabă, îi primea personal şi le acorda onoruri. Nu punea la inimă răutăţile, pentru că avea darul să judece lumea ponderat, de la înălţimea unei experienţe bogate de viaţă.
            Prefectul pretoriului, Aelinus Casperinus, şi cohortele pretoriene care se ridicaseră împotriva lui Nerva, s-au aflat imediat în preocupările sale. S-a descotorosit de aceste elemente cu promptitudine şi cu duritate, pentru a întări disciplina în armată şi propria-i autoritate. Aelianus nu se împotrivise alegerii lui Traianus, dar trebuia pedepsit pentru insolenţa ce o arătase în faţa tronului pe timpul lui Nerva. Uciderea capilor pretorieni şi pedepsirea gărzilor a realizat-o de la distanţă, de pe frontiera Rhinului, unde a mai rămas câteva luni. Gărzile pretoriene nu puteau să se opună unui astfel de conducător militar, comandant ferm şi sprijinit de legiuni călite în lupte.
            La începutul anului 99 d.Ch., Traianus s-a întors la Roma unde împotriva lui nu exista nici un fel de opoziţie. Imediat a întreprins multe acţiuni bune pentru reforma senatului şi pentru sprijinirea oamenilor cinstiţi, de care avea o deosebită grijă. A acordat multe subvenţii oraşelor din Italia pentru creşterea copiilor, aşa că după Nerva, a devenit binefăcătorul acestora.
            Se distingea prin firea sa dreaptă, prin vitejia sa şi prin modestia felului de viaţă, în care îl acompania, decent, soţia sa, Platina Pompeia. Era şi ea o provincială, din Nemansus (Nimes ­ Franţa), femeie demnă şi de toată cinstea.
            Traianus se bucura de un corp viguros aşa că putea îndura, ca oricare alt ostaș, orice trudă s-ar fi ivit pe parcursul campaniilor. Avea un suflet minunat, ferit de pornirile vijelioase ale tinereţi, cât şi de încetineala bătrâneţii. Nu apleca urechea la vorbe şi nici nu acţiona cu mânie. Datorită firii şi comportamentului său nu avea de cine să se teamă şi nici pe cine să urască.
            Acorda o atenţie deosebită pregătirii campaniilor militare precum şi construcţiilor publice. Cea mai mare parte a fondurilor era repartizată pentru construirea de şosele, poduri şi edificii publice, precum podul peste Dunăre de la Drobeta, Forum-ul care îi poartă numele la Roma, Odeonul, Gimnaziul, reconstruirea circului și foarte multe altele, greu de enumerat, pe întinsul imperiului.
Imperiul Roman sub Traianus
            Contemporanii îl considerau măreţ în cuget şi mărinimos sufleteşte. Era un războinic înnăscut şi avea nostalgia campaniilor militare, unde depunea acelaşi efort ca toţi ostaşii. Mărşăluia pe jos sau călare, traversa cursurile de apă în aceleaşi condiţii ca şi subordonaţii, iar în timpul luptelor prezenţa sa era remarcată în locurile cele mai grele.
Imediat după urcarea pe tron, a început pregătirile pentru confruntarea cu statul dac, condus de Decebal, dinast care ameninţa autoritatea imperială la Dunărea de Jos.
             Traianus a declanşat campania pentru cucerirea Daciei numai după trei ani de pregătiri. A concentrat în provincia Moesia Superior circa 150.000 de soldaţi, forţe ce însumau 13 ­ 14 legiuni şi numeroase trupe auxiliare (101 d.Ch.). A traversat Dunărea pe două poduri de vase, pătrunzând în Dacia prin provincia Banat a României de astăzi. Decebal a încercat să-i oprească pe romani la Tapae, dar a fost constrâns să se retragă. Cu toate acestea, în anul 101 d.Ch. înaintarea romană a eşuat.
            Prima parte a anului 102 d.Ch a adus reluarea confruntărilor. Importante forţe dace, aliate cu contingente saemate şi bastarne, au atacat, prin Dobrogea de azi, provinciile romane sud ­ dunărene, obligându-l pe Traianus să revină pe frontul dunărean.    Se pare că bătălia decisivă s-a dat pe platoul de la Adamclisi (Dobrogea de azi), unde victoria a aparţinut romanilor. In aceeaşi vară, 102 d.Ch., Traianus a reluat ofensiva în Dacia, înaintând spre Sarmisegetuza, capitala dacilor. In acele condiţii, Decebal s-a găsit constrâns să încheie o pace nefavorabilă, dar care îi asigura independenţa. Cu toate că lupta nu fusese decisivă şi Decebal rămăsese în continuare liber, presiunea și victoriile romane i-au diminuat acestuia puterea şi apetitul de atac. Condițiile păcii au determinat pe Traianus să adopte numele triumfal de dacicus.
            Ambele tabere nu au considerat confruntările din 101 ­ 102 d.Ch. definitive.
            Decebal a continuat să se înarmeze, să facă alianţe, să spioneze provinciile romane şi să primească transfugi din teritoriile romane, toate acestea fiindu-i interzise prin tratatul de pace.
Forum Traianus - Roma
            Pe de altă parte, Traianus a amenajat liniile de comunicaţie dinspre metropolă spre Dunărea de Jos şi a dispus construirea celui mai renumit pod din lumea antică, podul ce traversa Dunărea la Drobeta.
Podul era o realizare de excepţie a epocii. Traversa cel mai mare fluviu al Europei, cu pilonii de piatră implantaţi în albia fluviului. Suprastructura s-a realizat din grinzi de lemn ansamblate în arcade. Capetele podului erau apărate de mici garnizoane.
Construcţia podului, lucrare de geniu care poate sta alături de toate celelalte minuni ale lumii antice, este o probă de gândire, cu deschidere spre viitor, a lui Traianus şi de măiestrie în arta construcţiilor. Podul s-a aruncat peste fluviu foarte repede, începând cu primăvara anului 103 d.Ch, după concepţia şi sub supravegherea marelui constructor contemporan, Apolodor din Damasc. Apolodor a devenit arhitectul de curte al lui Traianus, fiind solicitat şi la alte opere arhitecturale de excepţie din Roma. Dio Cassius spunea că lucrarea “demonstra că nimic nu există ca să nu poată fi dus la capăt de iscusinţa omului”
            Traianus a construit podul cu gândul că războiul cu Decebal nu putea fi considerat ca încheiat. Dorea o nouă şi bogată provincie dincolo de Danubiu şi o trecere rapidă şi fără primejdie pentru trupe, mai ales pe timp de iarnă, când pe îngheţ barbarii obişnuiau să întreprindă atacuri surpriză asupra provinciilor din sud.
            Nu trebuie omis că următorul împărat, Hadrianus, care nu a mai continuat politica de expansiune a imperiului, a considerat provincia dacică încă nesigură şi periculoasă. Pentru aceasta şi-a luat o măsură de precauţie pentru a apăra teritoriile de la sud de fluviu, teritorii pe care le considera mai sigure ca implementare romană. A dispus distrugerea structurii superioare de lemn dintre piloni, eliminând posibilitatea populațiilor nordice de a trece uşor pe malul de sud.
            In anul 105 d.Ch, a izbucnit un al doilea război dacic, ceea ce l-a determinat pe Traianus să treacă Dunărea şi să atace, din mai multe direcţii, nucleul fortificat al dacilor, din munţii Orăştiei. După o rezistenţă eroică dar zadarnică, Decebal s-a sinucis (106 d.Ch.). Sarmisegetuza, capitale sa, căzuse în mâinile inamicului.
            Statul dac a fost desfiinţat, iar cea mai mare parte a lui a fost transformată în provincie romană. Traianus a mai rămas în zona cucerită până în primăvara lui 107 d.Ch, pentru a dirigui personal organizarea noii provincii. Provincia Dacia a fost supusă unei colonizări masive cu elemente aduse îndeosebi din provinciile limitrofe ale imperiului şi probabil mai puţin mănoase.
            Dacia, ca provincie romană, a dăinuit circa 170 ani, după cucerirea traiană. S-a dovedit una din provinciile în care romanitatea a prins cele mai adânci rădăcini, dar a și fost provincia care a creat cele mai mari greutăţi conducerii imperiului. Dacii liberi şi aliaţii lor din afara provinciei nu i-au lăsat niciodată pe romani să respire liniştiţi. Au asimilat profund modul de viaţă roman, dar n-au acceptat niciodată stăpânirea romană.
După victoria asupra dacilor, Roma a trăit în sărbătoare 123 de zile. In arene au fost ucise peste 10.000 de animale sălbatice şi domestice, iar 10.000 de gladiatori au luptat pentru satisfacţia unei populaţii romane dornică de sânge, populaţie care nu mergea la luptă, ci numai culegea roadele.
Trădătorul Bicilis arătase romanilor unde era ascuns tezaurul lui Decebal, într-un vad de râu (Sargetia). Se zice că acest tezaur ar fi redresat finanţele Imperiului Roman şi ar fi asigurat resursele pentru sărbătorile nemaiîntâlnite.
Marea comoară a dacilor se pare că nu a fost găsită. Romanii crezut că au găsit-o. Bacilis le-a dat secretul unui singur loc, al unui singur tezaur tribal. Se poate să fi fost chiar o momeală a vicleanului Decebal pentru a salva adevăratul său tezaur. Insăşi autorii antici semnalează depozitarea bogăţiilor dace şi în alte locuri cum ar fi unele peşteri.
Moştenirea viteazului popor dac o vor găsi românii, atunci când acest tezaur va putea fi apărat ca pe vremea lui Decebal şi când spiritul de libertate va avea aceeaşi măreţie. In acel moment istoric viitor, va ieşi la iveală adevăratul şi imensul tezaur dacic. Oricum, păcăleala cu tezaurul lui Bicilis a traversat două milenii şi încă mai este crezută.          
O felină puternică, iute, periculoasă şi vicleană ca Decebal, nu putea să facă greşeala să lase o comoară importantă într-un râușor, pe timp ce dispunea de munţi semeţi, împăduriţi, cu peșteri adânci și de netrecut pe orice vreme. Nu putea ca să nu prevadă retragerea şi în acest caz, nu putea să gândească a lăsa tezaurul între el şi inamic. Nu putea face această greșală, numai pentru simplul fapt că i-ar fi trebuit pentru continuarea luptei şi cumpărarea de aliaţi, sau de trădători din rândul romanilor. Tezaurul dacic există încă pe pământul vechii Dacii, în România.
Decebal Rex săpat în stâncă - In a monte de "Cazane"
Oricum, captura de război a fost imensă, care a permis lui Traianus o politică de construcţii de anvergură, mai ales în Italia şi o politică de curăţire financiară, prin care a topit toate monedele care nu aveau aliajul stabilit şi care fusese falsificat de predecesorii săi. A deschis câteva biblioteci publice şi a edificat un nou Forum care-i purtă numele.
In acel Forum a ridicat o coloană celebră, pe care este povestită cu baso-reliefuri toată încleştarea cu acel popor viteaz şi de temut, care a fost poporul dac. Coloana trebuia să-i fie monumentul funerar. Pe locul unde s-a înălţat coloana şi unde s-a amenajat Forumul, era un deal. Dealul a fost săpat şi transportat, pentru a se obține o suprafaţă plană. Coloana atinge cu înălţimea ei, înălţimea colinei ce a dispărut.

Tarabostes dac- sculptură romană
 Columna lui Traian, prin care trăieşte pentru veşnicie şi poporul dac, a fost începută în anul 107 d.Ch. şi s-a inaugurat la 12 mai 113 d.Ch. Baso-reliefurile care înfăşoară monumentul în spirală, reprezintă 124 de tablouri cu episoade din războaiele  daco-romane, transpuse după însemnările oficiale.
Columna era împodobită, în vârf, cu statuia lui Traianus, statuie ce a fost înlocuită, în anul 1597, cu statuia Sfântului Petru, patronul marii basilici de la Roma. Urna funerară din aur a împăratului a fost aşezată într-o încăpere amenajată în soclul columnei. Tot acolo s-a aşezat şi urna Plotinei, soția sa. Columna are o înălţime de aproximativ 30 de metri.
Forumul era împodobit cu o statuie equestră, dinbronz aurit, a împăratului, cu basilica Ulpia, cu biblioteci și magazine.
Aelius Cornelius Palma, guvernatorul Siriei, a ocupat şi transformat, în 105 d.Ch., partea de nord-vest a Regatului Nabateilor, în provincia romană, Arabia.
In 109 d.Ch, s-a inaugurat, în Moesia Inferior, un complex monumental triumfal (Adamclisi şi Dobrogea de astăzi). Complexul era menit să glorifice victoria obținută acolo de legiunilor romane, în primul război dacic şi să amintească, printr-o inscripţionare meticuloasă, numele tuturor celor care au pierit. Printre numele săpate în piatră, se pare că se afla şi cel al generalului ghinionist, Fuscus, care pierise în altă încleștare și în alt colț al Daciei.
Neastâmpărul statului parților, la frontiera orientală a imperiului şi încercarea acestuia de a modifica echilibrul statuat încă din vremea lui Nero și cu dorinţa de a înclude în sfera sa de influenţă Armenia, a declanşat un nou război romano-part.
Amator de campanii şi de succese militare, Traianus a declanşat campania din Orient, în 114 d.Ch.. A ocupat şi a transformat Armenia în provincie romană. In teritoriile de la est de Eufrat, pe care le-a ocupat cu destulă uşurinţă, a creat, în 115 d.Ch., provincia Mesopotamia. Anul 116 d.Ch. i-a rezervat succese răsunătoare, cucerirea oraşelor Nisibis, Seleucia şi Ctesifon, metropolele Regatului Part. Aici a constituit provincia Asiria şi a adoptat titlul de „Parthicus Maximus”.
Dio Cassius povesteşte, în istoria sa, cum Traianus, totdeauna prevăzător, înainte de începerea ostilităţilor din 116 d.Ch., şi-a pregătit un număr foarte mare de ambarcaţiuni uşoare pentru trecerea Tigrului. Bărcile au fost construite într-o zonă cu lemn, deoarece pe malurile Tigrului nu existau păduri şi au fost transportate cu căruţe. Unele din bărci erau demontabile şi serveau la construirea unui pod mobil.

Trophem Traiani - Adamclisi
 Cu toate că inamicul a încercat să împiedice debarcarea, mulţimea bărcilor a permis atât protejarea lucrărilor la podul de ambarcaţiuni, cât şi atacuri asupra malurilor inamice. Debarcarea s-a făcut cu greu, dar după această etapă rezistenţa inamicului s-a manifestat nesemnificativ.
Trecut în teritoriul cel vechi al Asiriei, Traianus a cucerit întâi oraşul Arbela şi apoi Gaugamela, unde Alexandru cel Mare îl învinsese pe Darius al III-lea al perşilor, cu 450 de ani înainte. A trecut apoi prin Babilonul în ruină şi a văzut pentru prima dată „lacul” de asfalt care era folosit ca liant la zidăriile babiloniene. Puţurile de petrol erau necunoscute europenilor.

Aureus - Traianus
 După cucerirea oraşelor şi teritoriilor parte dinspre Apus, Traianus a ajuns la Golful Persic, confundat de istoricii vremii (Dio Cassius) cu Marea Roşie. Acolo, Traianus a avut şi a exprimat, pentru prima dată, nostalgia că nu poate ajunge în India, să reediteze aventura lui Alexandru cel Mare. Campania din Dacia nu-i aducea satisfacţia asemănării cu marele înaintaş al cuceririlor, pe când campania din Orient îi amplificase dorinţa egalării aceluia.
Se zice că, văzând o corabie ce se îndrepta spre India, ar fi exprimat :„Dacă aş mai fi tânăr, aş merge negreşit la indieni”. Avea la acea dată avea 63 de ani, iar dorinţa arzândă de cuceriri şi de campanii nu-i scăzuse.
Pe timpul campaniei în lumea orientală, senatul primea de la el veşti despre populaţii şi teritorii, cărora senatorii nu le puteau reţine, bine, nici numele. In acele momente de deplină glorie a primit onorul de a putea organiza triumfuri asupra unui număr nelimitat de populaţii, după propria dorinţă. Totodată, în Forum-ul său, i s-a înălţat un arc de triumf.
Traianus n-a putut menţine tot ceea ce cucerise, deoarece efortul ofensiv al romanilor se epuizase. La această situaţie s-a adăugat şi răscoala populaţiilor aflate în spatele său, a celor recent cucerite în Mesopotamia şi a celor iudaice din Egipt, Cirenaica şi Cipru.
Decebal - Colona Traianus - Roma
Aprigul împărat a trebuit să ia în consideraţie retragerea, pentru a nu pune în pericol teritoriile tradiţional stăpânite de Imperiul Roman. De altfel, tot ceea ce el cucerise şi organizase în provincii, avea să se prăbuşească ulterior, pe timpul domniei succesorului său. Traianus nu putea să fie făcut să cedeze, aşa că a trimis urgent pe Lusius Quictus cu sarcina de a reprima răscoalele din Mesopotamia, pe Quintus Marcius Turbo, spre Egipt şi Cirenaica şi pe  Caius Valerius Rufus, tribun militar în Cipru, în fruntea unui detaşament militar din legiunea a VII-a Claudia. Toate răscoalele au fost înăbuşite în sânge. Cele din Africa şi din Cipru aveau la bază instigarea şi răscoala iudeilor stabiliţi în aceste provincii.
In situaţia nou creată, Traianus a considerat că este mai bine să transforme regatul parţilor într-un regat clientelar, decât într-o provincie greu de stăpânit. De altfel, avea de gând să-şi acorde o perioadă de relaxare militară, pentru a trece la un al doilea atac, ca şi în cazul Daciei. Parţii aveau, spre răsăritul regatului lor, largi posibilităţi de retragere din faţa trupelor romane, aşa că provincia putea fi ameninţată oricând şi era greu de delimitat geografic o provincie, Parthia, pusă sub guvernare romană. Profitând de disensiunile interne dintre parţi, Traianus s-a implicat şi a ales pe Parthamaspates în calitate de rege clientelar. Proclamarea aceluia a avut loc la Ctesifon, în metropola regatului.
Pe drumul de întoarcere, Traianus vroia să continue campania spre Armenia, dar s-a îmbolnăvit. Până atunci, o parte a teritoriului Armeniei se găsise sub conducerea unui part, Vologeses, iar provincia romană alăturată nu se bucura de linişte.
A trebuit să renunţe la planurile pentru Armenia. Boala i s-a înrăutăţit şi a plecat spre Italia cu gândul de a călători pe mare.
In fruntea armatei l-a lăsat pe Publius Aelius Hadrianus, al cărui cartier general era stabilit la Antiohia, în Siria. Hadrianus avea calitatea legat al Siriei şi de comandant al legiunilor din Orient. Rolul lui era de a veghea că în acel spaţiu, cucerit cu atâtea sacrificii, să nu se ivească noi răscoale.
In drum spre Roma, la Selinus, în Asia Mică, Traianus a murit (8 august 117 d.Ch.) în urma unei hemoragii interne. Autorii timpului au vorbit de faptul că suferea de tensiune, pe care o combătea cu pierderi de sânge odată pe an sau cu ocazia crizelor. Moartea i-a survenit pe neaşteptate, în acea localitate mică din Cilicia, după o domnie de nouăsprezece ani şi jumătate.
Militar excelent  şi totodată administrator eficient, Traianus este cel mai însemnat cuceritor roman după dispariţia lui Caesar. In timpul domniei lui Traianus, imperiul a realizat ultimul mare efort ofensiv la Dunăre şi la Eufrat, atingând, la moartea lui, maxima expansiune teritorială, de aproximativ 3.300.000 km2 şi cu o populaţie de circa 55 milioane locuitori. Meritele lui deosebite au determinat senatul să-i atribuie, în anul 114 d.Ch, titlul de „optimus princeps”.
In secolele următoare urarea care se adresa noului împărat la urcarea pe tron, era: „felicior Augusto melior Traiano”.
Traianus a lăsat o descriere a luptelor cu dacii, dar lucrarea s-a pierdut. S-au păstrat de la el numai câteva scrisori în culegerea lui Pliniu cel Tânăr.
A-a afirmat ca personalitate prodigioasă, prin îmbinarea unor calităţi majore la un om de stat. Pe timp cât a deținut calitatea de împărat, Traianus n-a uitat niciodată că este şi general. Victoriile obţinute au adus statului roman numeroase avantaje, dar şi un prestigiu care, pe viitor, nu a mai fost dobândit sub nici un alt împărat.
Moartea subită a împăratului, fără a avea copii, a dat naştere unor supoziţii privind rolul Plotinei în adoptarea de ultim moment, a lui Hadrianus. Plotina, se pare că a dus la îndeplinire dorinţa exprimată anterior de Traianus, în discuţiile particulare. Ea a oficializat acea dorinţă în situaţia extremă a dispariţiei împăratului. Totodată, se ştie că această femeie de excepţie, aprecia deosebit pe Hadrianus, atât pentru meritele sale, cât şi pentru faptul că, prin alianţă, făcea parte din familia imperială.
Epoca lui Traianus s-a făcut remarcată prin mulţimea oamenilor de valoare din domeniul creativ. Apollodorus din Damasc (60-125 d.Ch.) a rămas o figură centrală în calitatea sa de arhitect şi constructor. De origine greacă și născut în Orient, el a păstrat, de-a lungul întregii domnii, funcţia de arhitect şef al lui Traianus.
Apollodor s-a impus prin soluţiile geniale ale construcţiilor sale, devenind unul dintre cei mai străluciţi creatori ai epocii imperiale. Intre 103-105 d.Ch, Apollodor a construit între Drobeta şi Pontes renumitul pod cu picioare de piatră peste Dunăre. Capodoperă a tehnicii constructive romane, podul avea 1135 de metri. El a fost inaugurat de legiunile romane la începutul celui de al doilea război dacic. După victoria asupra lui Decebal, Apollodor a condus lucrările de înălţare a Forum-ului lui Traianus şi a Columnei (107-113 d.Ch.) din Cetatea Eternă.
Ii mai sunt atribuite, la Roma, un odeon, un circ şi un gimnaziu, precum şi refacerea portului Ostia. Pe timpul domniei împăratului Hadrianus, a căzut în dizgraţie, a fost exilat şi ulterior ucis, pentru un afront adus împăratului în tinereţe. Atunci i-ar spus să se ocupe de pictura lui cu dovleci, pentru că la planurile de arhitectură nu pricepe nimic. Altă variantă susține că Apolodor ar fi făcut aprecieri negative privind planurile arhitectonice ale lui Hadrianus pentru ridicarea unui măreț templu dedicat zeițelor Venus și Roma. Oricun, acel asasinat a fost una din marile greşeli ale lui Hadrianus, gtrșală pentru care nu-l iartă posteritatea.
Pe timpul lui Traianus au mai trăit şi creat: Suetonius, Tacitus, Martialis, Iuvenalis, Plinius cel Tânăr, Silius Italicus şi Iosephus Flavius.TRONUL ROMEI - NERVA (MARCUS COCCEIUS NERVA)

Ani de viață  30-98 e.N.
Ani de domnie  96-98 e.N
A devenit împăratul romanilor între 18 septembrie 96 şi 27 ianuarie 98 d.Ch. Născut într-o familie de renume, la 8 ianuarie 30 d.Ch., la Narnia, în Umbria, a beneficiat sub regimul lui Nero de funcţia de pretor, în anul 66 d.Ch, iar sub dinastia Flaviilor a deținut demnitatea de consul, în anii 71 şi 90 d.Ch. Un unchi al său s-a bucurat de prietenia apropiată a lui Tiberius. In anul 93 d.Ch, Domitianus l-a exilat pentru câteva luni, la Tarent, după care a revenit în capitală. De-a lungul carierei s-a remarcat ca membru de vază al senatului.
            După asasinarea lui Domitianus, senatul l-a proclamat împărat pe Nerva, iar soldaţii pretorieni l-au acceptat. Implicarea armatei în numirea împăraţilor devenise o obişnuinţă datorită candidaţilor la tron care cumpărau aceste favoruri.
            Schimbările neprevăzute de împăraţi nu dădeau timp imperiului, sau mai bine zis forţelor armate puternice din provincii, să reacţioneze în timp util, datorită circulaţiei încete a ştirilor. In această situaţie cei din jurul tronului îşi făceau interesele ţesând şi desfăcând intrigi sub protecţia singurei forţe coercitive care putea să intervină, ostaşii pretorieni, în frunte cu conducătorii lor. Aceştia erau plătiţi, sau acceptau promisiuni de recompense, pentru a se afla de o parte sau de alta a partidelor.
Forţa armată pretoriană creată de Augustus, a devenit repede, şi s-a menţinut, ca o forţă destabilizatoare a conducerii imperiului, mai ales în momentele grele, de tranziţie. Impertinenţa acestor trupe pretoriene a crescut uneori într-atâta încât au întreprins atacuri asupra tronului, chiar din proprie iniţiativă.
            Numai o parte din împăraţi, cei ce aveau un trecut militar stabil şi glorios, au putut să stăpânească această forţă armată din capitală, sau chiar să o pedepsească, aducând-o la o ascultare înfricoşată.
            Nerva era un om bătrân și blând. Nu a făcut nimic fără aprobarea senatului în scurta sa domnie şi a militat pentru restabilirea prestigiului senatului. A jurat că nu va face nici-un rău și nu va executa nici-un senator, promisiune ţinută cu sfinţenie.
            Pe lângă măsurile de echilibrare a finanţelor statului, a rechemat şi repus în drepturi pe cei exilaţi şi prigoniţi de Domitianus, a interzis procesele privind afrontul la maiestate şi a pedepsit sever pe delatorii care nu puteau proba afirmaţiile. Sclavii şi liberţii care uneltiseră împotriva stăpânilor au fost condamnaţi toţi la moarte şi nu a mai îngăduit oamenilor din această condiţie socială să depună plângeri împotriva stăpânilor. Nu a mai acceptat nici denunţurile privind pe cei cu un mod de viaţă iudaic (evrei sau creştini). Mulţi delatori au fost chiar executaţi, cu toate că aveau statut de cetăţeni liberi.
            Imediat după venirea sa la putere, din ură faţă de Domitianus au fost topite numeroasele lui statui din argint sau din aur, ceea ce a condus la realizarea unor fonduri însemnate. S-au demolat şi arcurile de triumf de pe întinsul teritoriului, considerând-se că erau prea multe pentru un singur împărat şi mai ales pentru realizările lui militare minore.
            Eliminarea din viaţa cotidiană a delatorilor ascunşi a determinat o libertate a învinuirilor reciproce, la vedere, ceea ce a avut un efect negativ asupra relaţiilor interumane. Fronto, care era consul în acel an, a remarcat că este o nenorocire să ai un împărat sub care să n-ai voie să faci nimic şi parcă este şi mai rău când oricui îi este îngăduit să facă orice. Nerva a fost obligat să intervină şi în acest caz de indisciplină socială, interzicând acele învinuiri publice, libere, care nu erau însoţite şi de probe. Cetăţenii abuzau de libertatea de a se învinui reciproc, crescând alarmant numărul proceselor.

Forum Nerva - Reconstituire
             Tot pentru echilibrarea finanţelor statului a desfiinţat un mare număr de sacrificii rituale, a limitat jocurile de circ şi alte genuri de spectacole, respingând, pe cât posibil, cheltuielile neeconomice şi nejustificate. A înfiinţat trei colonii pentru cetăţenii săraci și a împărţit săracilor pământuri în valoare de o sută cincizeci de mii de denari.
            Pentru aceste donaţii caritabile a pus în vânzare o mare cantitate de haine, vase de argint şi de aur, mult mobilier din propria casă şi din palat, adică a vândut tot ce se putea, afară de strictul necesar.
            Reglementările financiare au continuat cu constituirea unui fond pentru funerariile celor săraci şi a unui fond pentru hrănirea copiilor orfani. Totodată, s-a întrerupt, pentru un timp, distribuirea gratuită de grâu, către plebea neproductivă şi parazitară a Romei.
Divi Nerva et traianus
            Calpurnius Crassus Frugi Licinianus a pus la cale un complot împotriva lui Nerva, deoarece se considera îndreptăţit să devină princeps în locul acestui bătrân. El era urmaşul acelui Licius Calpurnius Piso Licinianus desemnat de Galba drept caesar şi ca succesor la tron. Nerva s-a mulţumit să-l exileze la Tarent, unde fusese şi el exilat de Domitianus cu câţiva ani în urmă, în sudul peninsulei.
            Curând, Aelianus Casperinus, care, încă de pe timpul lui Domitianus, rămăsese comandantul cohortelor pretoriene, i-a instigat pe soldaţi împotriva împăratului, cerând condamnarea la moarte a celor ce conspiraseră împotriva lui Domitianus. Nerva s-a opus, deoarece tocmai prin acea conspiraţie ajunsese el la tron, cu ajutorul lui Parthenius şi a lui Titus Petronius Secundus, prefectul pretoriului. Cu toate acestea cei doi au fost omorâţi, cu mare cruzime, chiar în faţa împăratului. Faptul denotă puterea şi impertinenţa gărzilor pretoriene la Roma, în faţa unor împăraţi care nu aveau susţinere militară din provincii. Execuţia a provocat, lui Nerva, una din crizele lui vomitive datorate unei boli de stomac semnalate de istorici. Boala aceea îl făcea să vomite tot ce mânca şi îl slăbea foarte mult.
Roma - Forum Nerva
            In urma acelor evenimente jignitoare, Nerva s-a simțit neluat în seamă. Determinat de bătrâneţe, dar şi din dorinţa de a face bine imperiului, s-a dus pe Capitoliu pentru a face o declaraţie cu voce tare: “Numai bine şi fericire pentru Senatul şi Poporul Roman. Îl adopt pe Marcus Ulpius Nerva Traianus.
            La declarat oficial caesar, pe Traianus, şi i-a scris o epistolă cu popria sa mână. Departe de Roma, Traianus se afla la comanda legiunilor din Germania. Scrisoarea bătrânului împărat cuprindea o frază preluată din Iliada:” Plătească danaii lacrimile mele sub lovitura săgeţilor tale “( cuvintele preotului lui Apollo, Chryses, a cărui fiică fusese luată în robie). Prin aceste cuvinte ale lui Homer, Nerva îi transmitea lui Traianus sarcina de a-l răzbuna de nemernicia celor ce colportau în jurul tronului şi îi cerea să facă ordine şi disciplină (27 octombrie 97 d.Ch.).
            După numai trei luni, Nerva a murit subit (27 ianuarie 98 d.Ch.), la vârsta de şaizeci şi opt de ani. Senatorii l-au purtat pe scut, pe umerii lor, şi l-au înmormântat în mausoleul lui Augustus. Senatul i-a decernat, ulterior, apoteoza și gloria eroilor.
            Domnia lui Nerva a fost scurtă dar demnă, raţională şi bună, cu o viziune excepţională pentru conducerea în viitor a imperiului. Viitor în care, foarte repede, imperiul va atinge maxima lui întindere şi putere. A domnit un an şi patru luni.
Denar - Nerva
            Alegerea lui Traianus drept viitor suveran s-a dovedit o strălucită inspiraţie. Nerva şi-a legat numele de tânărul general fără a gândi să lase moştenirea tronului unei rude. A avut grilă să-l investească repede şi cu demnitatea de caesar, cu puterea tribuniciană (tribunicia potentas ) şi cu puterea de guvernator (imperium proconsulare ).
            Nerva a îmbinat pentru prima dată două lucruri de neîmpăcat: principatul şi libertatea. A rămas o figură luminoasă, în panteonul suveranilor romani.
Unul dintre forum-urile imperiale poartă numele lui Nerva, dar lucrările lui au început sub Vespasian sau Domitianus, dar a fost inaugurat sub domnia lui Nerva și i-a purtat numele.miercuri, 30 martie 2011

ROMA V - COLOANA LUI ANTONINUS PIUS


Coloana Antonină (Columna Antonini Pii) a fost o coloană triumfală ridicată, în anul 161 e.N, pe mica colină de astăzi Montecitorio, la nord de Câmpul lui Marte, de către succesorii meritosului împărat Antoninus Pius (138-161 e.N). Succesorii săi la tron au avut calitatea de co-împărați: Marcus Aurelius și Lucius Verus. In realitate conducătorul adevărat al imperiului a rămas numai împăratul filozof, Marcus Aurelius, atât pe timpul vieții celuilalt, cât și după dispariția lui.
Din coloană nu a mai rămas întreg decât soclul sculptat minunat în marmură, păstrat actualmente la Vatican. Din coloana propriu-zisă de granit roșu s-a păstrat puțin, iar din ce s-a recuperat o parte s-a folosit la recondiționarea unui obelisc plasat în piața Montecitorio de astăzi.
Coloana a fost ridicată imediat după moartea împăratului, în 161 e.N, în apropierea unui ustrinum (incintă destinată incinerării cadavrelor umane) construit chiar de împărat după decesul soţiei sale, în 141 e.N. Acel ustrinum se găsea spre nord-vest faţă de piaţa Montecitorio de astăzi înspre mausoleul lui Augustus.
Diametrul coloanei era de 1,90 metri și avea o înălțime de 14,75 metri, în jur de 23 de metri împreună cu soclul și statuia așezată deasupra. Această alcătuire a coloanei este atestată de monedele emise după moartea împăratului.
Blocul de branit roșu, din care s-a dăltuit coloana, se pare că a fost extras în anul 106 e.N, așa cum atestă o inscripție aplicată de la carieră pe baza sa. Fusul coloanei era neted în întregime, spre deosebire de celelalte două coloane triumfale păstrate la Roma până în zilele noastre, coloana lui Traianus și coloanalui Marcus Aurelius, amândouă bogat ornamentate cu scene în baso-relief și în alto-relief.
Soclul de marmură al coloanei a fost acoperit în întregime de pământ și moloz pe timpul evului mediu, dar partea inferioară a fusului coloanei se ridica încă cu 6 metri deasupra solului. Vestigiile se găseau pe Via degli Uffici del Vaticano. Ele au fost decopertate integral în anul 1703, în același timp cu demolarea ustrinum-ului lui Antoninus Pius.
Deși degajate complet, nu au făcut imediat obiectul unei decizii de restaurare. De aceea monumentul a avut din nou de suferit pe timpul unui incendiu, din anul 1759, din apropierea sa. S-a emis un nou proiect de restaurare, în 1764, dar nu s-a pus în practică. In final, fragmente de granit din coloană au fost refolosite, în 1789, pentru completarea obeliscului egiptean reamplasat în piața Montecitorio, obelisc care fusese folosit drept ac central pentru orologiul solar, de mari dimensiuni, al lui Augustus 27 e.A-14 e.N).
Soclul sculptat din marmură albă de Italia a fost restaurat între anii 1706-1708 și așezat în centrul pieței Montecitorio, în anul 1741. Apoi, în anul 1787, a fost mutat la Vatican, atunci când s-a decis ca pe locul său să fie reașezat obeliscul solar al lui Augustus, Soclul s-a păstrat mult timp în nișa Michel Angelo din Cortila della Pigna, iar astăzi se află în curtea de la intrare în pinacoteca Vaticanului.
Soclul de marmură are o secțiune patrată și este ornat pe trei fețe cu alto-reliefuri și cu o dedicație pentru Antoninus Pius, pe cea de a patra.
Pe fața opusă dedicației figurează un alto-relief al apoteozei lui Antoninus Pius. Impăratul care ține în mână un sceptru cu un vultur în vârf, este purtat spre cer împreună cu Faustina, soția sa, de către un geniu înaripat, identificat ci Aeton (Eternitatea), care poartă, la rândul său,  o sferă pe care se urcă un șarpe. Din dreapta, scena este privită de zeița Roma, cu cască și cu un scut, ornat cu Romulus și Remus, alăptați de lupoaică. La stânga tabloului de marmură se află geniul Câmpului lui Marte, purtând obeliscul solar al lui Augustus (obelisc plasat acum în piața Montecitorio). Doi îngeri însoțesc de deasupra pe soții imperiali spre ceruri.

ROMA V - USTRINUM


Ustrinum - Hadianus
In Roma antică termenul de ustrinum se folosea pentru incintele speciale în care erau permise incinerările celor decedați. Acele incinte nu aveau legătură cu locurile de depunere a rămășițelor.
Ustrinum se deosebea de bustum, termen care desemna locul unui rug aprins de incinta funerară propriu-zisă. Ustrinum era un teren public care putea fi folosit pentru incinerarea decedaților. Acolo erau duse corpurile decedaților care nu erau destul de bogați pentru a achiziționa un mic teren pentru propriul mormânt. Decedații erau duși la un ustrinum de către rude sau prieteni. Resturile incinerării erau apoi duse la mormântul familiei, care era, de cele mai multe ori o casetă zidită în care se depunea urna, casetă plasată pe un perete de cimitir alături de alte sute de astfel de casete.
Ustrinum - Antoninus Pius
Pentru astfel de cazuri de sărăcie, un loc public pentru incinerare era absolut necesar. Legea interzicea incinerarea unui decedat pe un teren pe care familia nu avea stăpânire și nu era destul de larg pentru o incinerare.
La o distanță de circa 8 kilometri de Roma, pe Via Appia, exista unul dintre marile locuri publice de incinerare, un ustrinum. Acesta era înconjurat pe două laturi de un zid înalt, construit în stil etrusc, cu piatră de un gri întunecat sau roșietic, piatră care, astăzi, este numită peperin. Ustrinum-ul era pavat cu piatră de aceeași calitate, care rezista bine la acțiunea focului de la ruguri.
Unul din ziduri avea 106 metri lungime, iar celălalt 60 de metri. Pe partea dinspre drum erau amenajate porticuri speciale, destinate a adăposti pe cei veniți să asiste la funerarii, sau pe cei care formau cortegiul funerar. O altă folosință a porticului era de a adăposti pe cei ce serveau și păzeau locul, precum și pentru a cuprinde magazii cu lemne și cu unelte folosite în timpul arderii rugului.
Mausoleul și Ustrinum-ul Augustus
Un alt ustrinum era cel construit de Antoninus Pius, în 141 e.N, în nordul Câmpului lui Marte, la nord-vest de piața Montecitorio. Era constiuit din trei incinte patrulatere concentrice. Incintele interioare erau realizate din travertin, iar cea exterioară avea un trotuar din travertin pe care se găseau stâlpi din același material uniți cu grilaj de fier. Cea mai profundă incintă avea latura de 13 metri, cea de a doua avea latura de 23 de matri, iar ultima de 30 de metri. Intrarea se făcea prin partea de sud. Ustrinum-ul era plasat exact la sud de coloana lui Antoninus Pius.  Pe acest loc a fost incinerată Faustina, soția împăratului, în anul 141 e.N. și apoi el, în 161 e.N.
Cu o suprafață mai mică decât ustrinum-ul lui Antoninus Pius, în apropierea aceluia s-a aflat un alt ustrinum construit de Marus Aurelius, care era totuşi un monument important al Câmpului lui Marte, tot cu trei incinte concentrice. Lîngă acesta nu se afla nici-o coloană.
A mai existat un ustrinum al familiei lui Augustus, în imediata apropiere de mausoleul lui Augustus, pe Via Flaminia. Deşi era construit din patrulatere concentrice, acesta nu a dispus de mari incinte sau porticuri.
Un ustrinum construit de Hadrianus se afla în marginea cea mai vestică a Câmpului lui Marte. Acesta avea un plan de labirint, cu trei incinte sub formă de potcoavă patrulateră cu capetele închise pe un perete de fund. Spaţiile dintre acestea aveau tot formă de potcoavă patrulateră.
Toate ustrinum-urile construite de împăraţi erau rezervate membrilor familiilor imperiale şi probabil unor apropiaţi foarte apreciaţi.

marți, 29 martie 2011

ROMA V - TEMPLUL LUI VENUS ȘI ROMA

Prin dimensiunile sale exterioare și prin suprafața acoperită, este cel mai mare templu al Romei antice. Construcția lui a fost inițiată de Hadrianus, în anul 121 e.N și terminată între anii 135-138 e.N. Inauguarea a avut loc într-o zi de 21 aprilie, ziua de aniversare a fondării Romei. Decorarea interioară s-a terminat între anii 141-143 e.N, sub domnia lui Antoninus Pius (138-161 e.N).
Primele planuri pentru templu au fost concepute de însuși împăratul Hadrianus care se considera priceput în construcții, dar care avea niște limite. Planurile sale au fost criticate de marele arhitect Apolodor din Damasc, fapt ce a jignit pe împărat și a atras moartea celui ce a contribuit la grandoarea împăratului Traianus.
Nelăsându-se impresionat de competențele în arhitectură pe care pretindea că le avea Hadrianus, Apolodor a apreciat negativ talia statuilor, în poziție așezată, proiectate de împărat. Acele statui urmau a fi așezate în cella. Dar dacă personajele s-ar fi ridicat în picioare ar fi lovit cu capul de plafon, fapt inadmisibil pentru Apolodor.
O altă versiune arata că împăratul Hadrianus ar fi dorit, inițial, ca cele două temple să fie suprapuse, proiect contestat de Apolodor cu argumente întemeiate.
Templul, numit în latină Templum Veneria et Romae,era situat între Forum Romanum și Colosseum, pe mica colină Velia. Era un templu dublu, consacrat atât zeiței Venus Felix, mama lui Eneas, strămoșul mitic al romanilor, cât și zeiței Roma Aeterna (Roma Eternă).
Configurația dublă, cu absidele cap la cap, și cu intrările opuse, a fost inedită pentru Roma. In aceeași epocă mai exista un templu asemănător în Orient, la Sardes, în Asia Mică, dedicat lui Zeus și lui Cybele.
Edificiul a fost construit pe o pantă dulce ce cobora spre Colosseum, pe un teren care costituise vestibulul palatului Domus Aureus al lui Nero. Pentru construcție a trebuit să fie deplasată statuia colosală din bronz a lui Nero, înaltă de 35 de metri, statuie care reprezenta pe împărat aureolat cu raze de soare, ca un zeu al Soarelui.
Construcția a necesitat  realizarea unui postament care să compenseze diferența de nivel dinspre Colosseum cu 9 metri. Postamentul (stilobat) rectangular avea 145 de metri lungime și 100 de metri lățimr, iar templul cel dublu, așezat deasupra, avea lungimea de 108 metri și lățimea de 54 de metri. Două colonade duble mărgineau laturile lungi ale terasei.
Fiecare templu avea în componența sa o cella cu plan aproape patrat, cu latura de 25,70 metri și cu acoperiș cu șarpantă. Fiecare cella era precedată de un portic cu patru coloane. Templul în întregimea sa era încojurat de trepte de acces. Absența unui podium în fața fiecărei cella constituia o abatere de planul tradițional al templelor romane, temple care aveau scară de acces numai pe o latură spre un nelipsit podim de fațadă.
Ansamblul central al fiecărei cella din acest templu, era înconjurat de 10 coloane la fațadă și de câte 20 pe laturi, după forma clasică a unui templu grecesc peripter (decastil). Toate coloanele erau din granit și aveau un diametru de 1,80 metri, conferind edificiului o mai mare impozanță.
Cella zeiței Roma era îndreptată spre Forum Romanum și s-a păstrat cel mai bine, fiind înglobată în vechea mănăstire San Francesca Romana a cărei biserică se vizitează și astăzi. Cealaltă cella, a zeiței Venus, era îndreptată cu fața spre Colosseum.
Cu o abilă subtilitate, Hadrianus a unit pe Venus, care reprezenta iubirea (Amor în limba latină), cu “Amor”, cuvânt ce rezultă din citirea inversă a cuvântului ROMA. Plasând cele două divinități, Venus și Roma, spate în spate, într-un templu unic, a realizat și o simetrie a celor două nume.
In cella lui Venus exista un altar la care cuplurile nou căsătorite puteau aduce sacrificii speciale. Alături de acel altar se găseau statuile gigantice de argint ale lui Marcus Aurelius și al Faustinei celei tinere, soția imperială.
In anul 283 e.N, cele două cella au fost distruse de un incendiu și restaurate, începând cu anul 308 e.N, de către împăratul Maxentius. Acela a refăcut absidele sub aspectul în care se pot vedea astăzi și un acoperiș în boltă.
O altă restaurare s-a realizat sub Eugenius, un uzurpator al drepturilor lui Theodosius I-ul la Roma. Eugenius a dus politica revigorării cultului clasic roman şi a refacerii templelor antice, în detrimentul creştinismului apărat de Theodosius I-ul, cu tronul la Constantinopol.
In sec.al 8-lea e.N, papa Paul I-ul a ridicat în partea dinspre Forum Romanum a templului un oratoriu consacrat apostolilor Petru şi Paul, oratoriu peste care s-a construit, în sec.al 9-lea, biserica Santa Maria Nova. Un cutremur violent, din anul 847 e.N, a distrus grav templul aşa că papa Leon al IV-lea a folosit momentul să trecă la construirea bisericii Santa Maria Nova peste ruine. Biserica era destinată să înlocuiască biserica Santa Maria Antiqua din Forum distrusă de alunecătrile de teren de pe Palatin în acelaşi cutremur.
Alături s-a construit o campanilă (clopotniţă) în sec. al 12-lea, care a acoperit o parte din rămăşiţele templului.
După o reconstrucţie majoră, începută în anul 1612, această biserică a fost reatribuită şi rebotezată Santa Franccesca Romana.
In cursul secolelor, cae mai mare parte a coloanelor ce înconjurau templele au dispărut. Numai câteva au rămas în preajma poziţiei lor, altele au dispărut, sau au fost reamplasate.
Edificiul a fost intim legat de celebrarea aniversării Romei, la data de 21 aprilie a fiecărui an, pe timpul sărbătorilor Palilia.
Antoninus Pius a celebrat aici cea de a 900-a aniversare A Romei în anul 148 e.N. Monedele emise cu acea ocazie prezentau faţada decastil a templului, care a devenit cea mai desăvârşită reprezentare a eternităţii Romei.
In anul 248 e.N, împăratul Filip Arabul a celebrat aniversarea milenară a Romei, templul lui Venus şi al Romei constituind centrul ceremoniilor, punctul care rezuma toată religia romană.
Astăzi din grandiosul edificiu a mai rămas terasa (stilobatul), o parte din din coloanele de granit ale peristilului şi a absida din cella templului Venus, cu bolta ornată cu casete. Coloanele rămase au fost repuse în picioare de către Benito Mussolini. Cele lipsă au fost înlocuite  cu arbori (molin negru, dafin, merişor). Elementele de marmură au fost recuperate în timp, sau transformate în var. Sub stilobat se vad, dinspre Colosseum, nişte deschideri ce conduc în spaţii subterane.

luni, 28 martie 2011

ROMA V - COLINA PALATIN


Dintre cele șapte coline ale Romei, Platinul, a fost leagănul Orașului Etern și suscită una dintre cele mai mari emoții vizitatorilor. Pe lângă interesul arheologic de primă importanță, Palatinul constituie și un loc de plimbare deosebit de plăcut, cu multe flori și cu arbori venerabili de pe timpul Renașterii.
Patrulater neregulat, înalt de 70 de metri, și cu un perimetru de circa 2 kilometri, colina are două vârfuri, Germal la apus și Palatual la răsărit. Ea ocupa un loc central în vechea Romă, cu latura nordică spre Forum Romanum și cu cea sudică spre Circus Maximus. Este un magnific muzeu în are liber.
Legenda susține că Roma a fost întemeiată pe Palatin. Săpăturile recente au dovedit existența unei locuiri umane încă din jurul anului 1000 e.A. Legenda spune că sub un ficus sălbatic, situat în fața grotei Lupercal, la baza colinei, o lupoaică a descoperit pe Remus și Romulus și i-a hrănit. Copii au fost găsiți în grotă de păstorul Faustulus și i-a crescut împreună cu soția sa Acca Larentia. Mai târziu, Romulus a decis să fondeze orașul chiar pe colină, astfel că aceasta a devenit zona cea mai veche a orașului. Aici a luat naștere Roma Quadrata, lucrare la care Romulus a fost ajutat de păstorii din Albalonga. După răpirea sabinelor și alierea cu agricultorii, noua așezare a început să crească fără încetare.
Arheologii susțin că în anul 2007 au descoperit grota legendară. Tot așa, în anul 1907, în sectorul Germal, aproape de Casa Liviei, s-au depistat trei fundații de case rudimentare, săpate în tuf. Acestea au fost aduse la lumina zilei abia în anul 1948. Au fost datate ca aparținând sec.al 8-lea e.A. Niște cisterne alăturate săpate în tuf și parțial acoperite de o cupolă, au fost atribuite sec.al 7-lea e.A.
Săpături recente au demonstrat că Palatinul era locuit de o populație italică încă din sec.al 10-lea e.A. S-a dedus acest fapt prin descoperirea fundațiilor a două sate preistorice pe cele două vârfuri ale colinei, sate care probabil s-au unit odată cu creșterea populației. S-a găsit și un mormânt de incinerație între cele două grupuri de case, fapt ce a presupus existența unei suprafețe libere între cele două așazări, probabil o necropolă.
Mai târziu, pe timpul republicii, Palatinul a început sădevină locul preferat de locuire pentru nobil și cei bogați, atrași de poziția splendidă și de izolarea față de plebe. Ei și-au construit aici vilele și palatele.
In anul 294 e.A, consulul Lucius Postumius Megellus a dedicat un templu Victoriei pe Palatin, după victoria asupra samniților. Pe timpul celui de al doilea război punic, în 204 e.A, în Roma a fost adoptat cultul zeiței Magna Mater, la origine numită Cybele. La sugestia Cărților Sibiline, romanii au importat statuia zeiței din orașul Pessinous (Galatia, Asia Mică) și i-au ridicat un templu pe Palatin, inaugurat în anul 191 e.A. Templul a fost distru de două incendii, în anul 111 e.A. și anul 2 e.N, dar a fost restaurat de fiecare dată. Vestigiile lui se pot vedea astăzi în apropierea caselor arhaice și a locuinței lui Augutus.
In ultimile secole ale republicii, Palatinul a fost acoperit de reședințe ale patricienilor și ale unor cavaleri înstăriți. Din mărturii scrise se pot aminti următoarele personalități care au locuit colina: Gnaeus Octavius, Tiberius Sempronius Gracchus, tatăl fraților Gracchus, Marcus Fulvius Flaccus, oratorii Lucius Licinius Crassus și Quintus Hortensius Hortalus, tribunul Marcus Livius Drusus, etc. Din motive de prestigiu, Cicero, venit de la Arpium, a cumpărat o casă pe Palatin, la fel ca și fratele său, precum și Millon, Marcus Antonius, Tiberius Claudius Nero, tatăl împăratului Tiberius, etc.
Viitorul împărat Augustus, s-a născut pe Palastin în anul 63 e.A, pe când purta numele de Caius Octavius Thurius, în cea de a noua zi înainte de calendele lui octombrie, puțin înainte de apusul soarelui. Atașamentul de acest loc l-a determinat să-și construiască tot aici locuința de conducător unic al Romei. El a cumpărat locuința oratorului Hortensius, situată aproape de casa lui Romulus, care conform tradiției exista încă în anul 31 e.A. A mai cumpărat și casele vecine pentru a putea ridica o locuință ce putea fi considerată un adevărat palat, locuință numită Domus Augustana, și terminată în anul 26 e.A. Aceasta avea atât funcțiuni private cât și publice. Palatul a ars în anul 3 e.N, dar a fost reconstruit și mărit. In apropiere, Augustus a construit un templu pentru Apollo, identificat pe nedrept drept templu al lui Jupiter Invingător. Săpăturile din acest sector au scos la iveală resturi de picturi de mare calitate din din cel de al doilea stil pompeian.
Tiberius, primul succesor la tron, Cligula, Claudius și Nero au locuit au locuit, la rândul lor, pe Palatin, colina devenind locul favorit al familiilor impriale. Tiberius a fost primul casre a construit un adevărat palat, Dumus Tiberiana, în spațiul dintre templul Cybele și Forum. Acesta a fost reconstruit și modificat radical de Domitianus.
Pe timpul marelui incendiu din timpul lui Nero (64 e.N), construcțiile de pe Palatin au avu și ele de suferit, dar acesta a început construcția noului său palat grandios, Domus Aurea, pe pantele colinelor Oppius și Caelius, proiect abandonat într-o fază foarte avansată datorită căderii lui de la putere.
Domitianus (81-96 e.N), ultimul dintre Flavieni, a fost cel care a bulversat colina, transformând-o în reședință imperială grandioasă. Depresiunea dintre cele două vârfuri a fost acoperită de noile sale construcții. Ruinele lor ocupă partea centrală a colinei, formând Domus Flavia, Domus Augustana și Stadionul. Prelungirea de către Domitianus a apeductului lui Claudius până la Palatin, prin traversarea depresiunii dintre Caelis și Palatin a permis aprovizionarea colinei imperiale cu apă, problematică până atunci.
Edificiile bogate de pe timpul lui Domitianus au fost restaurate atât pe timpul domniei lui Hadrianus (117-138 e.N), a lui Antoninus (138/161 e.N), cât și, mai ales, pe timpul lui Septimius Severus (193-211) și o mare parte sunt acoperite de grădinile Farnese. Ca atare n-au putut fi decopertate decât la periferii.
După incendiul din anul 191 e.N, care a distrus grav edificiile de pe Palatin, împăratul Septimuis Severus a trecut la o amplă restaurare. El a mărit palatul imperial spre sud și i-a dat o fațadă monumentală, Septizonium, situată pe axa Viei Appia. In acest fel, călătorii care soseau la Roma pe această cale sesizau iomediat grandoarea capitalei. Această construcție prestigioasă a putut fi admirată până când, la sfârșitul sec.al 16-lea, papa Sixtus al V-lea (Quintus) a distrus-o în căutare de materiale de construcție.
Ruinele palatelor lui Augustus, Tiberius și Domus Augustana pot fi vizitate în prezent.
Palatinul a intrat în declin de la sfârșitul sec.al 3-lea e.N, atunci când Diocletianus, Galerius, Maximianus și Constantius au părăsit Roma pentru a se instala în reședințe imperiale mai apropiate de provincii, la Nicomedia, la Sirmium, la Mediolanum (Milano), sau la Augusta Treverorum (azi Trier). Apoi Constantin I-ul a transferat capitala la Byzantion, viitorul Constantinopol. Palatinul a fost abandonat.
In general, edificiile creștine nu au ocupat platoul Palatin, ci numai pantele. In sec.al 4-lea e.N, un sanctuar a fost dedicat sfintei Anastasia la sud. La nord s-a ridicat biserica Sfântul Sebastian pe locul unde împăratul Heliogabal (Elagabal) (218-222) ridicase un templu dedicat Soarelui, zeu căruia i-a fost instituit un mare preot. Elagabal, o rușine pentru Imperiul Roman era originar din Emesa, în Siria.
In secolele 11 și 12, Roma a fost teatrul luptelor dintre papă și împăratul german și s-a acoperit de fortărețe și de turnuri ale caselor nobiliare care susțineau cele două părți. Aceea a fost epoca numită Roma turrita. Atunci familia Frangipani, partizană a împăratului, a fortificat toată partea de sud-est a colinei. Pe timpul Renașterii, edificiile vechi de pe Palatin au fost numai niște ruine. Familiila bogate și-au construit aici casele lor de odihnă rurală, înconjurate de vii și de grădini, familia Barberini aproape de biserica Sfântul Sebastian, iar familia Farnese în partea de nord-vest a colinei, între palatele lui Tiberius și Caligula. In sec.al 19-lea, englezul Charles Mills a transformat villa pe care Mattei o construise în sec.al 16-lea peste Domus Augustana, într-un fel de castel romantic, de inspirație gotică. Acea construcție extravagantă a fost distrusă la sfârșitul sec.al 19-lea, la inițiativa arheologului P. Rosa, care dirija săpăturile.
In 1812, Hippolyte Nectoux, membru al expediției lui Napoleon în Egipt, dar și botanist și grădinar șef al parcurilor și grădinilor de la palatul Fontainebleau, a fost trimis la Roma pentru a crea grădini publice. El a  trasat Grădina Capitoliului, pe Palatin și Grădina Marelui Caesar pe colina Pincius. Papa Pius al VII-lea i-a conferit Ordinul Pintemul de Aur.
Astăzi Palatinul este extrem de ruinat așa că trebuie făcute eforturi de imaginație pentru evocarea splendorii colinei antice.
Un periplu pe Palatin trebuie să înceapă prin Clivus Palatinus, cale care urcă din dreptul arcului de triumf al lui Titus și acede în dreptul fostei depresiuni dintre cele două vârfuri ale Palatinului. Pe parcursul urcușului se trece pe lângă o fosă care marchează locul fostului arc de trimf al lui Domitianus, spre dreapta și pe lângă Vinga Barberini, cu biserica Sfântul Sebastian și temeliile fostului templu al lui Elagabal, dedicat Soarelui.
Pe platou spre dreapta se trece pe la Domus Flavia, prin sălile subterane ale acesteia, pe la templul lui Apollo, pe lângă niște cisterne vechi din sec.al 6-lea e.A, pe la scara lui Cacus (una dintre cele trei căi de acces spre colină, pe lângă casa presupă a fi fost a lui Romulus, pe la templul zeiței Cybele, pe la casa Liviei, pe la bazinul oval, pe lângă criptoporticul semisubteran, prin grădina Farnese și pe deasupra palatului lui Tiberius.
De la Clivus Palatinus, spre stînga, se trece peste ruinele reședinței private ale împăraților, desemnate drept Domus Augustana, pe la Antuquarium (muzeu amenajat într-un spațiu antic), pe la Stadionul lui Domitianus, rezervat împăraților, pe la termele și palatul lui Septimis Severus.
Cae mai spectaculoasă priveliște spre ruinele Palatinului se deschide dinspre sud, dinspre colina Aventin și dinspre Circus Maximus aflat la poalele sudice ale Palatinului.