joi, 31 martie 2011

TRONUL ROMEI - NERVA (MARCUS COCCEIUS NERVA)

Ani de viață  30-98 e.N.
Ani de domnie  96-98 e.N
A devenit împăratul romanilor între 18 septembrie 96 şi 27 ianuarie 98 d.Ch. Născut într-o familie de renume, la 8 ianuarie 30 d.Ch., la Narnia, în Umbria, a beneficiat sub regimul lui Nero de funcţia de pretor, în anul 66 d.Ch, iar sub dinastia Flaviilor a deținut demnitatea de consul, în anii 71 şi 90 d.Ch. Un unchi al său s-a bucurat de prietenia apropiată a lui Tiberius. In anul 93 d.Ch, Domitianus l-a exilat pentru câteva luni, la Tarent, după care a revenit în capitală. De-a lungul carierei s-a remarcat ca membru de vază al senatului.
            După asasinarea lui Domitianus, senatul l-a proclamat împărat pe Nerva, iar soldaţii pretorieni l-au acceptat. Implicarea armatei în numirea împăraţilor devenise o obişnuinţă datorită candidaţilor la tron care cumpărau aceste favoruri.
            Schimbările neprevăzute de împăraţi nu dădeau timp imperiului, sau mai bine zis forţelor armate puternice din provincii, să reacţioneze în timp util, datorită circulaţiei încete a ştirilor. In această situaţie cei din jurul tronului îşi făceau interesele ţesând şi desfăcând intrigi sub protecţia singurei forţe coercitive care putea să intervină, ostaşii pretorieni, în frunte cu conducătorii lor. Aceştia erau plătiţi, sau acceptau promisiuni de recompense, pentru a se afla de o parte sau de alta a partidelor.
Forţa armată pretoriană creată de Augustus, a devenit repede, şi s-a menţinut, ca o forţă destabilizatoare a conducerii imperiului, mai ales în momentele grele, de tranziţie. Impertinenţa acestor trupe pretoriene a crescut uneori într-atâta încât au întreprins atacuri asupra tronului, chiar din proprie iniţiativă.
            Numai o parte din împăraţi, cei ce aveau un trecut militar stabil şi glorios, au putut să stăpânească această forţă armată din capitală, sau chiar să o pedepsească, aducând-o la o ascultare înfricoşată.
            Nerva era un om bătrân și blând. Nu a făcut nimic fără aprobarea senatului în scurta sa domnie şi a militat pentru restabilirea prestigiului senatului. A jurat că nu va face nici-un rău și nu va executa nici-un senator, promisiune ţinută cu sfinţenie.
            Pe lângă măsurile de echilibrare a finanţelor statului, a rechemat şi repus în drepturi pe cei exilaţi şi prigoniţi de Domitianus, a interzis procesele privind afrontul la maiestate şi a pedepsit sever pe delatorii care nu puteau proba afirmaţiile. Sclavii şi liberţii care uneltiseră împotriva stăpânilor au fost condamnaţi toţi la moarte şi nu a mai îngăduit oamenilor din această condiţie socială să depună plângeri împotriva stăpânilor. Nu a mai acceptat nici denunţurile privind pe cei cu un mod de viaţă iudaic (evrei sau creştini). Mulţi delatori au fost chiar executaţi, cu toate că aveau statut de cetăţeni liberi.
            Imediat după venirea sa la putere, din ură faţă de Domitianus au fost topite numeroasele lui statui din argint sau din aur, ceea ce a condus la realizarea unor fonduri însemnate. S-au demolat şi arcurile de triumf de pe întinsul teritoriului, considerând-se că erau prea multe pentru un singur împărat şi mai ales pentru realizările lui militare minore.
            Eliminarea din viaţa cotidiană a delatorilor ascunşi a determinat o libertate a învinuirilor reciproce, la vedere, ceea ce a avut un efect negativ asupra relaţiilor interumane. Fronto, care era consul în acel an, a remarcat că este o nenorocire să ai un împărat sub care să n-ai voie să faci nimic şi parcă este şi mai rău când oricui îi este îngăduit să facă orice. Nerva a fost obligat să intervină şi în acest caz de indisciplină socială, interzicând acele învinuiri publice, libere, care nu erau însoţite şi de probe. Cetăţenii abuzau de libertatea de a se învinui reciproc, crescând alarmant numărul proceselor.

Forum Nerva - Reconstituire
             Tot pentru echilibrarea finanţelor statului a desfiinţat un mare număr de sacrificii rituale, a limitat jocurile de circ şi alte genuri de spectacole, respingând, pe cât posibil, cheltuielile neeconomice şi nejustificate. A înfiinţat trei colonii pentru cetăţenii săraci și a împărţit săracilor pământuri în valoare de o sută cincizeci de mii de denari.
            Pentru aceste donaţii caritabile a pus în vânzare o mare cantitate de haine, vase de argint şi de aur, mult mobilier din propria casă şi din palat, adică a vândut tot ce se putea, afară de strictul necesar.
            Reglementările financiare au continuat cu constituirea unui fond pentru funerariile celor săraci şi a unui fond pentru hrănirea copiilor orfani. Totodată, s-a întrerupt, pentru un timp, distribuirea gratuită de grâu, către plebea neproductivă şi parazitară a Romei.
Divi Nerva et traianus
            Calpurnius Crassus Frugi Licinianus a pus la cale un complot împotriva lui Nerva, deoarece se considera îndreptăţit să devină princeps în locul acestui bătrân. El era urmaşul acelui Licius Calpurnius Piso Licinianus desemnat de Galba drept caesar şi ca succesor la tron. Nerva s-a mulţumit să-l exileze la Tarent, unde fusese şi el exilat de Domitianus cu câţiva ani în urmă, în sudul peninsulei.
            Curând, Aelianus Casperinus, care, încă de pe timpul lui Domitianus, rămăsese comandantul cohortelor pretoriene, i-a instigat pe soldaţi împotriva împăratului, cerând condamnarea la moarte a celor ce conspiraseră împotriva lui Domitianus. Nerva s-a opus, deoarece tocmai prin acea conspiraţie ajunsese el la tron, cu ajutorul lui Parthenius şi a lui Titus Petronius Secundus, prefectul pretoriului. Cu toate acestea cei doi au fost omorâţi, cu mare cruzime, chiar în faţa împăratului. Faptul denotă puterea şi impertinenţa gărzilor pretoriene la Roma, în faţa unor împăraţi care nu aveau susţinere militară din provincii. Execuţia a provocat, lui Nerva, una din crizele lui vomitive datorate unei boli de stomac semnalate de istorici. Boala aceea îl făcea să vomite tot ce mânca şi îl slăbea foarte mult.
Roma - Forum Nerva
            In urma acelor evenimente jignitoare, Nerva s-a simțit neluat în seamă. Determinat de bătrâneţe, dar şi din dorinţa de a face bine imperiului, s-a dus pe Capitoliu pentru a face o declaraţie cu voce tare: “Numai bine şi fericire pentru Senatul şi Poporul Roman. Îl adopt pe Marcus Ulpius Nerva Traianus.
            La declarat oficial caesar, pe Traianus, şi i-a scris o epistolă cu popria sa mână. Departe de Roma, Traianus se afla la comanda legiunilor din Germania. Scrisoarea bătrânului împărat cuprindea o frază preluată din Iliada:” Plătească danaii lacrimile mele sub lovitura săgeţilor tale “( cuvintele preotului lui Apollo, Chryses, a cărui fiică fusese luată în robie). Prin aceste cuvinte ale lui Homer, Nerva îi transmitea lui Traianus sarcina de a-l răzbuna de nemernicia celor ce colportau în jurul tronului şi îi cerea să facă ordine şi disciplină (27 octombrie 97 d.Ch.).
            După numai trei luni, Nerva a murit subit (27 ianuarie 98 d.Ch.), la vârsta de şaizeci şi opt de ani. Senatorii l-au purtat pe scut, pe umerii lor, şi l-au înmormântat în mausoleul lui Augustus. Senatul i-a decernat, ulterior, apoteoza și gloria eroilor.
            Domnia lui Nerva a fost scurtă dar demnă, raţională şi bună, cu o viziune excepţională pentru conducerea în viitor a imperiului. Viitor în care, foarte repede, imperiul va atinge maxima lui întindere şi putere. A domnit un an şi patru luni.
Denar - Nerva
            Alegerea lui Traianus drept viitor suveran s-a dovedit o strălucită inspiraţie. Nerva şi-a legat numele de tânărul general fără a gândi să lase moştenirea tronului unei rude. A avut grilă să-l investească repede şi cu demnitatea de caesar, cu puterea tribuniciană (tribunicia potentas ) şi cu puterea de guvernator (imperium proconsulare ).
            Nerva a îmbinat pentru prima dată două lucruri de neîmpăcat: principatul şi libertatea. A rămas o figură luminoasă, în panteonul suveranilor romani.
Unul dintre forum-urile imperiale poartă numele lui Nerva, dar lucrările lui au început sub Vespasian sau Domitianus, dar a fost inaugurat sub domnia lui Nerva și i-a purtat numele.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu