sâmbătă, 23 iulie 2011

ŢĂRILE ROMÂNE - Războiul ruso-turc din 1768-1774. Pacea de la Kuciuc-Kainargi (1768 - 1774)

Sub Ecaterina II, Imperiul Rus a făcut un pas mare spre hotarele Moldovei. Armatele Ecaterinei II au trecut prin Polonia, ţară care pe atunci era cu totul supusă influenţei ruseşti şi au năvălit în Moldova.


Ecaterina a II-a  1762-1796

Războiul ruso-turc a început în 1768, când Goliţin a trecut Nistrul şi a ocupat Hotinul şi Iaşul; în curând însă a fost silit să treacă Nistrul înapoi. Goliţin a cedat comandamentul lui Rumeanţev, care a învins pe turci lângă Kameniţa. Constantin Mavrocordat, care tocmai îşi începuse ultima lui domnie, a fost prins de soldaţii ruşi la Galaţi şi trimis în Rusia. Generalul Kazarin, ajutat de voluntari munteni, în frunte cu spătarul Pârvu Cantacuzino, a ocupat Bucureştiul unde domnul Gheorghe Ghica a fost şi el prins.
Imediat după ocuparea celor două principate, au pornit la Sankt-Petersburg, capitala Imperiului Rus, delegaţii de boieri munteni şi moldoveni, ca să prezinte ţarinei supunerea românilor şi dorinţele lor.
-Delegaţia boierilor din Muntenia a cerut alipirea ţării la Imperiul Rus, însă cu drept de autonomie: ţara să fie guvernată numai de boierii mari, câte 12 pe rând, sub guvernator rus, veniturile visteriei să se trimită spre Imperiul Rus.

Nicolae Mavrocordat
1733-1735, 1741-43, 1748-1749, 1769


-Delegaţia boierilor din Moldova ceruse ca acestă să devină pur şi simplu judeţ (oblasti) a Imperiului Rus. Ruşii însă nu s-au putut bucura de victoriile lor, căci sub ameninţare de război cu Imperiul Austriac, care nu putea să vadă principatele româneşti în componenţa Imperiului Rus, au fost siliţi să încheie pace cu Turcii, renunţând la cuceririle făcute.

Mustafa al III-le 1757-1774

La 10 iulie 1774 s-a încheiat Pacea de la Kuciuc-Kainargi, în Dobrogea de sud. Stipulările tratatului, contrariu pretenţiilor Imperiului Rus, care cerea Oceakov-ul, întrega Moldovă şi Muntenia (Ţara Românească), s-au mărginit în a ceda Imperiului Rus Kerci-ul şi Enicale, precum şi a proclama pe tătarii din Crimeea independenţi de Turcia. Prin Tratatul de pace de la Kuciuc-Kainargi Moldova şi Muntenia, au rămas sub suzeranitate turcească, însă ruşilor li s-a recunoscut dreptul de control şi de apărare a românilor contra abuzurilor turceşti. Acesta a fost începutul protectoratului rusesc în principatele române. Prin consulii de la Iaşi şi Bucureşti, Imperiul Rus a exercitat un control şi au un amestec continuu în toate afacerile ţărilor române.
Cu toată dorinţa Imperiului Rus de a cuceri ambele Principate Dunărene, scopul nu a putut fi realizat. In locul celor două ţări, a primit o bucată din Polonia. Imperiul Austriac însă, folosindu-se de împrejurările favorabile pentru el, a ocupat atunci teritorii din nordul Moldovei, pe care le vor numi ulterior Bucovina şi pe care le-a anexat ca provincie a Imperiului Austriac în 1777.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu