sâmbătă, 3 septembrie 2011

LISTĂ DE COMUNIŞTI EVREI DETESTABILI

Această listă include o parte din evreii care au preluat guvernarea României în primii ani ai regimului communist fiind aduşi de tancurile sovietice. Aceşti evrei au realizat un Holocaust (Genocid) împotriva românilor, Holocaust care este parte a Holocaustului Roşu. De asemenea, lista îi cuprinde şi pe unii dintre evreii care au venit la putere după 1989 şi care sunt produsul sistemului comunist.
 • Abraham Ecaterina
 • Apostol Gheorghe, alias Gerschwin, preşedinte al Sindicatului Muncitoresc
 • Aritonovici Sami
 • Badan Alexandru, alias Alexander Braunstein, şef al Comisiei de Control al Străinilor.
 • Bakal Israil
 • Baranga Aurel alias Ariel Leibovich, inspector general al artelor.
 • Bădău Alexandru, alias Braunstein şeful sectiei de evidenţă a străinilor
 • Beiner Sigi (Sigfried? Siegmund? Bainer, Bayner)
 • Bercovici Levin alias Lewin Bercovich, tiran al Universităţii din Bucureşti, care controla corpul profesoral, venit din Rusia.
 • Bogopolski Haim
 • Breslaşu Marcel, alias Mark Breslau, director general al Departamentului Artelor.
 • Brucan Silviu (Samuil Brukner, Samuel Bruckner), redactor şef al Scânteii
 • Bruhiş Mihail (Ştrul Pinhusovici Kofman, Kaufmann)
 • Bughici Simion
 • Bunaciu Avram alias Abraham Gutman, Secretar General al Adunării Naţionale, realul conducător al Adunării.
 • Cassian Nina (Renée Annie Cassian), poetă
 • Călugăru Ion, scriitor
 • Chişinevschi Iosif alias Iakob Broitman, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi membru al Comitetului Central.
 • Chişinevschi Liuba alias Liuba Broitman, preşedintă a Femeilor Române Antifasciste. UFDR [sotia evreului: Iosif Chişinevschi].
 • Cristescu Pavel alias Kleinmann
 • Crohmălniceanu Ovid (Moise Kahn), critic literar
 • Crăciun Constanţa
 • Costea (Zeider), Mirel, în 1944 era Seful Serviciului de Informatii din Formatiunile de Lupta Patriotice, sef Sectia Cadre a CC al PCR.
 • Cotovschi Grigore
 • Czeller (Zeller), şeful securitatii în nord-vestul Ardealului.
 • Constantinescu Miron alias Mehr Kohn, Ministru al Minelor şi membru al Comitetului Central.
 • Dobrogeanu-Gherea Constantin, alias Solomon Katz –social democrat.
 • Dulgheru Mihai (Dulbergher Mihai - State security colonel, inspector of all prisons)
 • Ebner Silvia
 • Einhorn Wilhelm
 • Faierstein (Feierstein, Feuerstein) Raia (Raisa?)
 • Fainaru Harry, alias Hersch Feiner, şef de legaţie în Ambasada din Statele Unite.
 • Flexer Michael (Flechser, Flachser)
 • Florescu Mihail alias Iacobi
 • Frenkel Isak
 • George Silviu, alias Gersch Gollinger, secretar general în Ministerul de Interne.
 • Georgescu Teohari, alias Burah Tescovich, Ministru de Interne.
 • Goldberger Fanny
 • Goldberger Nicolae (Goldberger Miklós)
 • Goldstein Max
 • Goldstein Seiman
 • Graur Alexandru alias Alter Brauer, director general al Societăţii Radiofonice Române.
 • Gurevici Herş Leib
 • Gutmann Heinz, şef al Serviciului Secret Civil.
 • Haupt Moise, general, comandant militar al Capitalei.
 • Holban alias Moscovich (Moscovitz), şef al Securităţii pe Bucureşti.
 • Hollingher Isidor (Hollinger)

Ion Iliescu
 • Iosifescu Silviu (Silvian!) alias Samson Iosifovich, cel care i-a cenzurat pe Eminescu, Alecsandri, Vlahuţă, de conţinutul care nu se armoniza cu comunismul.
 • Jehan Mihai, alias Jakob Michael, şef al industriei cinematografice române.
 • Kleiman (Kleinmann), Moisei Solomonovici
 • Kofman (Kaufmann?) Iakov
 • Kohn Hillel
 • Koller Ştefan, (colonel of State Securitaty, comander of Aiud Prison)
 • Lăzărescu N. alias Burach Lazarovich, însărcinat de afaceri a României la Paris.
 • Leibovici, Ştrul Abramovici
 • Lemkovici Feiga
 • Levin Misha secretari generali ai Ligii Generale a Muncii
 • Luca Elisabeta
 • Lupu Petre (Pressman, Pressmann)
 • Lutenko Moisei
 • Levin, fost ofiţer în Armata Roşie, şef al Cenzurei pentru presă.
 • Liman Horea, alias Lehman, redactor secund al Scânteii.
 • Marin "Gaston" Gheorghe (Gh. Grossmann)
 • Mezincescu Eduard (Mezingher, Mesinger)
 • Moghioroş Alexander, Ministru al Naţionalităţilor, evreu din Ungaria.
 • Morghenstern (Morgenstern), Izrail (Israel) Markovici
 • Naş Leon (Littman, Littmann)
 • Nicolschi Alexandru (Boris Grünberg), colonel of State Securitaty
 • Manole Ofelia
 • Oieru Simon, alias Schaeffer, subsecretar de stat.

Bogdan Olteanu
 • Olteanu Bogdan, preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României

Ana Pauker (Hanna
Rabinsohn)
 • Pauker Ana alias Hannah Rabinsohn , Ministru de Externe şi agenta nr.1 a Moscovei la Bucureşti.

Marcel Pauker
 • Pauker Marcel
 • Pintilie Gheorghe (Pantelei "Pantiuşa" Bodnarenko; numele idiş necunoscut; Grünberg?), general de Securitate; soţia, Ana Toma
 • Porumbacu Veronica (Scherfelberg), poetă
 • Rădăceanu Lotar alias Lothar Wuertzel, ministrul muncii.
 • Răutu Leonte, alias Lev Oigenstein
 • Roller Mihail, Preşedinte al Academiei Române, autorul istoriei falsificate a Românilor.

Petre Roman
 • Roman Petre, prim ministru al României
 • Roman Valter, alias Ernő Neuländer, maior KGB, tatăl lui Petre Roman, şef al Serviciului de Educaţie, Cultură şi Propagandă al Armatei.
 • Samoilă alis Samuel Rubinstein/Rubenstein, director guvernator al Scânteii.
 • Sielberman (Silbermann) Iosif
 • Saevici Faibisch
 • Sam Asriel, alias Şerban, secretari generali ai Ligii Generale a Muncii
 • Schnapp, director guvernator al ziarului România Liberă.
 • Sencovich Alexander, secretari generali ai Ligii Generale a Muncii
 • Sepeanu Tudor
 • Stoica Gheorghe (Moscu Cohn)
 • Stupineanu, alias Stappnau, şef al Spionajului Economic.
 • Stöffel Emeric, evreu din Ungaria, ambasador al României în Elveţia.
 • Suder William, alias Wilman Suder , şef al Contra Spionajului.
 • Szillagy Ida, prietenă a Anei Pauker, reala conducătoare a Ambasadei din Londra.
 • Ştrul Mauriciu, comander of State Security in Galaţi
 • Teigher Simion (Teiger)
 • Tertulian, N. (Nathan Veinstein/Weinstein), literary critic
 • Tismăneanu Leon (Lev Moiseevici Tismeneţki)
 • Toma Sorin (Moscovici), pressman of "Scânteia"
 • Vass Ghizela, a condus secţia externe, evreică maghiară, bunica lui Bogdan Olteanu
 • Vihrev, Abram Naumovici
 • Vinter Joan alias Jakob Winter, al doilea critic literar marxist al României.
 • Voicu Ştefan (Aurel Rottenberg)
 • Voiculescu Ervin alias Erwin Weinberg, şef al Departamentului pentru paşapoarte în Ministerul de Externe.
 • Zaharescu Barbu (Zuckerman, Zuckermann)
 • Zamfir Laurian, alias Laurian Rechler, general, şef al Securităţii.
 • Zeider, jurisconsult al Ministerului de Externe.
 • Zeiger Lev, director general în Ministerul Economiei.
 • Zighelbaum (Ziegelbaum), Strul
 • Wassermann Ilka, reala directoare a Ministerului de Externe.
 • Weigel, tiranul Universităţii din Bucureşti. Conducea operaţia de epurare a studenţilor anti comunişti.
 • Weiss Ludovic
Lista va outea fi corectată şi completată pe parcurs. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu