joi, 27 decembrie 2012

ISTORIA DACIEI TREBUIE SCRISĂ CU PATRIOTISM ŞI RECONSIDERATĂ DUPĂ NOI REDESCOPERIRI


          
In Europa de Vest nu se cunoaste istoria României şi cei care o vizitează acum (2000-2012) văd sărăcia materialã şi mizeria comportomentală de astãzi, şi nicidecum milenara ei bogăţie culturalã si spiritualã. In plus, propaganda iridentistă maghiară, din SUA, se bazeazã pe milioanele de dolari implicate de Soroş  (bogăzaş american de origine ungară). Soroş care finanteazã edituri şi opinii antiromânrşti a Bucuresti, în timp ce în Elvetia am auzit de la un doctor în istorie (la Geneva, în iunie 1999) că Transilvania a apãrut în secolul al XIII-lea şi de la un ambasador francez în România (la Lausanne, în noiembrie 1998) că poporul român a dispãrut timp de 1000 de ani ca sã reaparã, ca prin miracol, în secolul al XIV-lea !
Cu toate acestea, nimeni nu mentioneazã cã cea mai veche scriere din Europa a fost atestatã arheologic in 1961, tot în Transilvania, în satul Tãrtãria, pe râul Someş, în judetul Alba, de către Profesorul Nicolae Vlassa, de la Universitatea din Cluj. In afarã de România, Tãblitele de la Tãrtãria, datate 4.700 e.A., au fãcut ocolul lumii anglo-saxone (Colin Renfrew, Marija Gimbutas) şi au creat dezbateri aprinse pe tot globul. Deşi românii ştiau să scrie acum 7000 de ani, acest detaliu esential nu este nici în ziua de azi, după mai mult de 40 de ani, cunoscut publicului românesc şi nu apare în manualele de istorie.
Ce ne spun specialiştii din România ? În 1998 s-a publicat « Istoria României » (Editura Enciclopedicã , Bucuresti) de către un colectiv academic sub conducerea unei « autoritãti în materie », Prof. dr. Mihai Bărbulescu, culmea culmilor, de la aceeasi Universitate (din Cluj), care nu spune ca Profesorul Vlassa a descoperit Tăblitâţele. La pagina 15 a acestui impresionant volum, Tãblitele de la Tãrtãria sunt mentionate cu semnul întrebării, într-o foarte scurtã frază, fãrã nici un comentariu: « Într-o groapã de cult de la Tãrtãria, s-au gãsit (…) trei tablete de lut acoperite cu semne incizate (scriere ?), cu analogii în Mesopotamia.»
Dar Dl. Bãrbulescu nu-şi aduce aminte oare cã scrierea proto-sumerianã apare cu 1000 de ani mai tîrziu şi că cea cicladicã, proto-greacã, dupã 3000 de ani ? El a uitat că metalurgia în Europa apare tot în Transilvania, în jur de 3500 e.A. ? Cã tracii sunt primul mare popor indo-european care domină în Europa, tot în jurul anului 3500 e.A., cu mai mult de două milenii înainte ca celţii, etruscii, romanii, germanii, sau slavii să apară pe harta Europei ? Si că tracii ocupau tot teritoriul între Munţii Ural şi Tatra, de la est la vest, si ,de la Marea Balticã la Dunăre şi Marea Neagră, de la nord la sud ?
De asemenea, şi în acelasi context, nici un specialist în istoria României nu atrage atenţia asupra altui “detaliu” primordial, şi anume că limba traco-dacică este cu mii de ani anterioarã latinei (care apare abia în secolul VI e.A.) şi cã, în consecinţă, limba română nu se trage din latină, pentru că, deşi din aceeaşi familie, există istoric înaintea latinei, deci este o limbă proto-latină. Latina s-a format din limba triburilor italice, din etruscă si greacă, care, deşi amîndouă indo-europene, sunt scrise cu un alfabet fenician, răspîndit în lumea mediterană a epocii. In plus, estruscii ei înşisşi erau o braşă a celţilor, coborâţi în sudul Alpilor în jurul anului 1200 e.A. La rîndul lor, celţii erau o branşă a tracilor care migrau spre vestul Europei, şi erau numiţi ca atare, adică traco-iliri pânã în secolul VI e.A., când se deplaseazã din Noricum (Austria) spre Alpii elvetieni, unde se numesc helveţi.
Atâtea detalii ignorate despre originea, continuitatea, si însăşi existenţa poporului român dau de gândit. Cine schimbã şi interpreteazã istoria României?
In mozaicul de limbi şi popoare de pe harta Europei, singurii care au o continuitate de 9000 de ani pe acelaşi teritoriu, şi o scriere de 7000 de ani, sunt românii de azi. Transilvania nu a fost maghiarã şi nici nu putea fi când strãmoşii maghiarilor de azi locuiau în nordul Mongoliei, sursă turco-finică nu numai a ungurilor, dar şi a bulgarilor (care au năvălit pe teritoriul viitoarei Românii şi în teritoriile Bizantine din sudul Dunãrii, în secolul al VI-lea), a turcilor şi a finlandezilor din zilele noastre. Hunii au pătrus în Europa pânã la Paris, spre Roma si Constantinopol sub Atila, în secolul al V-lea, dar s-
au retras spre Urali pânã în secolul a IX-lea, când au năvălit din nou în Panonia, teritoriu ocupat la acea dată de daci liberi (80%) amestecati cu slavi (20%).
Poporul si limba dacă sunt deci cu mult mai vechi decât poporul roman si limba latinã, dar cele douã limbi erau foarte asemãnãtoare, şi de aceea asimilarea s-a fãcut atât de repede, în câteva secole. Ovidiu, poet roman exilat la Tomis pe malul Mãrii Negre, nu numai cã a învãtat daca imediat, dar în şase luni scria deja versuri în limba lui Zalmoxis ! Invadarea Daciei, de fapt a unui coridor spre Muntii Apuseni, a avut ca scop precis cele 14 care cu aur pe care Împãratul Traian (de origine ibericã) le-a dus la Roma ca sã refacã tezaurul golit al Imperiului. Peste mai mult de 1000 de ani, dupã cãderea Constantinopolului sub turci, în 1453, tributul plãtit sultanilor otomani va fi tot în aur, în formã de “ţechini”. Şi tot în aur s-au plãtit tributurile sître otomani, iar, în ziua de astãzi, anumite interese ale României, care nu se por plăti în mărfuri.
Milioane de români din afara României înteleg şi simt acum, mai bine ca niciodatã, sensul versurilor transilvane “Muntii nostri aur poartã, Noi cersim din poartã-n poartã!”
In aceeasi ordine de idei, Imperiul Bizantin, care a durat mai mult de 1.000 de ani (330-1453), în timp ce Europa de Vest dormea sub jugul Bisericii Romane si a analfabetismului, este complet necunoscut pe aceste meleaguri. Cultura si civilizatia europeanã şi-au mutat centrul de la Roma la Constantinopol, în anul 330 e.N, când Bizantul a devenit capitala Imperiului Roman de Răsărit. Deşi se studiază istoria si limba Greciei antice, Imperiul Bizantin este nu numai complet ignorat în istoria Europei, dar chiar considerat “barbar” si “incult”. Nici un istoric elveţian nu a fost capabil să-mi dea un singur nume de scriitor Bizantin, nici măcar pe Ana Comnena !
Nimeni nu cunoaste Apus cultura si civilizaţia Bizantinã, religia ortodoxã (“ortodox” este în limbile occidentale un termen peiorativ), si cu atât mai putţn istoria si tradiţia românã. Faptul, esenţial, că analfabetismul nu exista în Bizant, dar exista în Europa de Vest în aceeasi perioadã, este si mai necunoscut. Academiile “păgâne” (socratice, pitagorice, orfice, druidice, etc.) au fost toate închise în secolul al VI-lea, iar când în cele din urmă universităţile au început sã aparã în Occident, în secolul al XIII-lea (Salamanca, Padova, Bologna, Oxford, Cambridge, etc) ele erau controlate de Biserica Romanã si studiau teologia. Numai călugăii şi clericii
ştiau carte, se îmbogăţeau  prin exproprierea de pământuri în favoarea mănăstirilor şi luau puterea în toate tãrile vestice, prin misionarism si prozelitism la început (prin teroare si Inchizitie mai târziu), pânã în secolul al XI-lea când ultimul tinut liber, al vikingilor din Scandinavia, cade sub puterea Romei Papale.
Renasterea italianã apare ca o consecintã clarã si directã a cãderii Constantinopolui (1453), cu emigrarea în masã a savantilor Bizantini cãtre Italia. De exemplu, numai Cosimo de Medici primeste 5000 de savanti exilati din Bizant într-un singur an la Florenta, acolo unde în curând vor scrie Petrarca, Dante si Boccacio, si unde vor picta Michelangelo si Leonardo da Vinci.
Intre timp, cultura Bizantinã este pãstratã si cultivatã în tãrile Române (în toare mănăstirile), păsrează   aunomia fatã de Imperiul Otoman, plãtind-o în aur – ca de obicei -,iar   voevozii români trimit anual aur în Grecia pentru a sustine mânãstirile ortodoxe (de exemplupr cele de la Muntele Athos)
, O scurtă istorie a României apare în 1943, scrisã de Mircea Eliade în englezã,la Lisabona,si publicatã la Madrid (“The Romanians, a Concise History”, Stylos, Madrid, 1943), si republicatã peste alti 50 de ani în România (“The Romanians, a Concise History”, Roza Vânturilor, Bucuresti, 1992). În timp ce prima istorie serioasã a Bizantului apare, tot în englezã, de abia în 1988 (Lord John Julius Norwich, “A Short History of Byzantium”, Penguin Books, London, 1988, 1991, 1995, 1997). Cu toatã bunãvointa lui de a reabilita “misterioasa” istorie a uitatului Imperiu Bizantin, din nefericire nici mãcar Lord John Julius, de la Universitatea din Oxford, n-a avut acces la texte Bizantine, pentru simplul motiv cã nu stie greaca, nici veche nici nouã.
În final, se pune întrebarea de ce nouã milenii, atestate arheologic, de civilizatie neîntreruptã pe teritoriul României sunt ignorate nu numai în Europa de Vest dar si în România ? Cu ce se ocupã istoricii români ? Si reprezentantii României peste hotare ? Cine promoveazã cultura milenarã a României ? Dacã dentistii, si nu profesorii de românã, vor sã facã scoli în românã la Geneva, sã nu ne mirãm dacã profesorii vor deschide în curând cabinete dentare în acelasi oras.*
 In 1996 când am fost la Bucuresti pentru a face cercetãri în mitologia tracicã la Academia Românã, spre uimirea mea, mi s-a pus întrebarea de ce mã intereseazã tracii si dacii, când acesta era subiectul de predilectie a lui Ceausescu**, fapt pentru care subiectul trebuie acum total ignorat. La rândul meu, mã întreb ce conteazã 50 de ani de comunism în comparatie cu cele 9 milenii de istorie româneascã ?

Prof. dr. Maria-Luminita Rollé, Universitatea din Edinburgh, Academic Consultant in European Mytholgy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu