miercuri, 5 decembrie 2012

PROCLAMAȚIA REGELUI FERDINAND IN ZIUA INCORONĂRII LA ALBA IULIA -15 OCTOMBRIE 1922 BBB - X


           
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională am moştenit Coroana României, după glorioasa domnie, a Regelui întemeietor. Suindu-mă pe Tron, am rugat Cerul să dea rod muncii, ce, fără preget, eram hotărît să închin iubitei mele Ţări, ca bun Român şi Rege.
Pronia cerească a binecuvântat şi prin bărbăţia poporului şi vitejia ostaşilor ne-a dat să lărgim hotayrle Regatului şi să înfăptuim dorul de veacuri al Neamului nostru.
Am venit astăzi cu Regina care ne-a fost tovarăşă în credinţa neclintită la răstriste și la bucurie, ca printr'această sărbătoare să consacram în faţa Domnului şi a scumpului nostru Popor legătura ce ne uneşte deapururea cu dânsul.
Punând pe Capul Meu, într'această străveche cetate a Daciei Romane, Coroana de oţel dela Plevna, pe care noui şi glorioase lupte au,făcut-o pe veci Coroana României Mari, Mă închin cu evlavie memoriei celor cari, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi prin jertfa lor, au asigurat unitatea naţională şi salut cu dragoste pe acei cari au proclamat-o într'un glas şi o simţire dela Tisa până la Nistru şi până la Mare.
In aceste, clipe gândul meu se îndreaptă cu recunoştinţă către viteaza şi iubita noastră
armată. Pentru răsplata trudelor trecutului, rog Cerul ca poporul noslru să culeagă în pace roadele lor binecuvântate şi să propăşească in linişte, frăţie şi muncă harnică.
Cu inima plină de dragoste şi,credinţă mărturisesc dorinţele sufletului meu: Vreau ca ţărănimea, stăpână pe veci pe ogoarele ce le-a dobândit, să le dea toată puterea de rodire în folosul ei şi al binelui obştesc.

Vreau ca muncitorimea, credincioasă patriei, sâ-şi afle-soarta tot mai prosperă într*o viaţă de armonie şi de dreptate socială.
Vreau ca, în hotarele României Mari, toţi fiii buni ai ţării, fără deosebire de religie şi de naţionalitate, să se folosească de drepturi egale cu ale tuturor Românilor, ca să ajute
cu toate puterile statul în icare Cel-de-Sus a rânduit să trăească împreună cu noi.
Vreau ca Românii din toate straturile sociale, însufleţiţi de năzuinţa unei depline
nfrăţiri naţionale^ să se folosească toţi de legitima ocrotire a statului.
Vreau ca în timpul' domniei Mele, printr'o întinsă şi înaltă desvoltare culturală, patria
noastră să-şi îndeplinească menirea de civilizaţie ce-i revine în renaşterea Orientului european după atâtea veacuri de cumplite sbuciumări.
Sunt sigur că, în îndeplinirea marei noastre datorii, vaiu avea sprijinul tuturor bunilor fii ai ţării, nedespărţiţi' în gând şi în faptă în jurul tronului.
Acestei sfinte misiuni, în neclintită unire cu poporul nostru, voiu închina toate puterile melede om şi de Rege şi asupra ei chem în această zi solemnă de înălţare sufletească, binecuvântareacelui A-Tot-Puternic.
FERDINAND I

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu