duminică, 9 decembrie 2012

RECUNOAȘTEREA UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA DE RUȘI BBB - X

Rusia bolșevică, la fel cum ar fi făcut și Rusia țaristă, nu s-a împăcat niciodată cu pierderea Basarabiei, ci a încercat prin orice mijloace să o recupereze. Pentru început, a confiscat tezaurul României depus la Petersburg cu garanția Aliaților, pentru a nu fi însușit de germani în cazul în care aceștia ar fi ocupat nordul Moldovei. Această sechestrare nerezolvată nici până astăzi reprezintă un act de brigandaj, de tâlhărie internațională. Spre comparație, în 1939, Polonia este atacată și ocupată din două părți, de Germania lui Hitler și U.R.S.S.-ul lui Stalin. O parte din populație, chiar și din armata înfrântă, guvernul și alți ofciali se refugiază în România. Oficialitățile vor pleca mai departe, către Marea Britanie, dar o mare parte dintre civili vor rămâne în România până la sfârșitul războiului. Odată cu guvernul, prin România a trecut și o mare parte din tezaurul polonez. Oficialitățile române au avut grijă să nu se întâmple nimic pe timpul transportului, astfel că tezaurul polonez a fost îmbarcat la Constanța și expediat cu bine în Anglia, cu concursul generos al oficialităților române.
In 1918, pe lângă confiscarea tezaurului, la intrarea trupelor române în Basarabia guvernul bolșevbic l-a arestat pe ministrul plenipotențiar român la Petrograd, Constantin Diamandy. Acesta a fost eliberat la intervenția insistentă și fermă a celorlalți ambasadori aliați. Bolșevicii nu mai respectau nici imunitatea diplomatică a ambasadorilor. Printr-o radiogramă, Troțky a anunțat confiscarea tezaurului, ruperea relațiilor cu România și expulzarea diplomaților, când de fapt ei fuseseră arestați, la fel cum s-a întâmplat cu generalul Coandă și însoțitorii lui, la Odessa. La 1 mai 1918, Lenin a transmis Regatului Român un ultimatum, ca în trei zile să evacueze Basarabia și Bucovina (pe care nu o stăpâniseră niciodată rușii).
La Conferința de Pace de la Paris, rușii, de fapt reprezentanții vechii Rusii, ai țarismului, deoarece bolșevicii nu erau recunoscuți ca reprezentanți legitimi ai Rusiei, au încercat să conteste prin toate mijloacele valabilitatea Unirii, dar fără succes. De aici se vede convergența de păreri și aspirații internaționale ale țarismului și comunismului bolșevic, ambele înclinate spre expansiune și dominație regională, chiar globală, prin intermediul ideologiei, în cel din urmă caz.
La Paris, rușii alb-gardiști au încercat fără succes să acrediteze ideea anexării Basarabiei de către România drept un rapt, jugul sub care zăcea poporul basarabean sub ocupația românească și multe altele. Au adus chiar și câțiva "țărani basarabeni", dovediți ulterior ca ucraineni, care să se plângă de ocupația românească. Acești ruși îi aveau în frunte pe A.N. Krupenski (dintr-o familie de polonezi moldovenizați în secolul XVII, apoi rusificați în secolul XIX, fost mareșal provincial al nobilimii din Basarabia până în 1918), pe A.K. Schmidt (evreu de origine germană, fost primar al Chișinăului) și pe Vladimir N. Țiganco (rus, fost conducător al fracțiunii țărănești din Sfatul Țării, politician care s-a abținut de la votarea unirii). Lor li s-a opus delegația basarabeanăcea adevărată, atașată pe lângă delegația românească la negocieri. Această delegație basarabeană, formată din Ion Pelivan, Ion Codreanu, Sergiu Victor Cujbă (scriitor cunoscut mai mult sub pseudonimul Ștefan Basarabescu) și Emanoil Catelli. Ei au demonstrat românitatea Basarabiei și au demontat propaganda rusă prin conferințe, articole de presă, editarea de broșuri, discuții cu factorii responsabili ai Aliaților, care, în final, au recunoscut unirea Basarabiei cu România.
Bolșevicii nu au recunoscut noile granițe ale României Mari, dar acestea au fost recunoscute de aliații din Antantă. Nu au recunoscut unirea Basarabiei, deși în 1920, în preajma și timpul războiului sovieto-polonez, când aveau nevoie de neutralitatea României, erau gata să o facă, doar pentru această neutralitate. Ar fi sacrificat Basarabia pentru această neutralitate, dar de fapt nu asta le era intenția vicleană. Românii care au participat la luptele din Siberia în cursul războiului civil dintre albi și roșii au povestit că încheiau acorduri de încetare a focului cu bolșevicii, pentru ca a doua zi să fie atacați de aceștia, pe motiv că nu recunosc nicio înțelegere cu burjuii. La fel au procedat rușii și mai aproape de zilele noastre, în anii 90, în timpul conflictelor din Georgia și Transnistria.
U.R.S.S. a recunoscut granițele țărilor baltice, ale Poloniei și ale Finlandei, dar nu a fost împiedicată de aceste tratate să ocupe țările respective, pe unele total, pe unele parțial, începând cu 1939. Stalin  nu a fost împiedicat să ocupe teritorii pe care rușii nu le-au stăpânit niciodată, cum ar fi Rutenia subcarpatică, Bucovia de nord sau ținutul Herța. De altfel, Stalin spunea că tratatele nu valoarează nici măcar cât bucata de hârtie pe care sunt scrise. In concluzie, chiar dacă U.R.S.S. și Stalin ar fi recunoscut unirea Basarabiei și granițele României Mari, asta nu ar fi împiedicat să fie cotropite atunci când momentul ar fi fost favorabil. Și asta indiferent dacă este vorba de Stalin, Hrusciov, Brejnev sau alți urmași comuniști, dacă este vorba de U.R.S.S., Rusia țaristă, sau de cea postcomunistă. Ce dovadă mai bună decât faptul că Rusia nu lasă nici astăzi Republica Moldova pe drumul ei, ba mai mult și-a păstrat și trupele într-o regiune smulsă din teritoriul recunoscut de O.N.U, pentru Republica Moldova.
Rusia nu s-a mulțumit cu nerecunoașterea Unirii, ci a încercat să o reocupe prin forță. In același timp făcea același lucru de-a lungul fostului imperiu al țarilor: Siberia, Ucraina, Georgia, Armenia și multe altele.
Dar ambițiile sovietice erau mai mari. Cu ajutorul bolșevicilor unguri, urmăreau întreaga Europă centrală. Un atac masiv, concomitent, din două părți, de la est prin Basarabia de către bolșevicii ruși, și de la vest, prin Transilvania, de către bolșevicii unguri, ar fi avut drept rezultat dezmembrarea României, noua graniță între bolșevicii unguri și cei ruși devenind Carpații Orientali din România. Schimbul de telegrame între Lenin și Bela Kuhn este edificator. Dar românii au rezolvat problema bolșevismului maghiar prin războiul din 1919, ocupând Budapesta și restul Ungariei până la Gyor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu