duminică, 24 martie 2013

ROMA - COMITIUM XXXX


                   Comitium a fost un edificiu circular în care se făcea justiție la Roma și în coloniile latine. Acolo se mai celebrau și unele sărbători religioase, precum un dans și lustrația (purificarea) armelor la 19 martie, pentru începutul perioade războinice a anului. El era totdeauna asociat Curiei. Era, de faspt, un spațiu de adunare și de discuții politice. Prima Curie a fost Curia Hostilia care a lăsat loc, ulterior, pentru Curia Julia, sau curiei juliene.
Acest edificiu a apărut la Roma sub influența unui tip de edificiu asemănător din Grecia, numit Pnyx. Urbanismul roman din sec.al 3-lea e.A încerca să imite pe cel din Grecia. In interiorul spațiului ocupat de Comitium se găsea Rostra, sau tribuna oratorilor
Pe timpul Republicii romane, comitiile se reuneau în Comitium, care a devenit, către sec.al 2-lea e.A, centrul puterii romane. El se găsea între Curie și Rostre, în Forum Romanum.
Pe timpul Republicii comitiile erau adunări care exprimau voința poporului roman în domenii electorale, legilative și judiciare. Aceste adunări erau în număr de trei, sau patru, dacă nu se exceptează concilium plebis. Ele reuneau pe toți cetățenii, dar difereau prin compoziție lor, prin competență și prin funcționare.
Au existat:
-cimitii curiate, care datau de pe timpul monaehiei, în care poporul se reunea pe curii (deci în funcție de ginta căreia aparțineau prin naștere, fapt care dădea o influență certă patricienilor. S-au găsit și comitii calate, formații speciale ale comitiilor curiate, dar numai cu rol de reprezentare și fără drept de vot. Comitiile curiate au devenit numai vestigii ale Republicii.
-Comitii centuriate în care poporul era reunit pe centurii (în funcție de bogăție, ceea ce dădea o voce prepondrentă celor mai bogți).
-Comitii tributes, apărute tot sub Republică, în care poporul era adunat în tribus (triburi). Triburile reprezentau o situație arhaică  a Romei antice, care cobora de pe timpul perioadei regale. Ele au fost create pentru regruparea cetățenilor în funcție de domiciliul lor urban, sau rural (circonscripții inițial teritoriale care avantajeau pe propietarii funciari).
-Concilius plebis, constituite tot prin adunarea de triburi, dar fără participarea patricienilor. Ele s-au confundat, la sfârșitul Republicii cu comitiile tributes.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu