luni, 8 aprilie 2013

ROMA - BIBLIOTECA TEMPLULUI LUI APOLLO DE PE PALATIN XXXX


           După ce Asinius Pollio a dat Romei prima bibliotecă publică prin efort financiar propriu, cele care au urmat au fost ridicate de împărați pe cheltuiala proprie, sau a statului. Diferitele biblioteci construite de împărați pot fi clasificate după ansamblurile monumentale în care au fost cuprinse. O bibliotecă publică romană nu s-a prezentat niciodată ca un edificiu izolat și autonom, ci a făcut parte, în mod necesar, dintr-un complex arhitectural cu funcțiune bine definită. De la Augustus, la Diocletianus, s-a observat evoluția topografică a bibliotecilor, de la asocierea pe lângă temple (servind uneori ca locuri pentru arhive, sau pentru publicații ale documentelor oficiale) și sfârșind prin a fi incluse sistematic în termele imperiale.

Biblioteca atașată Templului lui Apollo de pe Palatin (Bibliotheca Apollinis Palatini) a fost înființată de împăratul Augustus în partea de sud Templului lui Apollo de pe Palatin, templu dedicat de el, în anul 28 e.A.
Această primă bibliotecă cu adevărat publică a subliniat dubla ambiție a împăratului. Prima era de natură arhitecturală, vizând de a da Romei edificii de prestigiu după modelul Pergamului și Alexandriei. Cea de a doua ambiție era culturală și politică, în măsura în care biblioteca publică dădea împăratului o formă de control asupra vieții intelectuale și literare.

Ea a mai fost cunoscută sub numele de Biblioteca Palatină (Bibliotheca Palatina) și a dispus e un spaţiu suficient de mare pentru a găzdui chiar ședințele Senatului roman.
Biblioteca a avut două secții, una pentru lucrări grecești și una pentru cărți latine. Pe  pereții bibliotecii au fost atașate portrete, în medalion, ale unor autori celebri.
Biblioteca a fost complet reconstruită de împăratul Domitianus un secol mai târziu. Au rămas puține vestigii de la acest edificiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu