sâmbătă, 11 decembrie 2010

CRAIOVA - BIBLIOTECA UNIVERSITARA

Biblioteca Universităţii din Craiova s-a format şi îmbogăţit progresiv parcurgând mulţimr de etape, de greutăţi în depozitare şim în restructurări prea dese. Istoricul ei poate fi rezumat astfel:
1948 - A luat fiinţă Biblioteca Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu, care a feneficiat şi drept de “Depozit Legal”, ulterior retras. Localu bibliotecii s-a găsit într-o clădire veche din curtea cu cămine de la apus de “Institut”, tot pe Str. Libertăţii. Acel local şi-a păstrat menirea şi după trecerea “institutului în cadrul Universităţii, după 1966.
In urma cutremurului din 1977 acea clădire a trebuit dezafectată şi cărţile mutate într-o altă locaţie.
1959 - S-a creat Biblioteca “Institutului Pedagogic de 3 ani” în localul fostului liceu “Ştefan Velovan”. Devenită parte a bibliotecii uUniversităţii după anul 1966, biblioteca a mai funcţionat şi în continuare ca secţiune aparte. S-a transformat cu timpul în biblioteca facultăţii de Mecanică, înfiinţată în 1977.
1966 – Biblioteca Institutului Agronomic “Tudor Vladimirescu” şi cea  a “Institutului Pedagogic de 3 ani”, au fuzionat cu cea centrală a Universităţii, îniţiată în palatal Universităţii încă neextins spre nord, spre Calea Bucureşti.
1970 - S-a înfiinţat Biblioteca Facultăţii de Medicină în localul cel vechi al facultăţii, pe Str. Petru Rareş Nr. 4
1972 – Pe lângă Muzeul de istorie al Medicinei şi Farmaciei (Dr. Gomoiu) s-a înfiinţat o bibliotecă a muzeului (Str. Unirii, la sud de biserica Mântuleasa, pe partea opusă la 100 de metri). Localul muzeului a fost înstrăinat unui afacerist prin anii 90’ când s-a extins jaful noilor îmbogăţiţi în toată ţara. Probabil că locaţia a fost cerută la retrocedare de vechii moştenitori. Iar instituţiile statului au cedat uşor sub presiunea mituirii de către cel ce viza să posede clădirea.
1973 – S-a terminat  extinderea palatului Universităţii (fostul Palat de justiţie) spre nord, printr-o dublare a spaţiilor. Cu această ocazie Bibliotecii i s-au acordat spaţii mărinimoase de extindere pe trei nivele, putându-se trece la o nouă organizare şi sistematizare a fondului de carte.
1974 - Biblioteca Universităţii a redobândit prin lege dreptul de a deţine „Depozit Legal”
1977 - S-a organizat Biblioteca Facultăţii de Mecanică în localul deţoinut de Biblioteca „Institutului Prdagogic de 3 ani”.
1987 -Se pun bazele procesului de informatizare a Bibliotecii şi se înbunătăţeşte structura funcţională.
1991 - Se fondează Biblioteca Facultăţii de Drept “Nicolae Titulescu”
1992 - Se fondează Biblioteca Facultăţii de Teologie
1994 - Se organizează Seminarul mathematic “Gh. Ţiţeica”
1995 - Se deschide “Sala germană” în colaborare cu Institutul Goethe Bucureşti
1996 – Incepe prelucrarea informatizată a documentelor nou achiziţionate şi intrate în “Depozitul Legal” şi constituirea bazei de date ce poate fi accesată.
1998 – Se realizează conectarea la reţeaua de internet.

Biblioteca are astăzi -2010 – circa 1.000.000 de publicaţii şi un caracter enciclopedic. Prelucrează centralizat publicaţiile. Practică schimbul intern şi internaţional de publicaţii. Practică împrumutul interbibliotecar intern şi internaţional. Dispune de următoarele Biblioteci filiale: Biblioteca de Unicate Lăpuş, Depozitulcentral de Periodice (unicate), Depozitul Legal de carte, Depozitul Legal de Periodice, Biblioteca Facultăţii de Mecanică, Facultăţii de Fizică, Facultăţii de Matematică-Informatică, Biblioteca Facultăţii de Chimie, Biblioteca Facultăţii de Litere, Biblioteca Facultăţii de Litere. Artă Teatrală, Biblioteca Facultăţii de Drept, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Biblioteca Facultăţii de Istorie-Geografie-Filozofie, Biblioteca Centrului Universitar Drobete Turnu Severin, Biblioteca Facultăţii de Autimatică, Calculatoare,Electronică, Facultăţii de Electrotehnică şi a Facultăţii de Inginerie în Electromecanică, Mediu, Informatică Industrială, Bibliotecafacuktăţilor de agronomie şi Horticultură, Biblioteca Facultăţii de teologie, Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Sala germană de lectură.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu