marți, 7 decembrie 2010

ISTANBUL - RUINELE SAMSON

Numai bunăvoinţa paznicului de la biserica Sfânta Irina poate permite accesul printre ruinele misterioase ale ruinelor Samson, ruine la care încă este interzis accesul publicului. Le se desfăţoară într-un spaţiu deschis dintre biserica Sfânta Irina şi falnica ei vecină Sfânta Sofia.
Nu se cunosc multe lucruri despre aceste vestigii triste. Singurele săpături incomplecte de decopertare s-au întreprins cu şase decenii în urmă, în 1946. Atunci s-au degajat din straturile de pământ şi moloz, coloane şi diferite încăperi cu zidărie ciuntită. Se bănuieşte că edificiul a fost construit special între cele două mari biserici ale Constantinopolului, fiind probabil legat de ele, cu culoare sau cu subterane. Se ştie totuşi că a suferit şi el devastările revoluţiei Nika ,din anul 532 e.N, şi că a fost reconstituit de Justinian. Ceea ce se poate afirma şi constata acum, este faptul toate vestigiile Samson aparţin sec.al 6-lea e.N, secolul lui Justinian şi că prin amploarea şi poziţia lor trebuie să fi avut mare importanţă în acele timpuri. Interzicerea pătrunderii publicului trebuie legată de aşteptările prezumate de viitoare săpături lămuritoare, dar şi de necesitatea unor lucrări serioase de protecţie, înainte de punerea în valoare a monumentului. Mărturii scrise despre aceste locuri ascunse ale vechii capitale nu s-au descoperit, dar viitoarele investigaţii arheologice pot aduce lămuriri surprinzătoare. Oricum din ceea ce s-a decopertat până acum se poate deduce că este vorba de un edificiu cu dimensiuni impozante. Funcţiunea lui nu poate fi încă lămurită.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu