luni, 7 martie 2011

ROMA V - COMITIUM (FORUM ROMANUM)

Acest vestigiu se găsește între Curie și Lapis Niger, deci în fața Curiei. Nu se mai vede decât o bază circulară a unei fântâni care s-a ridicat odată pe acest loc. Comitium era un vechi loc de adunare de discuții și de justiție, devenit, cu timpul, un edificiu sub formă de plarformă circulară. Aici se celebrau unele sărbători religioase, sub formă de dans și cereminii de purificare a armelor, la 19 martie, pentru începerea sezonului de războaie. Era un spațiu de reuniuni și discuții politice. In suprefața deținută de Comitium, era cuprinsă și Rostra, tribuna oratorilor.
 Alături s-a găsit la începuturi Curia Hostilia, înlocuită apoi de Curia Julia.
            In Roma antică, poporul se aduna conform unor diferite condiții, care difereau după ocazii. Adunările poporului era numite comitii, care erau în număr de trei. Ele reuneau aceiași cetățeni, dar repartizați în mod diferit, ceea ce putea schimba sensibil rezultatul votului.
- Comitiile Curiate, cele mai vechi, în care poporul se reunea pe curii, adică după gințile de naștere, fapt ce dădea o oarecare influență patricienilor.
- Comitiile centuriate, în care poporul se organiza pe centurii, în funcție de rolul ocupat în armată, pe baza averii. Faptul dădea preponderență celor bogați.
- Comitiile tribute, unde poporul era unit pe triburi, circonscripții teritoriale și în care aveau avantaj proprietarii funciari apropiați de Roma.
            La început voturile erau orale și au devenit în sec. al 2-lea e.A, scrise și secrete. Buletinele de vot erau niște plachete de lemn pe care erau înscrise literele VR (uti rogas- cum ceri tu), pentru Da și A (antiquo- eu resping), pentru Nu.
Mai existau, uneori și Comitii calate, formațiuni speciale ale Comitiilor curiate, cu simplul rol de a demonstra și fără putere de vot.
Cu timpul Comitium și-a pirdut importanța decizională, în contrapondere cu puterea decizională din Curia vecină.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu