luni, 7 martie 2011

ROMA V - LAPIS NIGER (FORUM ROMANUM)

In 1899, arheologul Giacomo Boni, care conducea săpăturile din Forum Romanum a descoperit o suprafață cu dale negricioase. Sub acelea s-a găsit, printre blocuri de tuf adunate, o stelă cu o inscripție al cărei sens a rămas obscur până astăzi. Vestigiile s-au găsit între Forum și Comitium. Ele sunt accesibile printr-o scară săpată în pământ exact în fața Curiei.
            Inscripția face aluzie la un rege , sau se referă la evenimente ale unei regalități. Poate fi vorba și de un rex sanctorum, înaltă autoritate religiaosă de la începutul Republicii romane.
Arheologii au presupus că ar fi vorba de un monument aparținător sec.al 6-lea, sau al 5-lea e.A. Se pare că atunci când a întreprins reamenajarea din Forum, Caesar a dispus protejarea acestei suprafețe care sugera un vestigiu cu caracter sacru. Romanii au gândit că ar fi vorba de mormântul lui Romulus, sau de cel al lui Faustulus, ciobanul care a văzut cum lupoaica alăpta gemenii, sau de cel al lui Hostus Hostilius, tatăl regelui Tuilius Hostilius, cel de al treilea rege al Romei, de după Romulus și Numa Pompilius.
Stela de la Lapis Niger la Muzeul Național al Termelor

Lapis Niger a cunoscut două consacrări. La început a existat un sanctuar în stil tradițional, care a fost șters și îngropat sub dale de culoare neagră, în cursul sec. 1 e.A. S-a creat loc pentru o a doua consacrare. In primul sanctuar s-a găsit stela de tuf ce purta inscripția într-o limbă și grafică arhaică, un soclu de coloană și două socluri paralel pe care erau așezați lri în repaus. Despre cei doi nu se știe decât dintr-o mărturie scrisă a unui anticar din timpul lui Augustus.
Vestigii ale Lapis Niger în forum Romanum

 Cea de a doua versiune a sanctuarului a fost mult mai simplă. Un acoperământ de marmură neagră s-a așezat peste vechiul sanctuar, iar locul a fost înconjurat de un mic zid de culoare albă. Noul sanctuar se găsea exact alături de Rostres, tribuna oratorilor de la senat.
Inscripția găsită în primul sanctuar are o mare importanță, chiar ocupă locul fruntaș, în cercetările evoluției limbii și scrierii romane.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu