miercuri, 9 martie 2011

ROMA V - TABULARIUM (FORUM ROMANUM)

Tabularium era o construcție specială cu rol de arhivă și de sediu pentru un număr de birouri. Pe timpul de început al republicii arhivele de stat s-au păstrat în templul lui Saturn.

Noul Tabularium s-a construit pe timpul dictatorului Sulla (82-79 e.A), cu cheltuiala consulului Quintus Lutatius Catullus. Edificiul a fost reconstruit și apoi renovat pe timpul împăratului Claudius, în anul 46 e.N. Printre arhivele ce cuprindeau tratate de stat (tabulae), decrete și legi, mai trebuiau adăpostite aici și vechile legi romane înscrise pe plăci de bronz, de unde a provenit și numele de Tabularium al noii construcții.
A fost amplasat în extrema vestică a Forum-ului Roman și pe panta estică a Capitoliului, cu fața orientată în lungul Forum-ului și spre viitorul Colosseum. El a umplut depresiunea ce exista între cele două culmi ale Capitoliului, Arx și Roca Tarpiană (Capitolium), într-o poziție inferioară templului lui Jupiter Optimus Maximus, marele templu aflat pe Capitoliu. Masivul și austerul edificiu, Tabularium, închidea Forum Romanum pe latura lui de vest. Orientarea Tabulariului s-a făcut în raport cu basilica Aemilia (Emilia) care reprezenta, în acea vreme, cea mai importantă construcție din for. Axele lungi ale celor două clădiri sunt perpendiculare.
Lucrat din peperin (rocă vulcanică de găsit separat în tuful vulcanic, de culoare maro sau gri) și în stil opus quadratus (adică cu blocuri paralelipipedice prelucrate), avea un aspect  auster și maiestos. S-au păstrat numai două nivele pe o lungime de 73,60 de metri.
In raport cu platforma Caitoliului, Tabulariumul avea două caturi. Către for, cele două caturi, dintre care s-a păstrat numai unul, ridicate deasupra unor substricții monumentale, înalte de 15 metri, erau descrise prin câte 11 arce monumentale decorate cu coloane angajate. Nivelul cel mai de jos se află sub platforma Capitoliului, așa că se poate vedea numai dinspre Forum. Prezintă spre acea parte o fațadă sobră, masivă și austeră, ca de fortăreață. Avea o singură intrare și ferestre mici. La cel de al doilea etaj se disting arcuri mari, separate de semicoloane dorice, fără rol de portanță. Din acest nivel se păstrează numai parțial. La cel de deasupra, deschis și el spre Forum, se găseau coloane corintice, dar acel nivel a dispărut. Fațada  originară, care avea trei nivele, fiecare lucrat în alt stil, a influențat și construcția altor monumente ulterioare, precun Colosseum-ul.

Tabulariumul oferă primul exemplu de sintezsă a ordinului cu arcul. Această nouă folosire a ordinului anunță soarta sa viitoare de construcție, adică pierderea sensului constructiv și transformarea sa într-un procedeu decorativ. Totuși, în cazul Tabulariumului, coloanele angajate îndeplineau un rol de contrafort, preluînd împingerile bolților galerieic. Coloanele angajate, de ordin doric, au fost constituite din tamburi cu un număr sporit de caneluri (patrusprezece în loc de zece) și un entasis puțin pronunțat. Faptul le accentuiază plasticitatea.
Este posibil ca etajul superior al Tabulariului, orientat către for, fie că a existat inițial, fie că a fost adăugat pe timpul Flaviilor, să fi avut o galerie cu arce decorate cu o colonadă ionică. Lipsa certitudinii nu permite a se considera Tabulariul ca prototip al suprapunerii de arce îmbinate cu coloane, care va constitui motivul clasic al teatrelor și amfiteatrelr romane. Clădirea Tabulariului exercită până azi o puternică acțiune emoțională, ca urmare a caracterului său monumedntal și a calităților sale plastice.

EdificareaTabulariului a fost legată de reamenajarea întregușui Capitoliu. Cu acel prilej a fost reconstruit în piatră templul ars al lui Jupiter. In cconformitate cu tradiția, pentru porticul acestui templu ar fi fost aduse de la Atena coloanele uriașe aled templului Zeus Olimpianul (sec. al II- lea e.N).
 In interior Tabularium-ul este străbătut de o galerie cu bolta înaltă de 10,50 metri și lată de 7 metri, care comunică la uncapăt cu Scale Gemoniae. In camerele de jos, repartizate în patru grupe, se păstrau arhivele, iar în cele de sus era instalată administrația. După modelul Romei, s-a amenajat câte un Tabularium în fiecare capitală de provincie.
Tabularium, prin trăsături și materialul folosit, de culoare ternă, este un exemplu al severității arhitecturii repunlicane romane. Astăzi partea de jos a edificiului servește ca bază a Palatului Senatorial, cu fațada spre Piața Capitoliului. De altfel, Tabularium este singura construcție care ne-a parvenit din perioada republicană, în Forum.
Tabularium - Reconstituire

Pe timpul evului mediu edificiul a fost folosit ca depozit de sare,în partea superioară și ca închisoare, în partea inferioară. Din 1144 el a devenit sediul Primăriei Romei și al celui mai înalt reprezentant, Senatorul, responsabil de administrație, justiție și de interesele cetățenilor. Construcția Palatului senatorial medieval a durat între mijlocul sec.al 12-lea și ultima parte a sec.al 14-lea. Sub pontificatul lui Bonifacius al VIII-lea (1235-1303) s-a ridicat un turn în partea de nord a bătrânei construcții. Apoi, între 1250 și 1325 s-a construit partea principală a palatului senatorial pe ruinele antice încă robuste. Fațada principală a palatului, în sec.al 13-lea, era îndreptată spre apus, adică spre viitoarea piață a Capitoliului. Era compusă din trei galerii etajate, cu arcade în plin cintru și cu poartă înaltă și rotunjită, plasată spre dreapta. A urmat o perioadă de astuparea unor deschideri și de adăugiri de natură să transforme palatul într-o fortăreață, contraforturi și creneluri. Cu trecerea timpului aceste măsuri de apărare nu au mai fost necesare. Intre 1542-1554, Michel Angelo a proiectat scara dublă de la fațadă și alte modificări ale acesteia, modificări puse în operă și completate de alți doi arhitecți până la sfârșitul sec.al 17-lea (Giacomo della Porta și Martino Longhi cel Bătrân).
Pe latura dinspre Forum, eduficiul Tabularium-ului era mărginit de templul Concordiei, sore nord, de templul lui Vespasianus, la mijloc, și de Porticus Deorum Consentium, spre sud.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu