vineri, 22 iulie 2011

23 august 1939 - PETOCOLUL ADIŢIONAL LA TRATATUL DE NAGRESIUNE DINTRE REICHUL GERMAN ŞI URSS

Câtorva zeci de milioane de oameni, din răsăritul Europei, din Albania, Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană (R.D.G.), Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Ungaria, li s-a hotărît soarta la sfârşitul deceniului al patrulea din sec.al 20-lea, prin voinţa unor politieni de tristă amintire, inițial prin tratatul dintre Hitler și Stalin, în 1939 şi ulterior de către Churchill, Roosevelt și, din nou, Stalin, în 1945.  Dintr-o simplă trăsătură de condei, satraprii lumii aceleia au deslănţuit tragedia a pentru 2 sau 3 generatii de locuitori din jumătate de continent, după 1945. Mai parşiv decât toţi, Stalin a reuşit să-şi atragă avantaje de la ambele părţi occidentale beligerante.
Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reichul german și U.R.S.S., plenipotenţiarii semnatari din partea celor două părți au discutat, în cadrul unor convorbiri strict confidențiale, problema delimitării sferelor respective de influență în Europa răsăriteană. Aceste convorbiri au dus la următorul rezultat: 
 

PROTOCOLUL ADIŢIONAL SECRET SOVIETICO-GERMAN - 23 august 1939.

"Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reichul german și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, plenipotențiarii semnatari din partea celor două părți au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidențiale problema delimitării sferelor respective de influență în Europa răsăriteană. Aceste convorbiri au dus la următorul rezultat:
Articolul I.
În eventualitatea unor rearanjamente politice şi teritoriale în regiunile ce aparţin Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), hotarul de nord al Lituaniei va reprezenta hotarul sferelor de influenţă ale Germaniei şi U.R.S.S. În această privinţă interesul pentru Lituania în regiunea Vilna este recunoscut de ambele părţi.
Articolul II.
În eventualitatea unor rearanjamente politice şi teritoriale în regiunile ce aparţin Poloniei, sferele de influenţă ale Germaniei şi ale U.R.S.S. vor fi limitate conform liniei râurilor Narev, Vistula şi San.
Chestiunea privind modul în care interesele ambelor părţi fac dorită păstrarea statului independent Polon şi cum acest stat trebuie demarcat poate fi determinat doar în cursul viitoarelor discuţii politice.
În orice caz, ambele Guverne vor rezolva această întrebare printr-un acord prietenesc.
Articolul III.
Privitor la Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în această regiune.
Articolul IV.
Prezentul Protocol trebuie tratat de ambele părţi ca unul strict secret.

Moscova, 23 august 1939. Pentru Guvernul Reichului german: I.V. Ribbentrop. Cu puteri depline din partea Guvernului URSS: V. Molotov."
 
Așa cum se poate observa, important pentru destinul României a fost pct.3 din Protocolul adițional secret, prin care s-a dat mînă liberă lui Stalin să opereze modificări pe harta Europei de est. Bazîndu-se pe acest protocol, Guvernul U.R.S.S. a trimis Guvernului României nota ultimativă din 26 iunie 1940 prin care a cerut cedarea Basarabiei.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu