luni, 21 februarie 2011

ROMA - FORUM BOIARUM

Această parte de oraş era cuprinsă în cartierul Velabru (Velabrum) şi înconjurată de Capitoliu, la nord, Palatin , la sud-est şi de Aventin , la sud. La apus toată suprafaţa era mărginită de Tibru. Se poate afirma că aici a luat naştere primul forum roman, Forum Boarium.
Zona s-a aglomerat cu mai bine de 2500 de ani în urmă, în epoca regilor etrusci şi a Repulblicii tinere. Incă din sec.al 6-lea e.A, mulţimea se înghesuia spre piaţa de legume (forum Olitorium, sau Holitorium), la baza de apus a Capitoliului şi spre piaţa de animale (forum Boarium), mult mai întinsă, la poalele Palatinului. Zona a devenit foarte repede un centru religios al oraşului. S-au ridicat un număr de temple. Fundaţiile unora au fost atribuite perioadei de domnie a regelui Servius Tullius (578-534 e.A), printre care templul Fortuna Virilis şi templul Mater Matuta. In apropiere de forum Boarium s-au construit şi primele poduri peste Tibru, Pont Sublicius şi Pont Aemilius (numit azi Ponte Rotto).

L a sfârşitul epocii republicane, Caesar a început construirea, spre nord, a magnificului teatru al lui Marcellus. Alături de acel teatru se întindea Circus Flaminius, arenă vastă şi alungită, construită în anul 221 e.A, în care se derulau curse de care, spectacole de vânătoare, spectacole de circ şi  manifestaţii diverse.
Odată decăzută Roma, edificiile din spaţiul Boarium au căzut şi ele în ruină. Cu toate acestea, în evul mediu cartierul a rămas foarte populat, iar micul comerţ, mult diminuat faţă de perioada imperială, a fost preluat treptat de o comunitate foarte cosmopolită, formată în principal din greci. Evreii s-au adunat şi ei aici începând cu sec.al 13-lea. Ghetoul format a fost împrăştiat în anul 1888.

Degajarea monumentelor antice şi medievale dintre edificiile mizere a început pe timpul conducerii lui Benito Mussolini. In acel timp s-a deschis o cale largă de circulaţie şi au dispărut o mare parte din străduţele murdare şi mulţime de case vechi insalubre.
Se poate remarca faptul că din timpurile cele mai vechi ale Romei, Forum Olitorium şi Forum Boarium au luat naştere nu departe de forumul administrativ şi politic al oraşului, Forum Romanum.
Forum Olitorium, sau piaţa de legume, ocupa un spaţiu limitat de Porticul Octaviei, de Tibru şi de Vicus Jugarius. Forum Boarium sec întindea până la baza colinei Aventin, spre sud,. Arcul lui Janus (Arco di Giano) şi arcul celor care se ocupau de schimburi băneşti (Arco degli Argentari) îl limitau la răsărit.

Cele două piaţe erau plasate în imediata apropiere a portului de pe Tibru. Navele urcau pe râul pe atunci navigabil şi acostau pe malul stâng, în zona podului Aemilius (azi Ponte Rotto).
Printre divinităţile şi eroii veneraţi în cartier era şi Hercules, care, după legendă, trecuse prin Forum Boarium. Templul Hercules Victor se găsea pe locul unde s-a ridicat ulterior biserica Sfânta Maria in Cosmedin. Templul s-a ridicat drept recunoştinţă pentru victoria eroului asupra lui Cacus, hoţul de bovine. In paralel cu resturile templului lui Apollo, s-au găsit vestigii ale unui sanctuar dedicat zeiţei romane a războiului, Bellona. Un alt edificiu religios legat de activitatea comercială a fost Ara Maxima, iar în sec.al 2-lea e.a, s-a ridicat şi un templu dedicat zeiţei Vesta.
Trei temple dispuse alăturat ocupau amplasamentul bisericii San Nicola in Carcere. Nu departe de biserica Omobono, lângă Vicus Jugaris, au fost scoase la lumină un grup de locuri sacre antice.
Intr-o parte a forumului se afla templul Fortuna pe care, Servius Tullis, l-a dedicat divinităţii norocului şi bogăţiei, care i-a schimbat destinul, având în vedere că regele fusese sclav în tinereţe. Portunus, zeul protector al porturilor, avea şi el, în mod natural, un sanctuar în apropiere de port, uneori identificat nesigur cu micul templu numit astăzi Fortuma Virilis, sau Hercules Victor. 

In aval de Forum Boarium şi de port, se găsea un port militar  numit Navalia inferiora. Mai târziu s-a amenajat un alt port la marginea Câmpului lui Marte. Acela era numit Navalia superiora.
Pe timpul în care Roma s-a lansat în cucerirea mărilor, locuitorii veneau aici ca să admire navele capturate. Pintenii navelor erau expuşi pe tribuna cuvântărilor din Forumul Roman. In anul 58 e.A, la reîntoarcerea sa din expediţia în Cipru, Caton din Utica a abordat aici încărcat de bogăţiile Ptolemeu al XII-lea Auletes (Neos Dionysos), regele Egiptului (cântăreţ din flaut şi tatăl degradat al renumitei Cleopatra).
Forum Boiarum a fost distrus de un incendiu, în anul 213 e.A, dar reconstruit în anul următor.
La sfârşitul Imperiului Roman, forumul era asfixiat de mulţimea prăvăliilor şi a tarabelor, iar odată cu dezvoltarea creştinismului, cele două temple rămase în picioare, templul lui Hercules Victor şi templul lui Portunus, au fost transformate în biserici. Această adopţie a creştinilor le-a salvat de la distrugerea plină de ură a acelora.

Templul lui Hercules Victor, sau Hercules Olivarius (Hercules era socotit şi protectorul comerţului cu ulei de măsline) este un templu peristil circular construit în sec.al 2-lea e.A. Este compus dintr-o serie de coloane corintice, care formează un cerc în jurul unui naos cilindric. In partea superioară era ornat cu o arhitravă şi un acoperiş, ambele dispărute. Acoperişul a fost înlocuit cu unul simplu cu olane şi straşină mică. Templul lui Hercules Victor este cel mai vechi edificiu de marmură din Roma, a cărei structură a ajuns până astăzi.

Templul lui Portunus este un edificiu rectangular, construit între anii 100-80 e.A. Este compus dintr-un portic în stil clasic şi dintr-un naos ridicat pe o platformă. La acel nivel se ajunge pe o scară frontală înaltă. Cele patru coloane ionice ale porticului, de la intrarea în templu, sunt independente, iar cele şase de pe fiecare latură lungă şi cele de pe latura din spate sunt solidare cu pereţii (semi-coloane adosate). Ele înconjoară naosul. Edificiul este construit din tuf şi travertin, cu o suprafaţă acoperită cu stuc.
Cele două temple, unul dedicat zeiţei Fortuna şi celălalt lui Mater Matuta s-au disipat sub construcţiile noi ale secolelor medievale.

Astăzi Piazza della Verita ocupă, cu aproţimaţie, suprafaţa vechiului Forum Boarium. Cu pinii săi umbrelă, cu leandrii roz şi albi, servind drept cadru unui ansamblu de monumente antice, mrdievale, şi baroce, piaţa compune un tablou caracteristic al pisajului roman. In poziţie centrală şi în faţa bisericii Sfânta Maria in Cosmedin, o fântână arteziană. Creată în sec.al 18-lea, fântâna este compusă dintr-un vas larg de piareă, susţinut de doi tritoni.
In Forum Boiarum au avut loc primele lupte de gladiatori, în anul 264 e.A, la iniţiativa celor doi fii ai aristocratului Iunius Brutus Pera, Marcus şi Decius.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu