sâmbătă, 2 februarie 2013

CRAIOVA - INAUGURAREA CONSTRUCȚIEI SPITALULUI FILANTROPIA


        
De dimineață la 9 ceasuri (12 iulie 1846), clerul bisericesc, dumnealor Prezidenții divanelor și ai tribunalelor cu amploaiații respectivi, sfatul orășenesc, starostea cu cei mai de frunte neguțători, câțiva domni ofițeri, profesorii școalei câți s’au aflat aici, ș’o mulțime de alte personae de toată clasa se adunaseră supt  umbrarul pregătit dinadins pentru această solemnitate. Marele logofăt și cavaler I. Bibescu (Ion sau Iancu) însoțit de amploaiații respectivi și polițieni veni în mijlocul adunanței, și clerul începu țeremonia religioasă intonată de Prea Sfinția Sa Părintele Arhiereu Timotei Eudoksia și administratorul Episcopiei Râmnicului. După aceasta D. marele logofăt I. Bibescu se coborî la locul temeliei și înfățișândui-se pe o tavă mistria și ciocanul de argint, așeză cele trei cărămizi. Apoi d-lor marele logofăt N. Brăiloiu, Aga N. Obedeanu și clucerul C. Zătreanu, zidiră fiecare către 3 cărămzi. Pe urmă d. Marele logofăt I. Bibescu așeză peste zid o lespede de marmură, pe care s’a pus o cutie de plumb încheiată bine ca să nu pătrundă aserul. In cutia aceasta s’a băgatmai înainte o medalie de argint, în curmezișu de 3 degete, - q sticlă cu un document – apoi deosebite monede. Medalia are în față acest înscris cu litere strămoșetiromâne săpate: In zilele Măriei Sale Domnului Georgie D. Bibescu v.v.d., și a M.S. Doamnei Maria în anul domniei 1846,al 4-lea”. Iar în dos “Pus’a temelia acestui spital D. marele logofăt Ioan Bibescu fratele Măriei Sale”.

Hârtia ce s-a pus într’un țilindru, se compune din 2 foi. Pe cea dintâi s’a apăsat marca orașului, supt ea marca județului, iar mai jos scrise caligrafic aceste cuvinte cu litere strămoșești române: In zilele Măriei Sale Domnului Giorgie D. Bibescu v.v.d. ș’a M.S. Doamnei Mariei. In anul de la mântuirea lumei 1846; iar al domniei M. Sale anul IV. Pus’a piatra de temelie acestui spital dumnealui marele logofăt și cavaler Ioan Bibescu fratele Măriei Sale. Fost’a atunci logofăt al credinței mult stăruitor într’aceasta d-lui marele logofăt și cavaler Emanoil Florescu; iar president magistratului Craiovei era d-lui marele clucer Constantin Zătreanu “.
Pe  a doua foae tot aceste cuvinte scrise cu litere chiriliene amestecate cu romane, după cum se scrie prin școli. Aceasta s’a pus dinadins ca viitorimea să cunoască epopca de la slove la litere întru care ne aflăm. Pe urmă cutia s’a zidit de toate părțile cu lespezi de marmură.

 In articolul respectiv se mai spunea înainte că merita a fi știut că: prin stăruința D. Marelui Logofăt și Cavaler Ioan Bibescu, de doi ani, supt privegherea Magistratului într’un local potrivit s-a mai deschis un spital.”

Descrierea momentului de naștere al Spitalului Filantropia, la 12 iulie 1846,  s-a descris în gazeta Vestitoul românesc, anul X 1846 Sâmbătă 27 Iulie No. 58. Construcția și înzestrarea a durat mult, astfel că inaugurarea a avut loc în 1864.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu