luni, 25 martie 2013

ROMA - ARCURILE LUI CLAUDIUS XXXX


                  
Cele trei arcuri ale împăratului Claudius (Arcus Claudii) au fost construite pentru comemorarea victoriilor sale asupra barbarilor.
Unul dintre arcurile lui Claudius a fost la origine una din bolțile Apeductului Aqua Virgo, care a fost reconstruită monumental de Claudius, în anul 46 e.N. Arcul era situat la baza colinei Quirinal, aproape de Forum Suarium. Acest arc poate fi încă admirat astăzi la intrarea pe via Nazareno.Un alt arc a fost edificat de Claudius către anii 51 și 52 e.N, pentru a comemora victoriile sale din insula britanică. Și acesta făcea parte din Apeductul Virgo și încăleca Via Lata pe Câmpul lui Marte, chiar la nord de Septa Julia. El s-a prăbușit în jurul sec.al 8-lea e.N. Fragmente din arc s-au găsit în anii 1562, 1641 și 1869, printre care o parte din marea inscripție de pe atic.

TI CLAVDIO DRVSI F CAISARI
AVGVSTO GERMANICO
PONTIFICI MAXIM TRIB POTESTAT XI
COS V IMP XXII CENS PATRI PATRIAI
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS QVOD
REGES BRITANNORVM XI DEVICTOS SINE
VLLA IACTVRA IN DEDITIONEM ACCEPERIT
GENTESQVE ARBARAS TRANS OCEANVM
PRIMVS INDICIONEM POPVLI ROMANI REDEGERIT

In traducere: Senatul si poporul roman lui Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, fiul lui Drusus, Pontifex, deținător al puterii tribuniciare de unsprezece ori, de cinci ori consul, Imperator aclamat de douăzeci și două de ori, cenzor, tatăl al patriei, pentru că a primit predarea a unsprezece regi ai britanicii învinși fără pierderi, și pentru primii barbari aduți de dincolo de ocean sub dominația poporului roman.


Ultimul arc de triumf a fost construit în onoarea victoriilor lui Claudius contra germanilor, se pare că s-a aflat pe Câmpul lui Marte. Acestuia nu i se cunoaște amplasamentul din mărturiile scrise și nici din cele arheologice.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu