marți, 2 aprilie 2013

ROMA - BASILICA PORCIA XXXX


Basilica Porcia (Basilica Porcia) a fost prima basilică a Romei. Construită de censorul Cato cel Bătrân (Marcus Porcius Cato), în 184 e.A, a preluat numele de la acesta.
Ea a avut ca destinație adăpostirea unor procedee juridice și de afaceri, în ciuda unei mari opoziții. A fost amplasată în partea nord-vestică a Forumului Romanum, între închisoarea Tullianum și Curia Hostilia, pe un teren cumpărat de către Cato cel Bătrân. Terenul fusese ocupat anterior de magazine și de două locuințe private, cele ale lui Menius și Titius.
Basilica a ars, în anul 52 e.A, împreună cu Curia, atunci când la funerariile lui Publius Clodius Pulcher partizanii săi au aprins rugul funerar în fața Curiei și au incendiat-o. Incendiul s-a extins și la alte edificii.
Basilica a fost, probabil, distrusă total în acel an, ținând seama de obișnuința romană de a folosi mult lemn în construcții, în acel timp.
Julius Caesar a întreprins lucrări importante în acest sector al forului, prin construirea unei noi curii, Curia Julia, și a forumului care îi poartă numele. In schimb, s-a abținut de a reedifica basilica Porcia, construită de un strămoș al adversarului său ireductibil, Cato din Utica.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu