vineri, 1 iulie 2016

BASARAB al IV-lea CEL TÂNĂR - ȚEPELUȘ
Data și locul nașterii domnitorului Basarab al IV-lea cel Tânăr-Țepeluș nu sunt cunoscute. Supranumele de Țepeluș l-a urmat deoarece în scurta lui domnie a folosi mult, ca și străbunul său Vlad Țepeș, tragerea în țeapă a celor condamnați sau inamici.
A fost domnitor al Țării Românești în anii 1474 și 1477-1482, cu două întreruperi scurte în 1480, după o înscăunare a lui Mircea al II-lea și în 1481 după o înscăunare a lui Vlad al IV-lea Călugărul.
Țepeluș a pretins scaunul domnesc fiind fiul pribeag prin Transilvania al fostului domnitor efemer Basarab al II-lea (septembrieb1442-24 aprilie 1444). La prima tentativă de a ocupa tronul țării a fost ajutat de armata voievodului Transilvaniei, dar a fost vorba numai de o domnie meteorică, între octombrie/noiembrie- decembrie 1474.
Pentru a doua oară a fost înscăunat ca voievod al Țăii Românești, în 1477, de către Ștefan cel Mare, care își dorea în Muntenia un aliat împotriva Imperiului Otoman. Dar după instalare a trădat repede cauza creștină, încheind pace cu sultanul otoman. Foarte curând, în 1478, s-a plecat în fața Porții otomane și a servit ca negociator al păcii dintre turci și unguri, pace de care erau interesați turcii în acel timp.
In 1479, tot servil, a fost obligat de Ali Beg să ia parte la campania otomană împotriva Transilvaniei, unde s-a confruntat cu unchiul și rivalul său Basarab Laiotă cel Bătrân, care locuia în Transilvania din 1477, după ce fusese aungat de pe tronul Țării Românești. Țepeluș a adus cu sine în campanie 2.000 de infanteriști, dar a fost învins în bătălia de la Câmpul Pâinii.
In anul următor, 1480, s-a găsit trecător pe tronul Munteniei un anume Mircea, despre care nu se cunoaște nimic, dar pare a fi fost în legătură cu Mircea al II-lea, fiul lui Vlad al II-lea Dracul (anbii asasinați în 1447 de către boierii și negustorii din Târgoviște).
A revenit pe tron și a participat, în 1481, la campania otomană a lui Ali Beg, împotriva lui Ștefan cel Mare. Bătălia s-a dat la Râmnic cu victoria voievodului moldovean, iar Țepeluș a fugit la sud de Dunăre. Pentru o scurtă perioadă tronul său a fost ocupat de Vlad al IV-lea Călugărul. In anul următor, 1482, Țepeluș a revenit pe tron cu ajutor otoman, dar a fost ucis curând, la Glogova, de boierii de Mehedinți. Tronul a revenit din nou lui Vlad al IV-lea Călugărul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu