marți, 26 februarie 2019

ROMA - 2 SANTA PUDENZIANAO legendă spune că proprietarul casei care ocupa amplasamentul actual al bisericii, senatorul Pudens, l-a adăpostit pe Petru sub acoperișul său. In sec.al 2-lea niște terme au acoperit casa lui Pudens. Către sfârșitul secal 4-lea, o biserică (ecclesia pudentiana- adică biserica lui Pudens) s-a instalat în stabilimentul termal. Tot o legend povestește că Pudentianna era fiica lui Pudens. Aceasta, împreună cu sora sa, Praxeda, nu a fost martirizată, dar amândouă s-au apropiat de martiri și le ștergeau sângele înainte de a-i îngropa.
Imagini pentru santa pudenziana roma
Fațada actuală a fost refăcută în sec.al 19-lea. Campanila a fost adăugată în sec.al 12-lea ca și portalul, cu coloane canelate și friza sa sculptată în care sunt inserate medalioane. Interiorul poartă urmelr multiplelor transformări suferite. In esc.al 8-lea i-au fost adăugate navele laterale. In 1589, a fost construită cupola și corul transformat, ceea ce a antrenat dispariția multor figure ale frumosului mosaic cu origini la sfârșitul sec,al 4-lea. Ea prezintă unul dintre cele mai vechi exemple de mozaic creștin la Roma, împreună cu cele de la Santa Maria Maggiore, de la Santa Costanza și de la baptiseriul Latran.
Reprezentarea lui Christos, gustul pentru culori și mișcarea, demonstrază persistența calităților romane în arta creștină a  mozaicului înainte de a se simți influența roman-orintală și hieratismul ei.
Imagini pentru santa pudenziana roma
In nava din stânga, Capela Caetani, bogată în marmură și stucatură, a fost amenajată în epoca Contra-Reformei de Francesco da Volterra (sf. sec. 16) și terminată de Carlo Moderno la începutul sec.al 17-lea.
Săpăturile de sub biserică au scos la lumină vestigii ale casei lui Pudens, mozaicuri și termele ce o acoperiseră parțial la sfârșitul sec.al 2-lea, dar și un drum roman construit în sec.al 3-lea. O frescă din sec.al 6-lea reprezintă pe Sfântul Petru împreună cu surorile sfinte Pudenzianna și Prexeda.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu