vineri, 17 iunie 2011

BISERICI CU PLAN CIRCULAR

1. Cea mai reprezentativă prin ctitor, vechime şi structură este biserica Santa Constanţa, edificiu dedicat, la începuturi, spre a servi drept mausoleu fiicelor lui Constantin I-ul cel Mare, Constantina şi Helena.

Santa Constaza

Mausoleul a fost ridicat prin alipire de vechea biserică Sant 'Agnese fuori de mura, edificiu datorat lui Constantin I-ul cel Mare, dar ruinat.
Precedată de un vestibul îngust şi alungit, cu o poziţie tangentă la conturul circular intern, biserica are două structuri circulare, una internă şi alta externă. Rotunda interioară este purtătoare a unui tambur sprijinit pe un cerc de coloane jumelate, unite prin arcade elegante. Tamburul este acoperit de o cupolă şi străpuns lateral de 12 ferestre. Cercul pe care se sprijină este constituit din 12 perechi de coloane. Rotonda centrală, cu coloane, este înconjurată de un culoar circular cu tavan boltit. Bolta circulară mai poartă încă mult din decoraţiunea sa de mozaic din sec. al 4-lea, mărturie a reînnoirii artei în perioada ce a urmat lui Constantin I-ul cel Mare.
Mausoleul a fost transformat în biserică abia în sec. al 13-lea. Sarcofagul de porfir roşu al Constantinei a fost mutat la Vatican, unde a devenit un exponat de cea mai mare valoare. Probabil că din respect pentru primul împărat creştin, mausoleul este foarte bine păstrat şi nu a devenit ţintă pentru transformare în biserică decât după un mileniu.
In centrul bisericii este aşezat astăzi altarul, iar între coloanele dimprejur sunt rânduite scaunele credincioşilor. Spaţiul este mai întunecat şi obscur în partea de jos a sălii centrale şi mai luminos în partea superioară dotată cu ferestre. Jocul luminii întăreşte atmosfera de mister şi spiritualitate.
Biserica este amplasată în partea nordică a Romei, dincolo de zidul lui Aurelianus, pe direcţia Via Nomentana.           Biserica Santa Constanta - interior
2. Cea de a doua biserică cu plan circular din Roma este San Stefano Rotondo de pe colina Caelius. Ea are leagătură cu Colosseum-ul prin artera largă Via Claudia.
Prin această stranie biserică cu plan circular, construită la sfârşitul sec. al 4-lea e.N. şi începutul sec. al 5-lea e.N, s-a încercat a se imita planul bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim. 

Ea a fost dedicată Sfântului martir Ştefan de către un papă de la sfârşitul sec. al 5-lea e.N. Pe atunci era una dintre cele mai somptuoase biserici din Roma, cu trei nave concentrice, separate de coloane cu capiteluri ionice şi cu decoraţiune din marmură şi mozaic.

          Biserica san Stefano Rotondo - interior
In 1450, biserica nu mai avea acoperiş. Pentru a o salva s-a procedar la demolarea navei exterioare, iar spaţiile dintre coloanele celui de al doilea inel s-au umplut cu zidărie. Prin acea demolare a peretelui extern, diametrul bisericii a scăzut de la 65 de metri la 40 de metri. In sec. al 16-lea pereţii rămaşi au fost decoraţi cu 34 de fresce de către Pomarancio (între 1530-1592), cu scene de martiriu.

San Bernardo alle Terme
3. Cea de a treia biserică cu plan circular din Roma este San Bernardo, amplasată la mică distanţă spre nord-vest de Piazza Republica. S-a ridicat în sec. al 16-lea peste rotonda care forma colţul sud-vestic al Termelor lui Diocletianus. Interiorul degajă nobleţe prin frumoasa cupolă cu casete, care aminteşte de cea de la bătrânul Pantheon. . Cupola are diametrul de 22 de metri și un oculus. Decorațiunile interioare amintesc de antica Basilică a lui Maxentius. O serie de nișe din pereți sunt ocupate de statui de sfinți în stil manierist de Camillo Mariani.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu