miercuri, 20 iunie 2012

ROMANIA - Primul Război Mondial – Românii şi ruşii de la alianţă la ostilitate şi confruntări armate BBB

          Relaţiile române de natură politică şi militară cu aliatul rus, atât în pregătirile războiului de către România cât şi durerea lui, a parcurs un şir de dificultăţi de tot felul, de preocupări din partea română, de decepţii şi de necazuri. Atitudinea guvernului şi a comandamentului rus ţarist au contribuit la dezastrul nostru militar în prima parte a războiului. Detronarea ţarului şi începerea procesului revoluţionar, din februarie 1917, a condus la dezmembrarea progresivă a alianţei ruso-române. Cele trei etape ale revoluţiei din Rusia, în 1917, cea burgheză (Milinkov-Gucicov), cea social-democrată (Kerenski-Cernov) şi comunistă (Lenin-Troţki) au avut asupra armatei ruse o influenţă crescândă de democratizare degradantă, apoi de minare a disciplinei şi, în cele din urmă disoluţia armatei însăşi.
                Prima parte a anului 1917, a adus zile negre guvernului român, pricinuite de exigenţele de tot felul în perioada refacerii armatei române în Moldova liberă. O neîncredere crudă domnea în sânul guvernului, armatei şi opiniei publice, asupra intenţiilor cercurilor diriguitoare ruse în privinţa României. Sinceritatea colaborării ruse era pusă la îndoială, pentru motive întemeiate.
              Pe teritoriul Moldovei se aflau la începutul anului 1917, (când frontul se oprise pe Siret datorită epuizării ambelor blocuri militare dar şi datorită unei ierni de excepţie), o jumătate de milion de militari de trupe luptătoare ruse, care trăgeau după ele un număr egal de trupe de etape, servicii, spitale, etc. Această mulţime de ruşi prin oraşe şi sate, înghesuiau şi dislocau pe români. Pe deasupra, partea  rusă manifesta pe faţă anumite intenţii de stabilizare. In Iaşi ruşii închiriau sau cumpărau case pe cinci ani. In Delta Dunării au dislocat autorităţile române, au arestat pe toţi jandarmii, au cerut evacuarea populaţiei române şi au păstrat numai pe lipoveni. Au organizat un vast „serviciu hidrotehnic“ care, de fapt, a pus stăpânire pe întreaga Deltă.              Acestea erau măsuri care trezeau bănuiala privind vechiul plan politic rusesc de stăpânirea gurilor Dunării.
              Tot în acea perioadă de început a anului 1917 Comandamentul armatei ruse, care îşi avea centrul său de aprovizionare la Odessa şi ale cărui etape se întindeau de la Nistru până la Carpaţi, a început să se plângă guvernului român că prezenta şi organizarea serviciilor de stat şi ale armatei române în primele sale linii de etape îi îngreunează propria organizare. Marele Cartier General rus a avut şi indolenţa să ceară ca toate căile ferate române să fie puse sub autoritatea comandamentului rus, atitudine cu nimic deosebită de a trupelor germane ce ocupaseră Muntenia.
             Pe deasupra, guvernul şi Marele Cartier rus au început să ceară cu insistenţă din ce în ce mai puternică evacuarea guvernului român în Rusia, a armatei române în reorganizare şi a populaţiei civile refugiate. Printre mijloacele de presiune au folosit şi înfometarea. Aproape zilnic autorităţile de la Odessa, însărcinate cu expedierea aprovizionărilor la Iaşi se plângeau de activitatea de descărcare de la Socola şi ameninţa cu oprirea expedierilor. Ţinta era retragerea armatei române în Rusia, dar intervenţia unui delegat, ofiţer francez, însărcinat cu supravegherea, a pus capăt situaţiei.
                Guvernul rus, lipsit de loaialitate şi doritor să-și atingă scopul, nu se dădea înapoi nici de la presiuni morale. El insinua pe lângă guvernele Antantei că guvernul român refuza evacuarea în sudul Rusiei în mod intenţionat, ca să înlesnească prin căderea Parlamentului în mâinile germanilor să facă o pace separată cu Puterile Centrale. Reprezentanţii puterilor aliate au cedat pe moment insistenţelor ruseşti, socotind că situaţia din Moldova ar fi nesigură. O astfel de hotărâre din partea română ar fi însemnat o abandonare a României ca o anexă a Rusiei, un simplu teritoriu de etape al armatei ruseşti. Ar fi însemnat, pe de altă parte, un guvern fără ţară şi o ţară legată de mâini şi de picioare de Rusia.
            Unii parlamentari evacuaţi de la Bucureşti s-au mutat la Odessa, iar la Cherson s-a amenajat o găzduire a guvernului, a Casei regale şi a ministerelor. Unii români, în mod particular, au acceptat să se refugieze în Rusia, dar nu guvernul cu toate sectoarele lui organizatorice.
Dând expresie sentimentului adevăraţilor patrioţi, care priveau cu groază planul evacuării, Nicolae Iorga a citat în Camera Deputaţilor cuvintele lui Gheorghe Vodă Ştefan, care, în 1650, într-un moment asemănător de restrişte exclamase: „Decât să plec pentru totdeauna de aici, mai bine să mă mănânce câinii pământului acestuia“.
                S-au evacuat câteva autorităţi, care trebuiau puse la adăpost şi de care nu se simţea mare nevoie la Iaşi. Marea greşeală istorică a fost acceptarea evacuării la Moscova a tezaurului Băncii Naţionale, aceasta chiar în situaţia atât de nesigură a izbucnirii revoluţiei ruse.
                 Revoluţia rusă a potenţat neîncrederea română în aliaţii ruşi şi bănuielile referitoare la ipocrizia lor. Totul a evoluat pe alte baze, cu nuanţe politice din ce în ce mai antagoniste. Alianţa s-a transformat treptat într-o duşmănie făţişă de la una ascunsă. S-au schimbat treptat, dar radical, premizele iniţiale ale politicii ruse, anulând de fapt convenţia militară româno-rusă. Colaborarea armatelor celor două ţări a încetat aproape total în numai câteva luni. Ele evoluau în două direcţii diferite, la început opuse şi în final vrăjmaşe.
Sunt deosebite două faze în raporturile revoluţiei ruse cu România. Prima a fost pe timpul guvernului rus burghezo-socialist (etapa burgheză şi cea social-democratică), între martie-octombrie 1917, guvernele Milinkov-Kerenski. Cea de a doua etapă a corespuns guvernării regimului comunist-bolşevic, Lenin-Troţki, cu începere de la revoluţia bolşevică din octombrie 1917.
              In prima perioadă revoluţionară, alianţa dintre Rusia şi puterile aliate, inclusiv România s-a menţinut, uneori chiar cu tendinţe de consolidare şi cu încercări ofensive, cum a fost cea din vara anului 1917. Dar agitaţia bolşevică s-a întins repede atât la suprafaţă cât şi în adâncime. Ideea ruperii alianţei, a încheerii păcii, a părăsirii frontului şi a schimbărilor sociale a câştigat teren neaşteptat de repede. Războiul nu putea fi popular pentru nici unul dintre inamici, dar negarea lui s-a manifestat mai întâi la ruşi, poporul cel mai înapoiat şi rudimentar.
                Din această cauză, a degringoladei ruse, raporturile rușilor cu românii, atât pe plan politic cât şi pe cel al colaborării militare pe frontul comun au început să dea naştere la conflicte din ce în ce mai grave.
O lună întreagă, românii au trăit cu teama că trupele ruse vor părăsi frontul. Apoi s-a intensificat propaganda pentru pace separată a ruşilor cu Puterile Centrale, fraternizarea cu inamicul în tranşee, dezertările în masă ale unor unităţi în toiul luptelor, care au pus pe români în situaţii extrem de critice.
Reprezentanţii curentului bolşevic care vroiau pacea cu orice preţ, au început să vadă în România un centru de rezistenţă, care încuraja continuarea războiului şi în care trupele ruse se contaminau de spiritul războinic al românilor.
                 Agitatorii bolşevici au avut obrăznicia şi chiar îndrăzneala să înceapă o propagandă aprinsă pentru schimbarea regimului din România. Comitetele de soldaţi şi lucrători ruşi au început să se amestece în problemele interne ale României. Străzile Iaşului erau parcurse de manifestanţi ruşi, ce desfăşurau steaguri roşii şi cu pancarte duşmănoase faţă de statul român „burghez“. La 1 mai 1917, soldaţii manifestanţi au pătruns în arestul unde erau deţinuţi două căpetenii revoluţionare: troţkistul Racovski şi Bujor, pe care i-au eliberat, i-au purtat în triumf pe străzi, i-au dus în mijlocul comitetelor revoluţionare din Iaşi şi i-au expediat apoi la Odesa, unde aceştia s-au aşezat în fruntea campaniei antiromâne.
Zilnic se produceau diverse provocări la adresa românilor; înalţi funcţionari români erau insultaţi şi chiar arestaţi pe propriul nostru teritoriu.
              Soldaţii români erau sfătuiţi să facă şi ei revoluţie, să detroneze pe rege şi să ceară pace. Să trădeze propria ţară. Poziţia rezervată şi dispreţuitoare a românilor îi irita pe ruşi. De teama atentatelor şi a unor posibile lovituri revoluţionare, românii erau nevoiţi să stea de pază şi în alertă.
Guvernul român şi comandamentele militare ordonaseră sever ca militarii români să aibă atitudinea cea mai politicoasă faţă de brutele ruse, pentru a se evita orice conflict, oricât de jicnitoare ar fi fost faţă de ei purtarea agitatorilor şi a soldaţilor ruşi. Exista temerea ca primul foc de armă tras de un ostaş român împotriva unui rus, să se transforme în conflict şi, mai ales, în pretext pentru părăsirea frontului de luptă.                      Românii nu au scăpat de ce le-a fost frică. Părăsirea frontului de către ruşi s-a produs ca rod al propagandei bolşevice şi, mai ales, mai târziu, ca urmare a armistiţiului încheiat peste voinţa sa de generalul Şcerbacev.
                Incă din timpul marilor lupte din vară, dintre iulie-august şi septembrie 1917, atitudinea unor unităţi ruse a fost criminală. O divizie aproape completă a fugit din faţa inamicului la primul contact (aluzie la Divizia 124 rusă) divizia fiind una dintre cele ce se odihniseră şase luni în spatele frontului. „Numai patriotismul înălţător al trupelor române a salvat situaţia“ a declarat Monkevici (Monkevitz), şeful de stat major al Armatei a IV-a ruse. Tot el, făcând comparaţie între calităţile celor două armate aliate şi intercalate pe front, a mai adăugat: „… îmi este prin urmare permis de a spune că în aceste zile tragice, bravura românească a fost minunată“. Tot generalul a adăugat: „In a doua jumătate a lunii august se stinse această serie de lupte, cele mai înverşunate, din anul 1917, de pe frontul român şi care au dat românilor dreptul de a se socoti învingători. Pentru trupele ruse, în schimb, a fost cântecul lebedei“.
               Luna decembrie 1917 a însemnat desfiinţarea şi părăsirea frontului de către ruşi. Trădarea alianţei s-a definitivat, iar vrăjmăşia a ieşit la suprafaţă. Toate drumurile Moldovei erau străbătute de soldaţi fugari de pe front, frânturi de unităţi fără şefi sau cu şefi aleşi din ofiţeri inferiori sau dintre soldaţi, ducând cu ei arme, cai, tunuri, vehicule şi fondurile statului. Unii luau cu asalt trenurile, stând chiar pe acoperişuri, pe scări sau tampoane. Devastau gările şi vagoanele, ameninţau cu armele pe maşinişti şi pe funcţionari. Alţii mergeau în coloane mari sau mici pe şosele dedându-se la nelegiuiri şi excese, vânzând în unele sate, prăzile luate din satele anterioare. Tot pentru bani, unii vindeau efectele militare, arme, cai şi chiar tunuri. Retragerea unei armate complet dezorganizate era o calamitate pe care Comandamentul rus nu mai avea posibilitatea să o oprească, sau să o pedepsească.
             Retragerea catastrofală a ruşilor a pus guvernului român probleme ce necesitau precizie şi rapiditate. Trebuia completat frontul părăsit, uneori umplut cu armament, şi trebuia apărată populaţia ţării, maltratată de hoarde fără nici un respect. Măsuri de poliţie s-au luat în deplină înţelegere cu comandamentul rus.
Linia frontului părăsită de ruşi a trebuit ocupată cu trupe româneşti. Unităţile au fost întinse pe lungime şi subţiate în adâncime. Pe măsură ce ruşii părăseau un sector, românii le luau locul. Tot frontul românesc a fost acoperit numai cu trupe române cu toate că, în principiu, inamicul dispunea de circa 45 de divizii iar românii de numai 20 de divizii de infanterie şi una de cavalerie. Din Bucovina până la Bicaz frontul era ocupat de Corpul I de armată, de la Bicaz la Muscel de Armata a II-a şi apoi urma Armata I-a până la Prut. De la Prut până la mare, în lungul braţului Sfântul Gheorghe al Dunării, frontul era ţinut de detaşamentele marinei. In spatele frontului se mai găseau numai Corpul IV de armată, precum şi rezerva generală a Marelui Cartier.
Recapitulând, trebuie menţionat că Corpul I de armată (Bucovina-Bicaz) era constituit din diviziile 9, 7, 15 şi Regimentul 1 călăraşi, că Armata a II-a (Bicaz-Muscel) era compusă din Corpurile II şi IV, cu diviziile 1, 3, 6, 8, 12 şi brigada 2 călăraşi, că Armata I-a (până la Prut) era compusă din Corpurile III şi V, cu diviziile 2, 4, 5, 10, 14 şi brigăzile 1 şi 6 roşiori descălecate. In spatele frontului, Corpul VI era format din diviziile 11 şi 13 de infanterie, 1 şi 2 de cavalerie şi Regimentul 5 călăraşi. Rezerva generală a Marelui Cartier era constituită din unităţile noi: diviziile 1 şi 2 vânători, 16 infanterie şi brigada de voluntari ardeleni.
Interiorul ţării a fost împărţit în zone sub forma unor fâşii paralele, de la nord la sud, întinzându-se de la linia frontului (vest) până la Prut. Erau opt zone cu centrele în Botoşani, Fălticeni, Iaşi, Podu Iloaiei , Roman, Vaslui, Bacău şi Bârlad.
          Fiecare zonă era dată în grija unei divizii române care să supravegheze unităţile ruse din zona respectivă, să împiedice dezertarea lor cu armele şi să împiedice încercările de brigundaje. Posturi militare puternice, aşezate la încrucişările drumurilor, prin staţiile importante de CFR, la podurile peste Siret, opreau cetele de ruşi, le dezarmau, le confiscau obiectele prădate şi le îndrumau apoi pe drumuri programate spre Basarabia şi Rusia. Dezertorii au încercat să se opună dar românii nu glumeau şi au fost foțați să se supună lor.
              Timpul cuibărise un adânc resentiment împotriva soldaţilor ruşi pe care-i vedeau românii fugind şi de la care suferiseră nenumărate ofense. Când bandele ruse s-au dedat la nelegiuiri şi acte ostile armate resentimentul s-a transformat în mânie. In condiţiile exceselor trupelor ruseşti, comandamentul lor general a cerut ca toate trupele ruse, în formaţii complete, să părăsească teritoriul României, pe care îl puneau în pericol şi să fie conduse în Basarabia sau la Cherson şi imediat demobilizate.
               Şcerbacev a refuzat acea pretenţie, deoarece prevedea că plecarea simultană a fostelor mari unităţi ar fi provocat o mulţime de dezordini şi complicaţii în spatele frontului, fără a vorbi de greutăţile organizării aprovizionării şi transportului. Iritaţi peste măsură de acest refuz, soldaţii şi căpeteniile revoluţionare isterizate au luat două decizii: prima viza organizarea revoluţiei române şi suprimarea lui, Şcerbacev, iar a doua viza organizarea armatelor în formaţii de luptă, pentru a-şi face loc cu forţa printre liniile române.
        In Moldova, centrul agitaţiilor ruseşti era cuibărit în tabăra de la Socola. Aici. în sudul Iaşului, construiseră o gară şi mulţime de magazii cu imense depozite de materiale şi muniţie rusă. Tabăra era apărată de o brigadă de trupe ruseşti de căi ferate, cu peste 3.000 de oameni. Socola ajunsese punctul central al traficului militar rus, fiind vizitată asiduu de agitatorii sosiţi din Rusia. Trenurile ce veneau de la Odessa, prin Chişinău aduceau uneori grupuri importante de soldaţi bolşevici. La mijlocul lunii decembrie 1917 (după armistiţiul de la Focşani) se stabilise aici un stat-major bolşevic. Agitatorii de la centru veneau la Iaşi pentru a organiza cu ajutorul armatei ruse de aici, suprimarea lui Şcerbacev, detronarea regelui Ferdinand şi instituirea regimului comunist în România.
                Generalul Şcerbacev a încercat o manevră, instituind la Iaşi un comitet de coaliţie, compus din toate naţionalităţile de pe front. In urma cererii stăruitoare a comitetului bolşevic de a se încerca o înţelegere între cele două comitete, Şcerbacev le-a convocat la 21 decembrie 1917, la reşedinţa sa, unde era apărat de o gardă personală de cazaci ucraineni, iar în curtea casei şi în împrejurimi se afla şi o gardă română de vânători. Roşal s-a declarat preşedinte al întrunirii, dar comisarii naţionali au protestat şi cele două comitete s-au despărţit în încăperi separate unde au lucrat individual. La un moment dat câţiva bolşevici au plecat spre Socola pentru a aduce armată. Doi ofiţeri bolşevici, Aksenov şi Kornev au intrat în camera generalului Şcerbacev, scoţând revolverele, dar au fost dezarmați de ucrainenii din gardă. Atunci a intervenit armata română şi a arestat întreg comitetul de acţiune.
                Ca urmare comandantul rus Şcerbacev a cerut în scris, să se pună capăt situaţiei intolerabile de acolo şi să fie spart cuibul bolşevic de la Socola, ocupându-se gări şi dezarmând trupele de acolo. In caz că nu va primi sprijinul român anunţa că va părăsi comanda oştirii, deoarece, singur nu putea să-i anihileze pe bolşevici și să devină stăpân pe situaţie. Miniştrii Antantei acreditaţi s-au raliat lui Şcerbacev şi au cerut guvernului român să dea tot concursul. Situaţia devenea extrem de gravă, pentru că această acţiune însemna deschiderea oficială a ostilităţilor împotriva armatelor guvernului sovietic. Dezarmarea unei armate cu care cea română luptase cot la cot, urma a provoca un conflict cu guvernul de la Petrograd care ar fi găsit legitimitatea unei purtări duşmănoase oficiale.
               In noaptea de 21-22 decembrie între ora 1 şi 4 dimineaţa s-a ţinut o şedinţă a Consiliului de Miniştri. Take Ionescu a considerat actul drept catastrofal şi şi-a prezentat demisia din guvern. Situaţia generală nu lăsa loc de tărăgăneală. Dinspre vest se anunţa apropierea de bande răzvrătite din ce în ce mai numeroase, plecate de pe linia frontului Carpaţilor orientali, bande care se îndreptau spre Iaşi. De la est, se anunţa plecarea a două batalioane bolşevice de la Odesa cu destinaţia Socola.
Comandantul român al garnizoanei Iaşi surprinsese în ajun trupele ruseşti de la Socola instalând pe dealul Aroneanu baterii de tunuri îndreptate asupra Iaşului şi oprise camioanele care le transportau muniţiile. Intenţia atacării Iaşului era vădită. Reprezentanţii Antantei considerau ca pusă în pericol situaţia politică şi militară a Antantei în Orient. Ca urmare, la patru dimineaţa când a luat sfârşit dramaticul Consiliu, Brătianu a anunţat regelui decizia de a ataca şi dezarma pe ruşi. 
               Comandantul trupelor din Iaşi dispunea de trupe suficiente: două regimente de grăniceri, patru regimente de vânători şi două batalioane de voluntari ardeleni, cu care se constituise divizia a 16-a. Şcerbacev dispunea, de trupe presupuse ca sigure, formate din ucraineni ce se plimbau ca la paradă prin Iaşi într-o uniformă, fantezistă, cu căciuli mari cu fundul albastru.
             In dimineaţa zilei de 22 decembrie generalul Şt. Ştefănescu, comandantul trupelor române a înconjurat Socola cu regimentele 9 şi 10 vânători şi cu două batalioane din Regimentul 1 grăniceri. Un mic detaşament de ucraineni a înaintat în frunte, dar a fraternizat cu bolşevicii la primul contact. Românii au înaintat concentric şi au cuprins în mijlocul câmpiei pe toţi ruşii şi i-au dezarmat. In aceeaşi seară şi noapte au fost urcaţi în vagoane şi expediaţi peste Prut şi Nistru. Mult mai greu au mers lucrurile în spatele frontului unde trebuiau canalizate sprte răsărit şuvoaiele imense de circa o jumătate de milion de ruşi şi împiedicate de a jefui în cale.
           Incercările ruşilor de a străpunge cu forţa liniile noastre, în formaţiuni de luptă, au dat naştere la ciocniri armate, ce au condus la un sfârşit sângeros al alianţei Româno-Ruse. Peste tot, trupele române, deşi inferioare numeric, dar disciplinate, au rămas victorioase după scurte ciocniri. Câteva companii române puneau pe fugă regimente ruse întregi, câteva batalioane înfrângeau şi dezarmau divizii întregi. In cea mai mare parte, soldaţii ruşi priveau cu indiferenţă operaţia ruşinoasă a dezarmării. Ofiţerii lor aveau, însă, lacrimi în ochi.
              Generalul german von Morgen a istorisit că vorbind pe linia frontului cu un general rus acela i-a spus arătând spre soldaţii săi din jur: „Cu câteva luni înainte erau nişte lei, astăzi sunt nişte curci fricoase… Când apare o patrulă română de doi oameni, o sută de ruşi o rup la fugă“.
In câteva puncte ale frontului, ciocnirile dintre trupele ruse, care vroiau să plece înarmate, şi trupele române, care le aţineau calea, au luat un curs mult mai grav şi s-au transformat în adevărate lupte armate.
După lupte grele româno-ruse date în zona Galaţi şi după o opoziţie ambiţioasă, o parte din ruşi au luat decizia de a trece la 11 noaptea peste linia frontului şi s-au predat la germani. Spectacolul a fost curios prin faptul că două armate aliate s-au luptat în faţa inamicului. S-au predat atunci în total 3.000 de ruşi cu tot materialul şi cu un divizion de artilerie.
               Cei ce s-au predat aparţineau în majoritate regimentelor ruse 33 şi 35 de infanterie.
A doua zi dimineaţa, pe 22 decembrie 1917, o delegaţie a diviziei a 9-a siberiene a anunţat capitularea trupelor ruseşti rămase pe latura română a frontului. Era vorba de resturile regimentelor 33 şi 35, regimentele 34 şi 36 în întregime, Brigada a 9-a de artilerie siberiană, o baterie din Divizia a 10-a siberiană şi coloana statului major al diviziei, împreună cu tot materialul care era gata să treacă la germani.
Au declarat că se predau la români dacă li se permite trecerea oamenilor cu caii şi căruţele lor. Cererea li s-a admis, cu condiţia dezarmării prealabile. A doua zi au fost dezarmate complet şi trupele celei de a doua divizii, cea de a 10-a a Corpului siberian. Trupele dezarmate au fost apoi trecute peste Prut sub paza santinelelor române. Trupele siberiene se bucurau de un renume deosebit în armata rusă.
Armata a IV-a rusă care ocupa sectorul Siretului de Jos, de la Tecuci la Galaţi, aderase complet la revoluţie şi abandonase lupta. Era constituită din trei corpuri de armată a câte trei divizii fiecare; diviziile fiind constituite din 5-6.000 de oameni. In spatele dispozitivelor ruse erau plasate efective româneşti inferioare numeric însărcinate cu supravegherea – Divizia a 4-a.
              O delegaţie a Diviziei a 13-a rusă s-a prezentat la Cartierul Diviziei a 4-a române anunţând că a doua zi divizia rusă va trece Prutul în Basarabia. S-a răspuns ruşilor că ordinul guvernului Şcerbacev era ca armata rusă să rămână pe front. Ruşii au răspuns că ei nu-l mai recunosc pe Şcerbacev aşa că-şi vor urma planul. Au ameninţat că în cazul că românii se vor opune vor distruge şi arde totul în cale.
Situaţia a impus ca Divizia a 4-a română să ocupe poziţiile care să împiedice acţiunea rusă, primind şi două batalioane în ajutor de la Divizia a 13-a română vecină. Faţă de aceste preparative ruşii s-au potolit pentru moment.
               Dar la 16 ianuarie 1917, Divizia a 4-a rusă s-a pus în mişcare pe patru coloane cu direcţia Pechea. Detaşamentele române au reîntors-o pe poziţie. Acelaşi lucru l-a făcut a doua zi Divizia a 12-a rusă. Vârful coloanei a fost dezarmat, iar restul împins pe front de patrulele române. In aripa stângă a Armatei a VI-a ruse se găsea Corpul IV siberian, în zona Galaţiului. Era considerat înainte o unitate de elită. Divizia a 9-a a acestui corp a plecat de pe front pe şoseaua Tecuci-Galaţi, cu direcţia Galaţi şi cu intenţia de a trece Prutul în Basarabia. Comitetul de natură bolșevică al diviziei a 10-a din acelaşi corp a hotărât să o sprijine pe prima să-şi deschidă drumul. Pentru aceasta a adunat soldaţii împrăştiaţi prin oraş spre a-i înarma şi arunca asupra românilor. De altfel tot frontul Armatei a VI-a ruse era dezorganizat. Diviziile 30 şi 40 ruse au părăsit şi ele frontul lăsându-l gol în faţa inamicilor.
             Dincolo de poziţiile ruse părăsite, germanii priveau cu satisfacţie debandada rusă. Românii nu puteau lăsa locul gol dar aveau la dispoziţie numai o singură divizie pentru întinderea de front pe care ruşii o ocupaseră cu o armată de şase divizii. Regimentul 5 de infanterie român a acoperit singur sectoarele ce aparţinuseră înainte diviziilor a 30 şi a 40-a ruse. Două plutoane din Regimentul 21 au ocupat tranşeele Regimentului 136 rus.
              In acele lungi ore situaţia la Galaţi devenise alarmantă pentru românii ameninţaţi de un întreg Corp de armată lipsit de disciplină şi respect pentru ţara aliată. Comandorul de marină Niculescu Rizea, comandantul sectorului Galaţi a primit ordinul să bareze trecerea ruşilor spre est şi să apere oraşul, iar colonelul Bădescu, comandantul Brigăzii a 8-a a primit misiunea de a ataca de la nord şi vest coloanele ruse angajate pe limba de pământ dintre bălţile Mălina şi Calica şi Siret. Disproporţia forţelor era zdrobitoare, în favoarea ruşilor.
               In jurul Galaţiului, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 1918, stil nou, s-au dat lupte violente care s-au exins şi pe apele Dunării. Ruşii au trecut la bombardarea Galaţiului, ca represalii, dar artileriştii ruşi trăgeau foarte prost. Au tras asupra oraşului şi a poziţiilor române timp de 4 ore provocând pagube neînsemnate. Bateriile marinei noastre au ripostat trăgând atât asupra bateriilor ruse cât şi asupra rezervelor de infanterie. Bombardamentul a ţinut până la ora 7 seara. In cursul zilei, ruşii obţinuseră şi unele mici succese în anumite puncte, dar fără a le putea valorifica.
In cursul nopţii dintre 20 şi 21 ianuarie s-au produs violente încăierări de patrule de infanterie, iar încercările făcute de colonelul Bădescu, prin parlamentari, de a-i convinge pe ruşi să depună armele au rămas fără rezultat.
                 In zorii zilei de 21 ianuarie ruşii au reînceput bombardarea Galaţiului şi au iniţiat un atac concentric obţinând unele succese datorate superiorităţii numerice. Ziua s-a transformat treptat într-o victorie românească. Pe Dunăre atacul ruşilor este respins, iar pe teren colonelul Bădescu reuşeşte, cu tenacitate, să întoarcă soarta bătăliei, deşi mai greu la început.
Vedetele marinei române au reuşit să treacă peste barajul de torpile rus fără nici o piedică din partea marinarilor ruşi şi au trecut la bombardarea din flanc a poziţiilor ruseşti. Pe teren românii au atacat violent la baionetă, au recucerit dealul Ţiglina, au eliberat pe camarazii lor capturaţi şi au pus pe fugă pe ruşi.
                După bătălia de la Galaţi, a urmat o alta la fel de încrâncenată la Paşcani. Trupele Armatei a IV-a ruse părăsind munţii Neamţului şi Sucevei se îndreptau spre linia Roman-Paşcani, păzită de trupele Diviziei a 7-a române.
          Ruşii nu trebuiau lăsaţi să se îndrepte spre Iaşi ci trebuiau dezarmaţi şi îndreptaţi spre nordul Basarabiei. Dar trupele Corpului II rus, cu diviziile 26 şi 84, au forţat trecerea pe la Paşcani şi s-au adunat ameninţătoare între râurile Moldova şi Siret. Intenţia lor era să se unească cu Corpul XVIII rus din Bucovina, spre a porni într-o acţiune coordonată spre Iaşi şi Basarabia. La Timişeşti, vânătorii de munte au dezarmat pe ruşii care ameninţau să ocupe instalaţiile de apă ale Iaşului.
              La 25 ianuarie, o coloană rusă s-a apropiat de localitatea Soci unde românii aveau deja poziţii. Maiorul Butnariu, comandantul Batalionului al 2-lea le-a ieşit înainte spre a-i convinge să se supună comandamentului rus. Pe când parlamenta, a fost împuşcat pe la spate de ruşi şi ucis. Compania a 7-a a regimentului a fost şi atacată pe la spate cu focuri de puşcă şi mitralieră. Lupta de infanterie şi artilerie s-a declanşat cu violenţă. Artileria rusă trăgea prost aşa că cea română a pus-o pe fugă împreună cu infanteria ce o însoţea. Ruşii au încercat să refacă o linie de tragere dar operaţiunea a fost zădărnicită.
             Infanteria română din Regimentul 16 a pornit la atac. Batalionul 2 întărit cu o companie din Batalionul 1 a ocupat satul Soci şi a capturat o coloană de ruşi care nu apucase să fugă. In acelaşi timp, Batalionul 2 a atacat satul Sodomeni, unde erau retrase trupele ruse, a silit pe ruşi să se predea cu un bogat material. Restul ruşilor au început retragerea dezordonată spre nord, pe direcţia generală Fălticeni. Trupele Regimentului 16 au trecut la dezarmarea cetelor ruse întâlnite care rătăceau. Apoi au început să se prezinte coloane de unităţi complete ca să fie dezarmate, Regimentul 104 şi regimentele 335 şi 336. O delegaţie a Diviziei a 26-a ruse s-a prezentat la Timişeşti spre a propune depunerea armelor în schimbul trecerii spre Rusia. Trupele au fost dezarmate şi îndrumate spre nordul Basarabiei pe itinerar stabilit de comandamentele ruse şi române.
              O altă luptă româno-rusă de remarcat este cea de la Spătăreşti. O parte a trupelor care se retrăgeau nedezarmate, împreună cu alte trupe din Corpul II rus s-au constituit într-o masă de 10.000 de oameni, cu peste 100 de tunuri, masă care înainta spre Fălticeni în drum spre sudul Bucovinei. In ziua de 27 ianuarie 1918, la ora 10 dimineaţa, o delegaţie a comandamentului rus s-a prezentat la Fălticeni, colonelului Rădulescu, comandantul Regimentului 2 grăniceri, somându-l să lase ruşilor drum liber spre Suceava. In caz contrar ameninţau cu folosirea forţei în detrimentul românilor şi a oraşelor. Nu li s-a permis, imputându-li-se devastările satelor, tăierea liniilor telefonice şi atacarea posturilor române. După o oră şi jumătate infanteria rusă s-a desfăşurat în linie de trăgători la 1.500 de metri de linia română, iar artileria a început un bombardament lipsit cu totul de precizie. Din 300 de proiectile trase, nici unul nu a atins oraşul Fălticeni.
Când ruşii au trecut la atac, românii se aflau într-o inferioritate numerică desăvârşită şi dispuşi pe o singură linie de trăgători. I-au primit pe ruşi cu foc viu, i-au contraatacat cu baioneta şi au respins patru atacuri. Câmpul din faţa liniei române era plin de răniţi şi morţi ruşi. Pe seară, după încetarea focului, o delegaţie rusă s-a prezentat la comandamentul regimentului român cu rugămintea reînnoită de a li se permite retragerea. Li s-a răspuns cu somaţia de a preda armamentul şi muniţiile.
             Tratativele s-au prelungit până târziu noaptea. Şeful delegaţiei ruse era soldatul Şelepin, comandantul ales al Corpului II rus. El era însoţit de şeful său de stat-major, fostul măcelar evreu Moina Podolchi.
La ora 7 dimineaţa, 28 ianuarie, ruşii au început să părăsească poziţiile şi să se adune pe şosele, iar la 730 au anunţat capitularea. Alte trupe ruseşti din zona de nord au fost urmărite şi capturate în cete, iar artileria Regimentului 25 care însoţea Regimentul 16, a deschis focul la 730 asupra şoselelor din zonă, pline de trupe ruse. Infanteria română a trecut la atac. O debandadă totală a cuprins trupele ruse. Artileria lor a încercat să facă faţă însă n-a reuşit să pună în baterie şi a încercat să fugă spre Bucovina. Coloanele de artilerie rusă au fost oprite şi capturate de plutoanele de grăniceri din calea lor. Infanteria rusă a fugit în toate direcţiile, ascunzându-se. Trupele noastre au început dezarmarea. Rând pe rând s-au prezentat unităţile ruseşti, depunând tunuri, mitraliere, puşti, săbii, muniţii. Dezarmarea a durat cinci zile şi materialul confiscat de ordinul miilor. Soldaţii ruşi dezarmaţi au fost îmbarcaţi în trenuri şi expediaţi prin Dorohoi în nordul Basarabiei. Pierderile românilor au fost minore, iar cele ruse foarte ridicate.
               Conflictul dintre români şi ruşi a continuat cu bătălia de la Mihăileni. Corpurile XVIII şi XL ruse din Armata a VIII-a care părăsiseră frontul bucovinean au început să se adune în jurul orăşelului Siret spre a trece în Rusia prin judeţul Dorohoi. Deşi avertizaţi să urmeze protocolul predării şi dezarmării s-au bazat pe covârşitoarea superioritate numerică şi au continuat înaintarea făcând chiar prizonieri români (o companie cu 7 ofiţeri şi 215 soldaţi) din Regimentul român 34. Prizonierii au fost eliberaţi după câteva zile de Regimentul 40 român.
               Românii s-au pregătit pentru o mare confruntare. Detaşamentul Constantinescu Arghir, compus din două batalioane din Regimentul 35, un batalion din Regimentul 9 vânători şi o baterie de obuziere, a ocupat orăşelul Mihăileni în faţa oraşului Siret, unde se concentraseră numeroase trupe ruseşti foarte agresive. Delegaţii ruşi au venit în ziua de 15 ianuarie 1918 să reclame cale liberă. In după amiaza zilei armata română a ocupat poziţiile considerate necesare, inclusiv pe cele pentru artilerie.
            A doua zi dimineaţa, forţe mari ruseşti au început atacul şi înaintarea spre Mihăileni. Lupta s-a încleştat atât prin artilerie cât şi prin infanterie şi a devenit foarte violentă către ora 9 dimineaţa. Deşi au luptat cu îndârjire, ruşii au început să slăbească pe la ora 1030 datorită tirului precis al artileriei române şi al atacului impetuos al infanteriei. Au început să se retragă, iar aceasta s-a transformat repede în fugă spre Siret. Dezarmarea s-a făcut cu ajutorul trupelor ucrainene care în acel moment erau prietene, iar armamentul a rămas în posesia românilor. O parte din trupele Corpului XVIII rus, în frunte cu comandantul, generalul Sytin, au trecut direct la austrieci şi s-au predat ca prizonieri. Se manifesta o frică specială față de trupele române.
               Cu această ultimă încercare a ruşilor, în Moldova de Sus, dar nu ultima în ordine cronologică, ruşii au fost nevoiţi să plece capul în faţa hotărârii şi energiei româneşti, continuând respectarea programului fixat de cele două comandamente, român şi rus.
Către sfârşitul lunii ianuarie 1918 nu mai exista picior de armată rusească în Moldova operativă. Au rămas numai câteva gărzi de voluntari care să păzească imensele depozite de materiale şi un număr de ofiţeri credincioşi vechiului regim. care aşteptau momentul prielnic să se alăture sub drapelele contra-revoluţionare ale generalilor Denikin, Kaledin şi Kolceak.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu